Paginacija

Anticancer effects of olive oil polyphenols and their combinations with 
anticancer drugs
Anticancer effects of olive oil polyphenols and their combinations with anticancer drugs
TORIĆ JELENA
KARKOVIĆ MARKOVIĆ ANA
JAKOBUŠIĆ BRALA CVIJETA
BARBARIĆ MONIKA
Antidepresivi
Antidepresivi
Rajić Zrinka
Antidijabetički lijekovi
Antidijabetički lijekovi
Perković Ivana
Zorc Branka
Antimicrobial activity of some hydroxamic acids
Antimicrobial activity of some hydroxamic acids
Pepeljnjak Stjepan
Zorc Branka
Butula Ivan
Antimicrobial assesment of aroylhydrazone derivatives in vitro
Antimicrobial assesment of aroylhydrazone derivatives in vitro
Polović Saša
LJoljić Bilić Vanja
Budimir Ana
Kontrec Darko
Galić Nives
Kosalec Ivan
Antimikrobna aktivnost flavonoida Pelargonium radula (Cav.) L’Hérit
Antimikrobna aktivnost flavonoida Pelargonium radula (Cav.) L’Hérit
Pepeljnjak Stjepan
Kalođera Zdenka
Zovko Marijana
Antimikrobni učinak eteričnog ulja borovice (Juniperus communis L., Cupressaceae)
Antimikrobni učinak eteričnog ulja borovice (Juniperus communis L., Cupressaceae)
Pepeljnjak Stjepan
Kosalec Ivan
Kalođera Zdenka
Blažević Nikola
Antimikrobni učinak medvjetkina lista (Uvae ursi folium) na kliničke izolate urogenitalnih patogena
Antimikrobni učinak medvjetkina lista (Uvae ursi folium) na kliničke izolate urogenitalnih patogena
Kosalec Ivan
Zovko Marijana
Poljanšek Irena
Pepljnjak Stjepan
Kalođera Zdenka
Šešok Tatjana
Matica Biserka

Paginacija