Pages

Sinteza, karakterizacija i biološko djelovanje karbamidnih, semikarbazidnih, karbazidnih i esterskih derivata aminokiselina i nesteroidnih protuupalnih lijekova
Sinteza, karakterizacija i biološko djelovanje karbamidnih, semikarbazidnih, karbazidnih i esterskih derivata aminokiselina i nesteroidnih protuupalnih lijekova
Ivana Perković
U okviru ovog doktorskog rada, koji je nastavak istraživanja o mogućnostima korištenja benzotriazola u sintetskoj kemiji na Zavodu za Farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu, sintetizirano je nekoliko serija spojeva. Polazni spoj u sintezi svih prekursora bio je klorid 1- benzotriazolkarboksilne kiseline (BtcCl) koji daje vrlo reaktivne derivate. BtcCl vrlo lako reagira s nukleofilima dajući cijeli niz reaktivnih spojeva iz kojih je do sada pripravljen velik...
Sinteza, karakterizacija i biološko djelovanje semikarbazida, urea i ureidoamida primakina
Sinteza, karakterizacija i biološko djelovanje semikarbazida, urea i ureidoamida primakina
Kristina Pavić
U okviru ovog doktorskog rada, koji predstavlja nastavak istraživanja o mogućnostima derivatizacije antimalarijskog lijeka primakina (PQ) u Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sintetizirane su bis-uree PQ 11 te uree i semikarbazoni 12 s velikim arilnim i hidroksialkilnim supstituentima, konjugati PQ i derivata cimetne kiseline (DCK) amidnog 15 i acilsemikarbazidnog tipa 16 te ureidoamidi PQ 20. Većina derivata PQ pripremljena je...
Sistemski biljezi oksidacijskih i upalnih promjena u kroničnoj opstrukcijskoj plućnoj bolesti
Sistemski biljezi oksidacijskih i upalnih promjena u kroničnoj opstrukcijskoj plućnoj bolesti
Lara Milevoj Kopčinović
Kronična opstrukcijska plućna bolest (KOPB) je složeni poremećaj koji zahvaća pluća, ali i sistemski odjeljak. Naše se istraživanje temeljilo na hipotezi da je u bolesnika s KOPB-om prisutna sistemska upala i sistemski oksidacijski stres. Sukladno tome, cilj ovog istraživanja bio je istražiti sistemske pokazatelje oksidacijskih i upalnih promjena u bolesnika sa stabilnim KOPB-om te ispitati povezanost sistemskih antioksidansa s poremećajem funkcije pluća i biljezima...
Slobodni laki lanci imunoglobulina u likvoru i serumu bolesnika s klinički izoliranim sindromom
Slobodni laki lanci imunoglobulina u likvoru i serumu bolesnika s klinički izoliranim sindromom
Marina Ćurlin
Uvod: Multipla skleroza (MS) je kronična upalna bolest središnjeg živčanog sustava (SŽS), a prvi napad bilježi se kao klinički izolirani sindrom (CIS). Dijagnostika uključuje u prvom redu nalaz magnetske rezonancije (MR) te dokazivanje intratekalne sinteze oligoklonskih IgG vrpci metodom izoelektričnog fokusiranja (IEF) s imunofiksacijom. Novija istraživanja pokazala su da likvor takvih bolesnika sadrži visoku koncentraciju slobodnih lakih lanaca, osobito kapa tipa (KFLC). Svrha...
Središnji neurotransmitori i mehanizam antinociceptivnog djelovanja botulinum toksina tipa A
Središnji neurotransmitori i mehanizam antinociceptivnog djelovanja botulinum toksina tipa A
Višnja Drinovac Vlah
Novi dokazi ukazuju da je antinociceptivno djelovanje botulinum toksina tipa A (BT-A) središnjeg porijekla. U ovom doktorskom radu smo provjerili ovu pretpostavku u ranije nedovoljno istraženim oblicima boli, istraživali interakciju sa središnjim neurotransmitorima kao mogući mehanizam djelovanja te pokušali pobliže utvrditi mjesto djelovanja toksina u središnjem živčanom sustavu (SŽS). Ispitivanja su izvedena na mužjacima Wistar štakora. U upalnoj, neuropatskoj i bilateralnoj...
Uloga D-manoze u profilaksi akutne upale mokraćnog mjehura
Uloga D-manoze u profilaksi akutne upale mokraćnog mjehura
Bojana Kranjčec
Istraživana je uloga D-manoze kao antiadhezivne tvari u terapiji nekompliciranih upala mokraćnog mjehura žena koje nisu trudne. Ukupno je bilo uključeno 308 žena koje su sve u anamnezi imale rekurentne upale mokraćnog mjehura. Na početku ispitivanja imale su akutnu upalu mokraćnog mjehura za koju su dobile odgovarajuću antibiotsku terapiju. Nakon što je klinički i bakteriološki potvrđeno izlječenje, podijeljene s4 u tri skupine u kojoj je jedna skupina žena dobivala kao...
