Pages

Zorc, Branka, Rajić Džolić, Zrinka, Butula, Ivan
Benzotriazole as a synthetic auxiliary
Horvat, Regina, Kalvarešin, Marko, Katušić, Vedran, Zonjić, Iva, Maleš, Željan, Hruškar, Mirjana, Bojić, Mirza
Biljke i namirnice - može li neopasno biti otrovno?
Maleš, Željan, Herceg, Miroslav, Bojić, Mirza, Duka, Ivan, Vilović, Tihana
Biljne droge s halucinogenim i psihostimulirajućim učincima
Maleš, Željan, De Lai, Eleonora
Biljne vrste u zdravoj prehrani
Maleš, Željan, Turčić, Petra, Tušinec, Marin, Šoić, Dinko
Biljni pripravci u samoliječenju virusnih bradavica
Barišić, Karmela, Petrik, Jozsef, Rumora, Lada
Biochemistry of apoptotic cell death
Čvorišćec, Dubravka, Čepelak, Ivana
Biokemijski biljezi pregradnje kostiju - pregled
Zorc, Branka
Biološki učinci kapsaicina
Brusač, Edvin, Jeličić, Mario-Livio, Mornar, Ana
Biomimetička kromatografija - novi pristup u razvoju lijekova
Barbarić, Monika, Sunara, Ivana
Biotransformacije odabranih analgetika
Zovko, Marijana, Kalođera, Zdenka, Vladimir-Knežević, Sanda, Maleš, Željan
Botanička i fitokemijska karakterizacija korijena primorskog omana (Inulae crithmoides radix)
Šegvić-Klarić, Maja, Pepeljnjak, Stjepan
Bovericin: kemizam, biološki aspekti i raširenost

Pages