Paginacija

Kosalec, Ivan, Pepeljnjak, Stjepan, Jandrlić, Marija
Utjecaj medija i temperature na tvorbu gliotoksina u sojeva Aspergillus fumigatus
Mlinarić, Zvonimir, Duvnjak, Zrinka, Fajdetić, Ana, Gavran, Lidija, Kučević, Anja, Kuvek, Tea, Levatić, Mia, Bojić, Mirza
Utjecaj odabranih ksenobiotika na boju urina
Nižić, Laura, Keser, Sabina, Duvnjak Romić, Margareta, Hafner, Anita
Utjecaj parametara sušenja raspršivanjem na svojstva alginatnih mikročestica
Jadrijević-Mladar Takač, Milena
Utjecaj supstituenata na NMR značajke temeljnog bicikličkog prstenastog sustava fluorokinolonskih antibiotika, odnos između NMR kemijskih pomaka, molekulskih opisivača i parametara sličnosti s lijekovima
Posavec, Jelena, Kropek, Anita, Jug, Mario, Hafner, Anita
Utjecaj veličine čestica na svojstva tečenja granulata
Grlić, Lj., Petričić, J.
Utvrđivanje podrijetla opija pomoću apsorpcijske spektrofotometrije u ultravioletu
Ipša, Anna, Jurina, Ena, Ljubičić, Iva, Štriga, Patricia, Bojić, Mirza
Uvod u anatomiju - znanstvena pozadina odabranih slučajeva
Medić-Šarić, Marica, Jasprica, Ivona, Debeljak, Željko
Uvod u validaciju metoda analize lijekova
Brajković, Andrea, Ortner Hadžiabdić, Maja, Mucalo, Iva, Bach Rojecky, Lidija, Pepić, Ivan, Vanić, Željka, Vladimir Knežević, Sanda, Jurišić Grubešić, Renata
Uvođenje Stručnog osposobljavanja za ljekarnike (SO) u studij Farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Petlevski, Roberta, Vujatović, Tanja
Učinak flavonola miricetina na oksidacijski stres u šećernoj bolesti
Boneschans, Barend, Van Der Merwe, Tania, Wessels, Anita, Zorc, Branka
Validation of the HPLC method for model determination of fenoprofen in conjugates with PHEA
Maleš, Željan, Blažević, Nikola, Plazibat, Miško
Variations in the yield and composition of the essential oil of Crithmum maritimum L.

Paginacija