Pages

Analiza sastavnica i pH vrijednost proizvoda za čišćenje kože lica
Analiza sastavnica i pH vrijednost proizvoda za čišćenje kože lica
Andrea Kristina Čavar Pribilović
Cilj istraživanja: Cilj ovog rada je upoznavanje sa sastavom i određivanje pH vrijednosti proizvoda namijenjenih čišćenju kože lica koji su dostupni u javnoj ljekarni. Nastoji se odgovoriti na pitanje da li je sigurnost i namjena proizvoda u skladu s njihovom deklaracijom. Izabrano je 29 komercijalno dostupnih proizvoda za čišćenje kože lica. pH vrijednosti pripravaka određene su korištenjem pH metra. Svaki uzorak je analiziran tri puta i rezultati su prikazani kao srednja...
Analiza troška i učinka oralnih hitnih kontraceptiva
Analiza troška i učinka oralnih hitnih kontraceptiva
Maja Gržančić
Oralna hitna kontracepcija predstavlja veliki napredak za društvo, osobito žene u pogledu planiranja obitelji. Danas su u Hrvatskoj registrirana dva preparata za oralnu hitnu kontracepciju: preparat s levonorgestrelom (sintetski gestagen) i ne-hormonalni preparat s ulipristal acetatom (selektivni modulator progesteronskih receptora). Oba su u bezreceptnom režimu izdavanja jer je procjenjeno da je omjer koristi i rizika pozitivan. Prema pregnancy rate, oba preparata imaju podjednaku...
Analiza troškova akutnog nekompliciranog pijelonefritisa iz perspektive Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Analiza troškova akutnog nekompliciranog pijelonefritisa iz perspektive Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Marija Zoretić
Akutni nekomplicirani pijelonefritis je akutna infekcija bubrega i bubrežne zdjelice. Radi se od najčešćoj ozbiljnoj infekciji inače zdravih pojedinaca. Dijagnostika pijelonefritisa zasniva se na laboratorijskim nalazima i kliničkim simptomima. Vrlo je važno definirati radi li se o pijelonefritisu da bi se mogao donijeti točan zaključak oko stvarnog tereta ove bolesti za zdravstveni sustav te definirati uzročnika što nam može omogućiti razumijevanje obrazaca antibiotske...
Analiza troškova liječenja minornih bolesti u usporedbi sa troškom samoliječenja iz perspektive Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Analiza troškova liječenja minornih bolesti u usporedbi sa troškom samoliječenja iz perspektive Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Iva Globačnik
Vrijednost OTC tržišta Centralne i Istočne Europe je u konstantom porastu. Hrvatsko tržište bezreceptnim lijekovima ne prati EU prosjek. S druge strane, broj posjeta ordinacije liječnika opće medicine i broj propisanih recepata je svake godine sve veći. Pacijenti odlaskom liječniku zbog minornih tegoba opterećuju zdravstveni sustav jer su ekonomski trošak za HZZO i trošak vremena za liječnike. Ako bi se snizile cijene OTC lijekova smanjenjem PDV-a sa 25% na 5%, potaknulo bi se...
Analiza vrijednosti ALBI scorea u predviđanju preživljenja bolesnika nakon resekcije hepatocelularnog karcinoma
Analiza vrijednosti ALBI scorea u predviđanju preživljenja bolesnika nakon resekcije hepatocelularnog karcinoma
Ana Kauzlarić
Hepatocelularni karcinom (HCC) je kompleksan zdravstveni problem. Cilj ove studije bila je analiza čimbenika i prognoze preživljenja u cirotičnih bolesnika nakon resekcije hepatocelularnog karcinoma. Analizirani su preoperativni čimbenici koji bi mogli imati utjecaja na različito preživljenje u reseciranih bolesnika: dob, HCC stadij (ukupna veličina tumora (TTD=zbroj promjera svih tumora); Milanski kriteriji, vaskularna infiltracija, udaljene metastaze), mikrovaskularna invazija,...
Androgena alopecija
Androgena alopecija
Franka Pelko
Kosa je atribut ljepote čovjeka i njezin gubitak ili stanovite promjene u strukturi i obojenosti vlasi smatraju se prvenstveno estetskim nedostatkom koji moţe uzrokovati brojne psihosocijalne tegobe kod oboljelih. Razlog gubitka kose mogu biti nasljedna sklonost, emocionalni stres, toksični utjecaji i autoimuni procesi, kao i agresivni tretmani vlasišta, neki medikamenti, opekline, zračenja i odreĎena koţna oboljenja. Androgena alopecija se javlja u oba spola i smatra se odgovornom za...
