master's thesis
Application of gamma irradiation in prevention of mycotoxin exposure

Davor Bazijanec (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
Metadata
TitlePrimjena gama zračenja u prevenciji izloženosti mikotoksinima
AuthorDavor Bazijanec
Mentor(s)Ana-Marija Domijan (thesis advisor)
Abstract
Plijesni su mikroskopske gljive široko raširene u prirodi te je kontaminacija plijesnima i njihovim sekundarnim metabolitima, mikotoksinima neizbježna. Neke plijesni proizvode mikotoksine koji predstavljaju veliki javnozdravstveni problem. Tako plijesni porodice Aspergillus proizvode aflatoksine, koji su jedni od najtoksičnijih mikotoksina i dokazani karcinogen za ljude, što je i potvrdila Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) koja je aflatoksine svrstala u prvu grupu karcinogena. Također su fumonizini, sekundarni metaboliti plijesni roda Fusarium te okratoksin A, mikotoksin koji proizvode plijesni roda Aspergillus i Penicillium svrstani u skupinu 2B, mogućih karcinogena za ljude. Cilj ovoga rada bio je istražiti dostupnu literaturu koja bi argumentirala da li je γ zračenje, koje je već dugo vremena u praksi prihvaćena metoda sterilizacije medicinskog pribora i pasterizacije hrane, metoda koja može spriječiti kontaminaciju hrane mikotoksinima te također dekontaminirati već mikotoksinima kontaminiranu hranu. Dosadašnja istraživanja govore u prilog tome kako je prikladnim dozama γ zračenja koje ne utječu na kvalitetu hrane moguće uništiti plijesni, ali ne i adekvatno djelovati na same mikotoksine nakon njihove produkcije, što upućuje na važnost prevencije kontaminacije hrane plijesnima adekvatnim načinom proizvodnje i skladištenja hrane.
Keywordsmolds gamma irradiation mycotoxins decontamination aflatoxins
Parallel title (English)Application of gamma irradiation in prevention of mycotoxin exposure
Committee MembersAna-Marija Domijan
Renata Jurišić Grubešić
Erim Bešić
GranterSveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Lower level organizational unitsZavod za biokemiju i molekularnu biologiju
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Pharmacy
Pharmacy
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmePharmacy
Academic title abbreviationmag. pharm.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-05-29
Parallel abstract (English)
Molds are microscopic fungi, ubiquitous in nature, thus making contamination by them and their secondary metabolites, mycotoxins, virtually inevitable. Mycotoxins present a serious public health issue. Mold genus Aspergillus produce aflatoxins, one of the most toxic mycotoxins, proven carcinogens for humans, which was confirmed by International Agency for Research on Cancer, whose experts grouped aflatoxins into Group 1 carcinogens. Furthermore, fumonisins, secondary metabolites of the genus Fusarium, and ochratoxin A, mycotoxin produced by the genera Aspergillus and Penicillium, have been grouped into Group 2B, which are potential carcinogens for humans. The main objective of this thesis was to research available literature which would argue whether γ radiation, which has been established as a common method of sterilization and pasteurization of medical equipment and food, could be applied as a method of both preventing contamination of food by molds, and method of decontamination of mycotoxin contaminated food. Overview of the current literature points to the conclusion that appropriate doses of γ radiation, which would not affect the quality of the food radiated, would destroy the molds, but unfortunately would not have an adequate effect on already produced mycotoxins. This signifies the importance of prevention of food mold contamination by adequate means of food production and storage.
Parallel keywords (Croatian)plijesni gama zračenje mikotoksini dekontaminacija aflatoksini
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:163:670162
CommitterPetra Gašparac