Professional paper - Professional paper
Racionalni pristup dizajniranju lijekova - primjer ranitidina

Zorc, Branka; Kardum, Mirela (1997)