Pages

Gel s liposomski uklopljenim kloramfenikolom: karakterizacija i oslobađanje in vitro
Gel s liposomski uklopljenim kloramfenikolom: karakterizacija i oslobađanje in vitro
Pavelić Željka
Škalko-Basnet Nataša
Jalšenjak Ivan
Genetic frequencies of paraoxonase 1 gene polymorphisms in Croatian population
Genetic frequencies of paraoxonase 1 gene polymorphisms in Croatian population
Grdić Marija
Barišić Karmela
Rumora Lada
Salamunić Ilza
Tadijanović Milena
Žanić Grubišić Tihana
Pšikalova Renata
Flegar-Meštrić Zlata
Juretić Dubravka
Glikoznanost - nova smjernica u suvremenom dizajniranju lijekova
Glikoznanost - nova smjernica u suvremenom dizajniranju lijekova
Gornik Olga
Dumić Jerka
Floegel Mirna
Lauc Gordan
Granični biljni proizvodi
Granični biljni proizvodi
Janeković Petras Kristina
Cvek Josipa
Kalođera Zdenka
Guarana - popularni psihostimulans
Guarana - popularni psihostimulans
Maleš Željan
Herceg Miroslav
Vilović Tihana
Duka Ivan
Hallmarks of senescence and aging
Hallmarks of senescence and aging
Dodig Slavica
Čepelak Ivana
Pavić Ivan
Hidrogelovi za vaginalnu primjenu lijekova
Hidrogelovi za vaginalnu primjenu lijekova
Vanić Željka
Palac Zora
Škalko-Basnet Nataša
High estimated likelihood ratio might be insufficient in a DNA-lead process of identification of war victims
High estimated likelihood ratio might be insufficient in a DNA-lead process of identification of war victims
Džijan Snježana
Primorac Dragan
Marcikić Mladen
Anđelinović Šimun
Sutlović Davorka
Dabelić Sanja
Lauc Gordan

Pages