Pages

Značaj novih biomarkera upale i angiogeneze u perifernoj arterijskoj bolesti
Značaj novih biomarkera upale i angiogeneze u perifernoj arterijskoj bolesti
Sonja Perkov
Periferna arterijska bolest klinička je manifestacija ateroskleroze sa značajnim morbiditetom i mortalitetom. Upala i angiogeneza imaju značajnu ulogu u njenom razvoju, progresiji i komplikacijama. Cilj rada bio je ispitati postoji li povezanost izmeĎu katalitičkih koncentracija i genetskog polimorfizma paraoksonaze (PON1), katalitičkih koncentracija acetil hidrolaze trombocitnog čimbenika aktivacije (PAF-AH), te koncentracija vaskularnog endotelnog čimbenika rasta (VEGF),...
Značajnost koncentracije neurozina i klasterina u diferencijalnoj dijagnostici demencija
Značajnost koncentracije neurozina i klasterina u diferencijalnoj dijagnostici demencija
Lora Dukić
Alzheimerova bolest (engl. Alzheimer's disease, AD) je najčešća demencija karakterizirana stvaranjem plakova i neurofibrilarnih spletova. Vaskularna demencija (VAD) je druga najučestalija vrsta demencije i nastaje uslijed ishemijskih, hipoperfuzijskih ili hemoragičnih moždanih lezija. Ciljevi ovog rada su: ispitati diferencijalno dijagnostičko značenje određivanja serumske koncentracije neurozina (humanog kalikreina 6, KLK6), klasterina (CLU) i adiponektina (ADPN), te upalnog...
Značajnost određivanja mutacija gena KRAS i BRAF u bolesnika s karcinomom debelog crijeva
Značajnost određivanja mutacija gena KRAS i BRAF u bolesnika s karcinomom debelog crijeva
Ivana Rako
Uvod. Učestalost i smrtnost od karcinoma debelog crijeva u stalnom je porastu i zato je ova bolest vodeći zdravstveni problem u svijetu i u Hrvatskoj. Nastaje složenim procesom tijekom kojeg dolazi do uzastopnih promjena u tumor supresorskim genima, onkogenima i genima za popravak krivo sparenih baza. Karcinom debelog crijeva može se pojaviti sporadično ili kao nasljedni oblik; u oba slučaja radi se o vrlo heterogenoj skupini zloćudnih tumora. Geni KRAS i BRAF spadaju u skupinu...

Pages