Uloga galektina-3 u stanicama monocitne i limfocitne loze
Uloga galektina-3 u stanicama monocitne i limfocitne loze
Ruđer Novak
Galektini-1 i -3 moduliraju mnoge stanične procese, a regulacijom migracije, fagocitoze i degranulacije upalnih stanica, te sinteze citokina i medijatora upale, ovi su lektini uključeni u sve faze upalnih reakcija uroĎenog i stečenog imunosnog odgovora. Djelovanje mu izrazito ovisi o lokalizaciji i tipu stanica, no galektin-1 općenito se smatra jakim protu-upalnim signalom, dok galektin-3 uglavnom potiče upalu. Ovim radom ispitana je uloga galektina-3 u fiziologiji limfocita, te uloga...
Uloga genskih polimorfizama u antikoagulacijskoj terapiji varfarinom
Uloga genskih polimorfizama u antikoagulacijskoj terapiji varfarinom
Dario Mandić
Oralni antikoagulans varfarin se već desetljećima koristi u terapiji i/ili prevenciji tromboembolijskih stanja različite etiologije. Varfarin ima uzak terapijski raspon i pokazuje veliku interindividualnu varijabilnost u odgovoru na terapiju, što može potencijalno rezultirati i po život opasnim komplikacijama uslijed prekomjernog antikoagulacijskog učinka i krvarenja. Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati utjecaj polimorfizama VKORC1 -1639G>A, VKORC1 1173C>T, CYP2C9*2, ...
Uloga izvanstaničnog proteina Hsp70 i njegovih receptora u kroničnoj opstrukcijskoj plućnoj bolesti
Uloga izvanstaničnog proteina Hsp70 i njegovih receptora u kroničnoj opstrukcijskoj plućnoj bolesti
Andrea Hulina
Izvanstanični Hsp70 protein (eHsp70) pripada skupini molekularnih obrazaca oštećenja (DAMP), a može aktivirati stanice imunosnog sustava vezujući se za TLR2 i TLR4 receptore te tako poticati sintezu upalnih citokina. U bolesnika s kroničnom opstrukcijskom plućnom bolešću (KOPB), koja je karakterizirana kroničnom upalom dišnih putova, izmjerene su povišene koncentracije eHsp70 u krvi. Glavna hipoteza ovog istraživanja je da sam eHsp70 može aktivirati imunosni i upalni...
Utjecaj genetičkih varijacija transportnog proteina ABCC2 na biodostupnost mikofenolne kiseline u bolesnika s presađenim bubregom
Utjecaj genetičkih varijacija transportnog proteina ABCC2 na biodostupnost mikofenolne kiseline u bolesnika s presađenim bubregom
Zdenka Lalić
Mikofenolna kiselina (MPA) pokazuje varijabilnu farmakokinetiku (PK). Metabolizira se enzimima UGT u MPA-glukuronid koji podliježe enterohepatičkoj recirkulaciji. U izlučivanje putem žuči i bubrega uključen je i protein multirezistencije 2 (MRP2) kodiran genom ABCC2. Ispitali smo PK MPA u stanju ravnoteže u ispitanika s bubrežnim presatkom u odnosu na genotip ABCC2 donora i primatelja, uz druge kliničke kovarijable uključujući komedikaciju s ciklosporinom ili takrolimusom....
Utjecaj interakcija lijekova na međunarodni normalizirani omjer (INR) u hospitaliziranih pacijenata na terapiji varfarinom
Utjecaj interakcija lijekova na međunarodni normalizirani omjer (INR) u hospitaliziranih pacijenata na terapiji varfarinom
Nives Gojo Tomić
Interakcije lijekova predstavljaju značajno područje istraživanja u suvremenoj medicini. Varfarin kao temeljni lijek pri liječenju i prevenciji duboke venske tromboze, plućne embolije i drugih bolesti, zbog svoje specifične građe, biotransformacije, metabolizma, individualnog doziranja i opasnosti od krvarenja predstavlja trajni izazov. U svrhu pokušaja evaluacije utjecaja interakcija lijekova na međunarodni normalizirani omjer (INR) kao temeljni parametar praćenja terapije...
Utjecaj oralne kontracepcije na čimbenike zgrušavanja i fibrinolize
Utjecaj oralne kontracepcije na čimbenike zgrušavanja i fibrinolize
Sandra Oslaković
Oralni kontraceptivi imaju brojne učinke na organizam žene poput poželjnog smanjenja pojavnosti zloćudnih bolesti jajnika i endometrija, ali i nepoželjne učinke od kojih je najpoznatiji povišeni trombotički rizik. Činjenica je da su oralni kontraceptivi jedan od rizika za razvoj trombo-embolijskih bolesti, s relativnim rizikom od 1,15 do 8,5 ovisno o formulaciji pripravka i obliku trombo-embolijske bolesti. Razvoj laboratorijske dijagnostike, molekularnih ispitivanja i...

Pages