Paginacija

TORIĆ, JELENA, KARKOVIĆ MARKOVIĆ, ANA, JAKOBUŠIĆ BRALA, CVIJETA, BARBARIĆ, MONIKA
Anticancer effects of olive oil polyphenols and their combinations with anticancer drugs
Rajić, Zrinka
Antidepresivi
Bach-Rojecky, Lidija, Kalođera, Zdenka, Samaržija, Ita
Antidepresivni učinak Hipericum perforatum L. mjeren pomoću dvije eksperimentalne metode na miševima
Perković, Ivana, Zorc, Branka
Antidijabetički lijekovi
Pepeljnjak, Stjepan, Zorc, Branka, Butula, Ivan
Antimicrobial activity of some hydroxamic acids
Polović, Saša, LJoljić Bilić, Vanja, Budimir, Ana, Kontrec, Darko, Galić, Nives, Kosalec, Ivan
Antimicrobial assesment of aroylhydrazone derivatives in vitro
Kosalec, Ivan, Pepeljnjak, Stjepan, Kuštrak, Danica
Antimikotsko djelovanje tekućeg ekstrakta i eteričnog ulja iz plodova aniša (Pimpinella anisum L., Apiaceae)
Matijević-Sosa, Julija, Cvetnić, Zdenka
Antimikrobna aktivnost N-ftaloil-aminokiselinskih hidroksamata
Pepeljnjak, Stjepan, Kalođera, Zdenka, Zovko, Marijana
Antimikrobna aktivnost flavonoida Pelargonium radula (Cav.) L’Hérit
Cvetnić, Zdenka, Vladimir-Knežević, Sanda
Antimikrobni učinak etanolnog ekstrakta sjemenki i pulpe ploda grejpa
Pepeljnjak, Stjepan, Kosalec, Ivan, Kalođera, Zdenka, Blažević, Nikola
Antimikrobni učinak eteričnog ulja borovice (Juniperus communis L., Cupressaceae)
Kosalec, Ivan, Zovko, Marijana, Poljanšek, Irena, Pepljnjak, Stjepan, Kalođera, Zdenka, Šešok, Tatjana, Matica, Biserka
Antimikrobni učinak medvjetkina lista (Uvae ursi folium) na kliničke izolate urogenitalnih patogena

Paginacija