Scientific paper - review paper
Oksidacijski stres - aktivator stresnih signalnih putova u dijabetesu tipa 2

Žanić Grubišić, Tihana; Rumora, Lada; Barišić, Karmela (2003)