master's thesis
Frequency of 4G/5G polymorphism in the promoter region of the plasminogen activator inhibitor-1 gene in patients with asthma

Ivona Marunica (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Metadata
TitleUčestalost polimorfizma 4G/5G u promotorskoj regiji gena za inhibitor plazminogen aktivatora-1 kod bolesnika s astmom
AuthorIvona Marunica
Mentor(s)Roberta Petlevski (thesis advisor)
Abstract
Astma je kronična upalna bolest dišnih puteva koju karakterizira pojačano reagiranje dišnih puteva na različite podražaje (bronhalna hiperreaktivnost), što dovodi do bronhoopstrukcije koja je barem djelomično reverzibilna, bilo spontano ili uz liječenje. Upala dišnih puteva je središnji patofiziološki poremećaj u astmi, a ako se ne liječi s vremenom uzrokuje strukturne promjene dišnih puteva (remodeliranje) koje su odgovorne za ubrzano slabljenje plućne funkcije. Smatra se da astmu uzrokuje kombinacija genskih i okolišnih čimbenika. Astma je vodeća kronična dječja bolest u većini razvijenih zemalja, a trenutno od nje boluje više od 300 milijuna ljudi diljem svijeta. Inhibitor plazminogen aktivatora-1 (PAI-1) pripada superporodici inhibitora serin proteaza, a također se naziva i serpin-1. Osnovna funkcija PAI-1 je smanjenje fibrinolize, a doprinosi razvoju astme svojom ulogom u remodeliranju dišnih puteva, bronhalnoj hiperreaktivnosti i alergijskoj upali. U promotorskoj regiji gena za PAI-1 pronađen je 4G/5G polimorfizam koji utječe na ekspresiju PAI-1, pri čemu je 4G alel povezan s višom ekspresijom gena. Ovo istraživanje provedeno je na uzorcima 149 bolesnika s astmom koji su pacijenti Klinike za plućne bolesti Jordanovac KBC-a Zagreb i 89 uzoraka zdravih osoba s ciljem utvrđivanja povezanosti 4G/5G polimorfizma u promotorskoj regiji gena za PAI-1 s razvojem astme u hrvatskoj populaciji. Studija je provedena u Odjelu za molekularnu dijagnostiku Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu. Svim ispitanicima uzet je EDTA uzorak pune krvi, nakon čega je uslijedila izolacija DNA na QIAcube uređaju i potom alelna diskriminacija pomoću real-time PCR-a. Statistička analiza demografskih podataka pokazala je značajnu razliku u dobi i spolu između oboljelih od astme i kontrolne skupine (P<0,0001). Rezultati pokazuju da je najčešći genotip u obje ispitivane skupine 4G/5G (55,70% kod oboljelih od astme; 43,82% u kontrolnoj skupini). Učestalost 4G alela kod oboljelih od astme iznosi 51,3%, a 51,1% kod kontrolne skupine. Učestalost 5G alela iznosi 48,7% kod oboljelih od astme, odnosno 48,9% kod kontrolne skupine. Statistička analiza rezultata nije pokazala povezanost 4G/5G polimorfizma u promotorskoj regiji gena za PAI-1 s razvojem astme u ispitivanoj populaciji.Astma je kronična upalna bolest dišnih puteva koju karakterizira pojačano reagiranje dišnih puteva na različite podražaje (bronhalna hiperreaktivnost), što dovodi do bronhoopstrukcije koja je barem djelomično reverzibilna, bilo spontano ili uz liječenje. Upala dišnih puteva je središnji patofiziološki poremećaj u astmi, a ako se ne liječi s vremenom uzrokuje strukturne promjene dišnih puteva (remodeliranje) koje su odgovorne za ubrzano slabljenje plućne funkcije. Smatra se da astmu uzrokuje kombinacija genskih i okolišnih čimbenika. Astma je vodeća kronična dječja bolest u većini razvijenih zemalja, a trenutno od nje boluje više od 300 milijuna ljudi diljem svijeta. Inhibitor plazminogen aktivatora-1 (PAI-1) pripada superporodici inhibitora serin proteaza, a također se naziva i serpin-1. Osnovna funkcija PAI-1 je smanjenje fibrinolize, a doprinosi razvoju astme svojom ulogom u remodeliranju dišnih puteva, bronhalnoj hiperreaktivnosti i alergijskoj upali. U promotorskoj regiji gena za PAI-1 pronađen je 4G/5G polimorfizam koji utječe na ekspresiju PAI-1, pri čemu je 4G alel povezan s višom ekspresijom gena. Ovo istraživanje provedeno je na uzorcima 149 bolesnika s astmom koji su pacijenti Klinike za plućne bolesti Jordanovac KBC-a Zagreb i 89 uzoraka zdravih osoba s ciljem utvrđivanja povezanosti 4G/5G polimorfizma u promotorskoj regiji gena za PAI-1 s razvojem astme u hrvatskoj populaciji. Studija je provedena u Odjelu za molekularnu