Pages

Maleš, Željan, Plazibat, Miško, Bilušić Vundać, Vjera
Istraživanje aminokiselina u nekim vrstama roda Aurinia (Brassicaceae) tankoslojnom kromatografijom
Maleš, Željan, Plazibat, Miško, Hazler-Pilepić, Kroata, Cetina-Čižmek, Biserka
Istraživanje aminokiselinskog sastava drače (Paliurus spina-christi Mill.)
Gašpar Randić, Zita, Maleš, Željan, Kremer, Dario, Randić, Marko
Istraživanje antracenskih derivata hrvatskih vrsta roda Rhamnus tankoslojnom kromatografijom
Cetina-Čižmek, Biserka, Grdinić, Vladimir, Tudja, Marijan
Istraživanje eutektičkog sustava acetanilida i fenacetina
Maleš, Željan, Plazibat, Miško, Bilušić Vundać, Vjera, Kremer, Dario, Alar, Jelena
Istraživanje flavonoida i aminokiselina brnistre – Spartium junceum L. (Fabaceae)
Maleš, Željan, Marin, Nino, Plazibat, Miško, Jelaković, Bojan
Istraživanje flavonoida i fenolnih kiselina vučje stope - Aristolochia clematitis L.
Maleš, Željan, Crkvenčić, Maja, Hazler Pilepić, Kroata, Herenda, Frane
Istraživanje flavonoida, fenolnih kiselina i aminokiselina gole kilavice - Herniaria glabra L.
Maleš, Željan, Trojanović, Ivica
Istraživanje kemijskog sastava bradavke - Heliotropium europaeum L.
Maleš, Željan, Plazibat, Miško
Istraživanje kemijskog sastava patuljaste sviline - Zostera noltii Hornem.
Gašpar Randić, Zita, Maleš, Željan
Istraživanje slobodnih aminokiselina odoljena (Valeriana officinalis L.) tankoslojnom kromatografijom
Kuštrak, Danica
Iz povijesti farmakognozije - Pietro Andrea Mattioli (1501-1577)
Dodig, Slavica, Demirović, Jadranka, Jelčić, Žaneta, Richter, Darko, Čepelak, Ivana, Raos, Miljenko, Petrinović, Rajka, Kovač, Kornelija, Peruško Matasić, Nina
Izoenzimi alkalne fosfataze u djece s respiracijskim bolestima

Pages