Pages

Dugoročni učinak ekstrakta američkog ginsenga (Panax quinquefolius L.) na regulaciju glikemije u bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti
Dugoročni učinak ekstrakta američkog ginsenga (Panax quinquefolius L.) na regulaciju glikemije u bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti
Iva Mucalo
Dosadašnja klinička istraživanja upućuju na zaključak da američki ginseng (AG) pridonosi regulaciji glikemije na način da, slično djelovanju derivata sulfonilureje, povećava postprandijalnu koncentraciju inzulina u serumu. Stoga je cilj ovog istraživanja bio ispitati učinkovitost i sigurnost odabranog ekstrakta američkog ginsenga kao dopune uobičajenoj terapiji ŠBT2 (prehrana i/ili lijekovi), koristeći randomizirani, dvostruko-slijepi, placebom-kontrolirani, paralelni dizajn...
Effects of salt forms on the oral absorption of highly permeable weak base doxazosin
Effects of salt forms on the oral absorption of highly permeable weak base doxazosin
Marijana Erceg
In this study, the usefulness of biorelevant in vitro data and of canine data in forecasting early exposure after the administration of two phases of a BCS Class II compound, i.e., doxazosin base (DB) and its mesylate salt (DM) was evaluated. DB, DM, and doxazosin hydrochloride (DH) were prepared and extensively characterized. The solubility of prepared substances was tested in vitro in various media, including human aspirates, using the shake flask method. Dissolution experiments were...
Ekstra djevičansko maslinovo ulje i biokemijski biljezi ateroskleroze u bolesnika na antiretrovirusnoj terapiji
Ekstra djevičansko maslinovo ulje i biokemijski biljezi ateroskleroze u bolesnika na antiretrovirusnoj terapiji
Sanja Kozić Dokmanović
Bolesnici zaraženi HIV-om skloni su ranoj pojavi ateroskleroze zbog upale uzrokovane samim virusom, kao i zbog nuspojava antiretrovirusnog liječenja. Antiaterogeno djelovanje ekstra djevičanskog maslinovog ulja (EVOO) moglo bi umanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti u osoba zaraženih HIV-om. 39 HIV-om zaraženih muških ispitanika uključeno je u križni klinički pokus. Ispitanici su konzumirali EVOO i rafinirano maslinovo ulje (ROO) - placebo. Više od 50% ispitanika imalo je...
Esencijalni i toksični metali, antioksidacijski enzimi i metalotionein u muškaraca s karcinomom testisa i prostate
Esencijalni i toksični metali, antioksidacijski enzimi i metalotionein u muškaraca s karcinomom testisa i prostate
Blanka Tariba
Neravnoteža između toksičnih i esencijalnih elemenata i sustava antioksidacijske zaštite u organizmu, zajedno s ostalim štetnim čimbenicima iz čovjekovog okoliša i načina života, može dovesti do povećane osjetljivosti i doprinijeti razvoju poremećaja muškog reprodukcijskog sustava kao što su rak testisa i prostate. Cilj ovog istraživanja bio je odrediti povezanost koncentracije esencijalnih i toksičnih metala i polumetala i aktivnosti antioksidacijskih enzima s razinama...
Fitokemijska karakterizacija i biološki učinci odabranih vrsta roda Thymus L.
Fitokemijska karakterizacija i biološki učinci odabranih vrsta roda Thymus L.
Marija Kindl
U okviru ovog doktorskog rada po prvi put je provedeno opsežno usporedno istraživanje fitokemijskog sastava i bioloških učinaka odabranih vrsta roda Thymus hrvatske flore (T. longicaulis C. Presl, T. praecox Opiz subsp. polytrichus (A. Kerner ex Borbás) Jalas, T. pulegioides L., T. serpyllum L. subsp. serpyllum i T. striatus Vahl). Kvalitativna i kvantitativna analiza biološki aktivnih sastavnica provedena je primjenom kromatografskih tehnika (TLC, RP-HPLC-DAD, LC-ESI-MS/MS i GC-MS) i...
Fitokemijski sastav i biološki učinci biljnih antidijabetika hrvatske etnomedicine
Fitokemijski sastav i biološki učinci biljnih antidijabetika hrvatske etnomedicine
Kristina Bljajić
Dijabetes je rastući zdravstveni problem u razvijenom svijetu. Brojni oboljeli uz konvencionalne lijekove koji učinkovito snižavaju razinu šećera u krvi koriste i fitoterapijske pripravke. Njih, osim u ljekarni, nerijetko nabavljaju na tržnicama. U ovom radu je provedeno istraživanje biljnih vrsta koji se koriste kao antidijabetici u hrvatskoj etnomedicini: zelen stolisnika (Achillea millefolium), pelina (Artemisia absinthium) i kičice (Centaurium erythraea), zatim listovi breze...