dijagnostiku Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu. Svim ispitanicima uzet je EDTA uzorak pune krvi, nakon čega je uslijedila izolacija DNA na QIAcube uređaju i potom alelna diskriminacija pomoću real-time PCR-a. Statistička analiza demografskih podataka pokazala je značajnu razliku u dobi i spolu između oboljelih od astme i kontrolne skupine (P<0,0001). Rezultati pokazuju da je najčešći genotip u obje ispitivane skupine 4G/5G (55,70% kod oboljelih od astme; 43,82% u kontrolnoj skupini). Učestalost 4G alela kod oboljelih od astme iznosi 51,3%, a 51,1% kod kontrolne skupine. Učestalost 5G alela iznosi 48,7% kod oboljelih od astme, odnosno 48,9% kod kontrolne skupine. Statistička analiza rezultata nije pokazala povezanost 4G/5G polimorfizma u promotorskoj regiji gena za PAI-1 s razvojem astme u ispitivanoj populaciji.
Keywordsasthma plasminogen activator inhibitor-1 PAI-1 4G/5G polymorphism
Parallel title (English)Frequency of 4G/5G polymorphism in the promoter region of the plasminogen activator inhibitor-1 gene in patients with asthma
Committee MembersRoberta Petlevski
Karmela Barišić
GranterSveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Lower level organizational unitsZavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Pharmacy
Pharmacy
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmePharmacy
Academic title abbreviationmag. pharm.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-04-30
Parallel abstract (English)
Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways characterized by airway hyper-responsiveness that leads to airflow obstruction and bronchospasm, which is partially reversible with or without treatment. Airway inflammation is a central pathophysiological disorder in asthma, and if not treated in time causes structural changes in the airways (remodeling) that are responsible for the rapid obstruction of lung function. Asthma is thought to be caused by a combination of genetic and environmental factors. Asthma is the most common chronic childhood disease in developed countries. Currently, more than 300 millions of people all over the world suffer from asthma. Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), belongs to the superfamily of the serin protease inhibitor and is also called as serpin-1. PAI-1 has a primary function in the decreasing of fibrinolysis, but could also promote the development of asthma by their role in the remodeling of the airways, bronchial hyperreactivity and allergic inflammation. In the promoter region of PAI-1 gene has been identified 4G/5G polymorphism, which is a major genetic determinant of plasma PAI-1 levels. The pressence of 4G allele in this polymorphism is associated with higher levels of PAI-1 gene expression. The aim of this study was to determine the association between the 4G/5G polymorphism in the promoter region of the PAI-1 gene and development of asthma in Croatian population. The study group included samples of 149 patients with asthma treated at Clinic for lung diseases Jordanovac Clinical Hospital Centre Zagreb and 89 healthy individuals. The study was conducted in the Department of Molecular Diagnostics of the Croatian Institute for Tranfusion Medicine. Whole blood EDTA samples were taken from all study subjects, followed by isolation of DNA and allelic discrimination using real-time PCR. Statistical analysis of demographic data showed a significant difference in age and gender between asthma and control groups (P <0.0001). The results show that the most common genotype in both groups is 4G/5G genotype (55,70% among asthmatic patients, 43,82% in the control group). The frequency of 4G allele was 51,3% among patients and 51,1% in the control group and frequency of 5G allele was 48,7% among patients, and 48,9% in control group. Statistical analysis of the results showed no association between the 4G/5G polymorphism in the promoter region of the PAI-1 gene and the development of asthma in studied population.
Parallel keywords (Croatian)astma inhibitor plazminogen aktivatora-1 PAI-1 4G/5G polimorfizam
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:163:203081
CommitterPetra Gašparac