Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Kvantitativna analiza polifenola u nekim vrstama roda Teucrium L.

Maleš, Željan; Babac, Marija; Hazler Pilepić, Kroata; Zovko Končić, Marijana (2008)