Influence of genetic and environmental factors on N-glycosylation of immunoglobulin G and total plasma proteins determined by twin study
Influence of genetic and environmental factors on N-glycosylation of immunoglobulin G and total plasma proteins determined by twin study
Toma Keser
Glycans constitute the most abundant and diverse form of the post-translational modifications. While genes unequivocally determine the structure of each polypeptide, there is no genetic template for the glycan part. Instead, hundreds of genes and their products interact in the very complex pathway of glycan biosynthesis which is further complicated by environmental influences. Therefore, the aim of this thesis was to determine the extent to which individual differences in immunoglobulin...
Julije Domac - život i djelo
Julije Domac - život i djelo
Suzana Inić
Predmet istraživanja ovog rada je cjelovit, sustavan i originalan prikaz života i djela Julija Domca, znanstvenika, pedagoga, dekana Filozofskog fakulteta (1901./02.), rektora Sveučilišta u Zagrebu (1911./12.), praktičnog farmaceuta i čovjeka koji je dao izniman doprinos utemeljenju i razvitku moderne farmacije u Hrvatskoj. Temeljitim istraživanjem arhivske građe u Zagrebu, Vinkovcima, Osijeku i Đakovu, kao i privatnog arhiva obitelji Domac omogućen je cjelovit uvid u genealogiju i...
Kationima pospješeni spregnuti prijelaz elektrona i protona
Kationima pospješeni spregnuti prijelaz elektrona i protona
Cvijeta Jakobušić Brala
Uĉinak iona Na+, K+ i (CH3)4N+ na protonom spregnuti prijelaz elektrona (PCET) u reakciji askorbata s heksacijanoferat(III) ionom u vodi ukazuje na utjecaj kationa na dvostruko elektronsko/protonsko tuneliranje u PCET procesu, što kod većih koncentracija kationa moţe dovesti do “ekstenzivnog” tuneliranja. Dobiveni uvidi obuhvaćaju, uz ostalo: a) opaţanje primarnog kinetiĉkog solnog uĉinka kod niskih koncentracija iona, te linearnu ovisnost konstante brzine o koncentraciji...
Kiselo-bazna i elektrokemijska svojstva meso(ortho- i meta-N-alkilpiridil)manganoporfirina
Kiselo-bazna i elektrokemijska svojstva meso(ortho- i meta-N-alkilpiridil)manganoporfirina
Tin Weitner
Istraživanje oksidativnog stresa stanica i molekula koje mogu umanjiti ili ukloniti oštećenja stanica uzrokovana njime predmetom je velikog interesa suvremenih istraživanja. Molekulne vrste koje uzrokuju oksidativni stres su reaktivne vrste kisika (ROS) i dušika (RNS), poput superoksidnog aniona (O2 •-), peroksinitrita (ONOO-) ili hidroksilnog radikala (OH•). Djelotvornu obranu stanice od O2 •- čine enzimi iz klase superoksid-dismutaza (SOD) koji kataliziraju reakciju 2O2 •-...
Kvantno-kemijsko istraživanje reakcija pregrađivanja odabranih psihofarmaka
Kvantno-kemijsko istraživanje reakcija pregrađivanja odabranih psihofarmaka
Davor Šakić
U okviru ovog doktorskog rada, proučavani su mehanizmi pregrađivanja psihofarmaka haloperidola, aripiprazola, paroksetina, karbamazepina te lijekovi iz skupine hidantoina i barbiturata. Korištenjem kvantno-kemijskih metoda, izračunate su strukture i reakcijski mehanizmi relevantni za kemijsku sudbinu psihofarmaka u okolišu. Proučavane su reakcije kloriranja, epoksidacije i hidroksilacije modelnih amina, amida i metabolita psihofarmaka inducirane hipoklorastom kiselinom. Opisani su...
Laboratorijsko ispitivanje i računalno simuliranje antiagregacijskog učinka polifenola
Laboratorijsko ispitivanje i računalno simuliranje antiagregacijskog učinka polifenola
Mirza Bojić
Među prirodnim spojevima prisutnim u svakodnevnoj prehrani, flavonoidi su pokazali povoljan učinak u prevenciji kardiovaskularnih bolesti koji se, barem djelomično, može pripisati antiagregacijskom učinku. S obzirom na farmakološki interes, u potrazi za antitrombocitnim lijekovima, potrebna je sustavna eksperimentalna procjena antiagregacijskog učinka flavonoida. Takvi podaci mogli bi služiti za QSAR modeliranje antiagregacijskog učinka, istraživanje signalnih putova i procjenu...

Pages