Anti-inflammatory activity testing using COX (cyclooxygenase) and LOX (lipoxygenase) inhibition
Anti-inflammatory activity testing using COX (cyclooxygenase) and LOX (lipoxygenase) inhibition
Ana Glibo
Inflammation is a normal protective response that defends the host from infection and other damages. However, inflammatory processes are also associated with numerous severe disorders. Cyclooxygenase and lipoxygenase are enzymes involved in the pro-inflammatory response and regulation of inflammation and therefore represent interesting drug targets. The aim of this research was to analyze anti-inflammatory characteritics of the previously isolated natural constituents, as well as to...
Antifungalni učinak gama zračenja na mikobiotu celuloznih materijala
Antifungalni učinak gama zračenja na mikobiotu celuloznih materijala
Martina Kriletić
Plijesni imaju ključnu ulogu u destrukciji predmeta kulturne baštine. Međutim, njihovu destruktivnu aktivnost učinkovito i sigurno zaustavlja gama zračenje. U ovom radu istraživan je utjecaj gama zračenja na prirodnu mikobiotu papira i platna, te na odabrane vrste inokuliranih kolonizatora (Aspergillus jensenii, Cladosporium sphaerospermum i Trichoderma harzianum). Uzorci su tretirani pomoću izvora u Laboratoriju za radijacijsku kemiju u dozimetriju (LRKD) Instituta Ruđer...
Antifungalni učinak gama zračenja na mikobiotu platna i papira
Antifungalni učinak gama zračenja na mikobiotu platna i papira
Petra Bulić
Plijesni imaju veliki utjecaj na biodegredaciju kulturne baštine upravo zbog njihove sposobnosti da se prilagode na različite uvjete, mogu uzrokovat propadanje različitih kulturnih artefakata (slike, tektil, papir, pergament, koža). Godišnji novčani gubitci zbog napada plijesni na nehranidbene materijale procjenjuju se na 40 milijardi američih dolara, međutim gubitak na razini kulturne i povijesne važnosti je neprocjenjiv. Gama zračenje se pokazalo kao jedna od najučinkovitijih i...
Antimikrobni učinak koloidnih otopina nanočestica elementarnih metala i metalnih oksida na MSSA i MRSA
Antimikrobni učinak koloidnih otopina nanočestica elementarnih metala i metalnih oksida na MSSA i MRSA
Ivan Pokrovac
Smanjivanjem veličine čestica vrlo često se mijenjaju fizikalno-kemijska svojstva, pogotovo ako se veličina čestica smanji na dimenzije ispod 1 μm. Smanjivanjem veličine čestica ispod 1 μm otvara se mogućnost pronalaska novih biološki aktivnih tvari. Jedne od takvih biološki aktivnih tvari su nanočestice metala i metalnih oksida (MNP), te je cilj ovog rada istražiti antimikrobna svojstva MNP u koloidnom obliku. Koloidni MNP pokazuju vrijednosti minimalne baktericidne (MBK) i...
Antimikrobni učinak koloidnih otopina nanočestica elementarnoh metala i metalnih oksida na E.coli
Antimikrobni učinak koloidnih otopina nanočestica elementarnoh metala i metalnih oksida na E.coli
Filip Penava
Koloidne nanočestice metala i metalnih oksida se sve više upotrebljavaju kao alternativa antibioticima zbog njihovih brojnih prednosti u svrhu liječenja i sprječavanja bakterijskih infekcija, a osobito su popularne koloidne nanočestice srebra, titanova dioksida i cinkova oksida zbog svoje široke primjene u biomedicini, industriji i biotehnologiji. Escherichia coli vrlo je zanimljiv modelni organizam za proučavanje jer pripada najviše istraženim bakterijama na svijetu, no i dalje...
Antioksidacijski učinak komine masline u model-sustavu liposoma
Antioksidacijski učinak komine masline u model-sustavu liposoma
Valentina Šćur
Komina masline bogata je polifenolima koji imaju antioksidacijski učinak. Mogu djelovati protuupalno, smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, osteoporoze, karcinoma i neurodegenerativnih bolesti. Nakon proizvodnje maslinovog ulja ostaje velika količina komine masline čije zbrinjavanje predstavlja ekološki problem. Najčešće predstavlja otpad, a ponekad se koristi kao gnojivo ili za proizvodnju energije. Ovaj diplomski rad izrađen je u svrhu ispitivanja...

Pages