Paginacija

Hrs, Koraljka, Barbarić, Monika, Zorc, Branka
Terapija alopecije
Rajić Džolić, Zrinka, Šipicki, Sara, Perković, Ivana
Terapija muptiple skleroze - od konvencionalnih lijekova i monoklonskih protutijela do kanabinoida
Vitali Čepo, Dubravka, Filipović, Ivana
Terapijska primjena i sigurnost probiotika
Jozić, Marica, Hafner, Anita, Jug, Mario
Terapijske mogućnosti primjene melatonina u usnoj šupljini
Križanović, Iva, Somborac Bačura, Anita
Terapijski pristup liječenju kronične opstrukcijske plućne bolesti u vrijeme pandemije COVID-19
Pavelić, Željka, Nigović, Biljana, Konosić, Petra, Bećirević-Laćan, Mira
Terapijski sustavi kontroliranog oslobađanja u debelom crijevu
Vanić, Željka
Terapijski sustavi za vaginalnu primjenu
Bojić, Mirza, Maleš, Željan, Cimeša, Saša, Miloš, Irena
Terminološka rješenja iz područja farmacije u prijevodima propisa na hrvatski jezik
Cetina-Čižmek, Biserka
Termoanalitičke metode u farmaciji
Kalođera, Zdenka, Jurišić, Renata, Pejak, Klara
Teucrium vrste - morfologija, rasprostranjenost i uporaba
Komorsky-Lovrić, Š., Gašparec, Z.
The UV and VIS absorption spectra of jatrorubine
Bezjak, A., Jelenić, I.
The application of the doping method in quantitative X-ray diffraction analysis

Paginacija