Pages

Kvantitativna analiza polifenola u nekim vrstama roda Teucrium L.
Kvantitativna analiza polifenola u nekim vrstama roda Teucrium L.
Maleš Željan
Babac Marija
Hazler Pilepić Kroata
Zovko Končić Marijana
Kvantitativna analiza ukupnih polifenola i trjeslovina u listovima planike - Arbutus unedo L. (Ericaceae)
Kvantitativna analiza ukupnih polifenola i trjeslovina u listovima planike - Arbutus unedo L. (Ericaceae)
Maleš Željan
Bilušić Vundać Vjera
Plazibat Miško
Lazić Domagoj
Gregov Ivan
Lijekovi s fluorom
Lijekovi s fluorom
Zorc Branka
Pavić Kristina
Lijekovi sa ženskim spolnim hormonima
Lijekovi sa ženskim spolnim hormonima
Martinac Anita
Zorc Branka
Lijekovi u terapiji Parkinsonove bolesti
Lijekovi u terapiji Parkinsonove bolesti
Vuić Hrvoje
Zorc Branka
Rajić Zrinka
Ljekovite biljne vrste u stomatologiji
Ljekovite biljne vrste u stomatologiji
Maleš Željan
Cerjak-Johman Kristina
Johman Krešimir
Žunić Katarina
Vuković Maja
Macromolecular prodrugs. XII. Primaquine conjugates: synthesis and preliminary antimalarial evaluation
Macromolecular prodrugs. XII. Primaquine conjugates: synthesis and preliminary antimalarial evaluation
Rajić Zrinka
Kos Gabrijela
Zorc Branka
Singh Prati Pal
Singh Savita

Pages