Paginacija

Kvantitativna analiza polifenola u nekim vrstama roda Teucrium L.
Kvantitativna analiza polifenola u nekim vrstama roda Teucrium L.
Maleš Željan
Babac Marija
Hazler Pilepić Kroata
Zovko Končić Marijana
Kvantitativna analiza ukupnih polifenola i trjeslovina u listovima planike - Arbutus unedo L. (Ericaceae)
Kvantitativna analiza ukupnih polifenola i trjeslovina u listovima planike - Arbutus unedo L. (Ericaceae)
Maleš Željan
Bilušić Vundać Vjera
Plazibat Miško
Lazić Domagoj
Gregov Ivan
Lijekovi s fluorom
Lijekovi s fluorom
Zorc Branka
Pavić Kristina
Lijekovi s inhibitornim učinkom na natrijeve kanale
Lijekovi s inhibitornim učinkom na natrijeve kanale
Bach-Rojecky Lidija
Samaržija Ita
Lijekovi sa ženskim spolnim hormonima
Lijekovi sa ženskim spolnim hormonima
Martinac Anita
Zorc Branka
Lijekovi u laktaciji
Lijekovi u laktaciji
Barbarić Monika
Zubović Valnea
Lijekovi u terapiji Parkinsonove bolesti
Lijekovi u terapiji Parkinsonove bolesti
Vuić Hrvoje
Zorc Branka
Rajić Zrinka
Lijekovi u trudnoći
Lijekovi u trudnoći
Barbarić Monika
Šarčević Barbara
Lijekovi za rijetke bolesti
Lijekovi za rijetke bolesti
Barbarić Monika
Meštrović Martina
Lipidne vezikule za (trans)dermalnu primjenu lijekova
Lipidne vezikule za (trans)dermalnu primjenu lijekova
Banović Josip
Bego Margareta
Cuković Nikolina
Vanić Željka
Lipofilnost lijekova. I. dio: Važnost lipofilnosti u istraživanju novih lijekova
Lipofilnost lijekova. I. dio: Važnost lipofilnosti u istraživanju novih lijekova
Medić-Šarić Marica
Franić Danijela
Debeljak Željko

Paginacija