završni specijalistički
Važeće smjernice za dijagnozu gestacijskog dijabetesa - primjena u praksi

Marija Crnković (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju