master's thesis
The effect of medication reconciliation on clinically important outcomes

Vanja Kilibarda (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Metadata
TitleUtjecaj usklađivanja terapije na klinički značajne ishode
AuthorVanja Kilibarda
Mentor(s)Vesna Bačić Vrca (thesis advisor)
Abstract
Usklađivanje terapije(eng. medication reconciliation) je proces uspoređivanja popisa lijekova propisanih pacijentu s lijekovima, koje taj pacijent stvarno uzima i popisa propisanih lijekova prije, tijekom i nakon hospitalizacije. Također se može definirati i kao usporedba najbolje moguće medikacijske povijesti (eng. Best Possible Medication History, BPMH) s propisanom terapijom od strane liječnika prilikom prijema, premještaja i otpusta pacijenta iz bolnice te identificiranje i rješavanje odstupanja. Zbog izostavljanja podataka o lijekovima, lako je previdjeti potencijalne interakcije koje mogu imati ozbiljne posljedice, a mogu se dogoditi i pogreške kao što su izostavljanje lijeka koji bi pacijent trebao uzimati, dupliciranje terapije, netočne doze ili vrijeme primjene. Cilj ovog rada je pokazati utjecaj usklađivanja terapije i povezanih intervencija farmaceuta i/ili drugih zdravstvenih djelatnika na rano otkrivanje i ispravljanje nenamjernih odstupanja u farmakoterapiji nakon prijema u bolnicu te na broj hitnih prijema i ponovnih hospitalizacija nakon otpuštanja iz bolnice, povezanih s nenamjernim odstupanjima. Rad se temelji na proučavanju znanstvenih radova o usklađivanju terapije (eng. medication reconciliation), tj. o učinku usklađivanja terapije na odabrane ishode. Zaključci: Usklađivanje terapije nije dovoljno istraživano kao zasebna intervencija, ali ima značajan učinak u kombinaciji s drugim intervencijama. Usklađivanje terapije otkriva velik broj nenamjernih odstupanja u terapiji, čije ispravljanje znatno smanjuje vjerojatnost nastanka pogrešaka u liječenju. U većini obrađenih radova, u interventnoj skupini je smanjen broj hitnih prijema i ponovnih hospitalizacija. Samo usklađivanje terapije ne pokazuje značajan utjecaj u prvih 30 dana nakon otpusta, ali smanjuje broj hitnih prijema i hospitalizacija kroz duži period vremena.
Keywordsmedication reconciliation medication errors hospitalisation
Parallel title (English)The effect of medication reconciliation on clinically important outcomes
Committee MembersVesna Bačić Vrca
Jelena Filipović-Grčić
Kroata Hazler Pilepić
GranterSveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Pharmacy
Pharmacy
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmePharmacy
Academic title abbreviationmag. pharm.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-29
Parallel abstract (English)
Medication reconciliation is a process of comparing the list of medicines prescribed to the patient with the medicines the patient is actually taking, and the lists of prescribed medicines before, during and after hospitalisation. It can also be defined as the comparison of the ''Best Possible Medication History'' of the patient with the therapy prescribed by a doctor during the reception, transfer and discharge from the hospital, identification and correction of discrepancies. Due to omission of data about medicines, it is easy to overlook potential interactions that can have serious consequences. Errors like medicine omission, therapy duplication, incorrect doses and administration time can also happen. The aim of this paper is to demonstrate the effect of medication reconciliation and related interventions performed by pharmacists and/or other healthcare workers on early detection and correction of unintentional discrepancies in pharmacotherapy after hospital reception and on the number of emergency department (ED) visits and hospital readmissions after discharge, related to unintentional discrepancies. The paper is based on studying scientific papers on medication reconciliation, i.e. on the effect of medication reconciliation on selected outcomes. Conclusions: Medication reconciliation has not been evaluated enough as a separate intervention, but it has a significant effect when combined with other interventions. Medication reconciliation reveals a large number of unintentional discrepancies, whose correction significantly decreases the probability of medication error occurrence. In the majority of studied papers, the intervention group has a decreased number of ED visits and hospital readmissions. Medication reconciliation itself does not appear to have a significant effect in the first 30 days after discharge, but it decreases the number of ED visits and hospital readmissions over an extended time period.
Parallel keywords (Croatian)usklađivanje terapije medikacijske pogreške hospitalizacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:163:328730
CommitterPetra Gašparac