Paginacija

Jug, Mario, Bećirević-Laćan, Mira
Ciklodekstrini - nosači lijekova
Šipek, Valerija, Jug, Mario
Ciklodekstrini kao terapijski aktivne tvari
Rogulj, Daniela, Jug, Mario
Ciklodekstrini u formulacijama nesteroidnih protuupalnih lijekova
Završnik, Davorka, Bečić, Fahir, Murić, Lejla, Muratović, Samija, Medić-Šarić, Marica
Ciklus razmnožavanja HIV-a i mjesta djelovanja antiretrovirusnih lijekova
Pavić, Kristina, Zorc, Branka
Cimetna kiselina i njeni derivati
Tarle, Đurđica, Petričić, Jovan, Kupinić, Mirjana
Cirsium oleraceum (L.) Scop. - kemijsko i antimikrobno ispitivanje
Lozić, Mirela, Rimac, Hrvoje, Bojić, Mirza
Citokrom P450 i metabolizam lijekova - značenje i novosti
Žuntar, Irena, Jadrijević-Mladar Takač, Milena, Galić, Ivana
Citotoksični lijekovi - odgovoran i siguran rad zaštita zdravlja i okoliša - uloga ljekarnika
Đurović, Ivana, Šegvić Klarić, Maja
Citrinin u dodacima prehrani na bazi crvene riže - potencijalni rizik za zdravlje ljudi
Kuštrak, Danica, Pitarević, Ivo
Citronka - Lippia citriodora Kunth. (= Verbena triphylla L'Herit., Aloysia citriodora Ort.)
Simundic, Ana-Maria, Topic, Elizabeta, Cvoriscec, Dubravka, Cepelak, Ivana
Clinical chemistry and laboratory medicine in Croatia: regulation of the profession
Šegvić Klarić, Maja, Cvetnić, Zdenka, Pepeljnjak, Stjepan, Kosalec, Ivan
Co-occurrence of aflatoxins, ochratoxin A, fumonisins, and zearalenone in cereals and feed, determined by competitive direct enzyme-linked immunosorbent assay and thin-layer chromatography

Paginacija