Pages

Glutation peroksidaza i glutation S-transferaza u HepG2 stanicama tretiranim vrstama roda Globularia
Glutation peroksidaza i glutation S-transferaza u HepG2 stanicama tretiranim vrstama roda Globularia
Ana Ercegović
Šećerna bolest je metabolički poremećaj kojeg karakterizira hiperglikemija, poremećaj u metabolizmu ugljikohidrata, masti i proteina koji dovodi do manjkave sekrecije i/ili aktivnosti inzulina. Smatra se da oksidativni stres ima ključnu ulogu u nastanku i razvoju šećerne bolesti, kao i njenih kasnijih komplikacija.Tretiranje HepG2 stanica 20 mM glukozom stvara hiperglikemijske uvjete koji dovode do oksidativnog stresa, što se očituje značajnim padom aktivnosti enzima glutation...
HPLC analiza fenolnih kiselina i flavonoidnih aglikona u biljnim vrstama: Betula pendula, Salvia officinalis i Vaccinium myrtillus
HPLC analiza fenolnih kiselina i flavonoidnih aglikona u biljnim vrstama: Betula pendula, Salvia officinalis i Vaccinium myrtillus
Nina Šoštarić
U ovom radu korištena je tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti (HPLC) za kvalitativnu i kvantitativnu analizu fenolnih kiselina i flavonoidnih aglikona u tri biljne vrste: Betula pendula, Salvia officinalis i Vaccinium myrtillus koje se koriste u narodnoj medicini za liječenje ili ublažavanje tegoba šećerne bolesti. Detekcija ispitivanih fenolnih kiselina i flavonoidnih aglikona izvršena je pomoću DAD detektora. U ispitivanim biljnim vrstama pronađene su brojne fenolne...
HPLC analiza kvercetina i fenolnih kiselina u listovima planike - Arbutus unedo L.
HPLC analiza kvercetina i fenolnih kiselina u listovima planike - Arbutus unedo L.
Petra Fabijančić
Istraživanje je provedeno na listovima planike - Arbutus unedo L., skupljenim kroz 12 mjeseci tijekom 2013. godine u mjestu Božava na Dugom otoku. Tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti (HPLC) provedena je kvalitativna i kvantitativna analiza ekstrakata listova. Kvalitativnom analizom utvrđena je prisutnost flavonoidnog aglikona kvercetina te fenolnih kiselina: klorogenske kiseline, kavene kiseline i p-kumarne kiseline tijekom cijele godine. Kvantitativna analiza je pokazala...
HPLC analiza polifenola u biljnim vrstama: Achillea millefolium, Sambucus nigra i Artemisia absinthium
HPLC analiza polifenola u biljnim vrstama: Achillea millefolium, Sambucus nigra i Artemisia absinthium
Zrinka Živković
Mnoge biljne vrste sadrže različite aktivne supstancije koje mogu pomoći pri liječenju ili ublažavanju simptoma određenih bolesti. Jedna vrsta takvih aktivnih tvari su polifenoli, za koje u posljednje vrijeme raste zanimanje upravo zbog brojnih znanstvenih dokaza o njihovom pozitivnom učinku na zdravlje. U ovom radu korištena je tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti (HPLC) za kvalitativnu i kvantitativnu analizu polifenola u tri biljne vrste: Sambucus nigra, Artmisiia...
HPLC analiza polifenola u samoniklim jestivim biljnim vrstama Dalmacije
HPLC analiza polifenola u samoniklim jestivim biljnim vrstama Dalmacije
Antea Antišić
U ovom radu korištena je tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti (HPLC) za kvalitativnu i kvantitativnu analizu fenolnih kiselina i flavonoida u 12 ekstrakata biljnih vrsta koje se tradicionalno koriste u prehrani u vidu mješavine samoniklog jestivog bilja (mišancija). U ispitivanim biljnim uzorcima pronađene su brojne fenolne kiseline i flavonoidi poput klorogenske, ferulične, ružmarinske i kavene kiseline te rutina. Kako bi se odredila prisutnost pojedinih flavonoidnih...
Hepatitis C - terapijske mogućnosti
Hepatitis C - terapijske mogućnosti
Mario Smoljan
Hepatitis je upala jetre koja dovodi do oštećenja ili uništenja njezinih stanica (hepatocita), a može biti akutni i kronični. Upalu jetre mogu uzrokovati različiti uzročnici kao što su bakterije, virusi, alkohol, toksini pa čak i lijekovi. Od virusnih hepatitisa razlikujemo A, B, C, D, E... Svi ovi hepatitisi razlikuju se po načinima prijenosa, dužini inkubacije, težini bolesti, mogućnosti prelaska u kroničnu upalu i razvoju teških komplikacija kao što su ciroza jetre i...
Hipoglikemijski i hepatoprotektivni učinak vrsta roda Globularia na HepG2 stanicama u hiperglikemijskim uvjetima
Hipoglikemijski i hepatoprotektivni učinak vrsta roda Globularia na HepG2 stanicama u hiperglikemijskim uvjetima
Sandra Čuljak
Tretiranje HepG2 stanica 20 mM glukozom uzrokuje hiperglikemijske uvjete koji dovode do oštećenja hepatocita što se očituje porastom jetrenih enzima (ALT i AST). Cilj ovog rada bio je ispitati hepatoprotektivni učinak Globularia spp na aktivnost jetrenih enzima (ALT i AST), ispitati učinak Globularia spp na poboljšanje funkcionalne sposobnosti jetre (sinteza albumina) te učinak na inhibiciju enzima a-glukozidaze, enzima koji katalizira pretvorbu oligosaharida i disaharida u...
Hipoglikemijski učinak Betule pendule, Roth. (Betulaceae) na aktivnost piruvat kinaze u HepG2 stanicama u hiperglikemijskim uvjetima
Hipoglikemijski učinak Betule pendule, Roth. (Betulaceae) na aktivnost piruvat kinaze u HepG2 stanicama u hiperglikemijskim uvjetima
Iva Čunović
Šećerna bolest je najčešća metabolička bolest karakterizirana dugoročnom hiperglikemijom, a uzrokovana je nedostatkom, smanjenom sekrecijom i/ili nepravilnom funkcijom inzulina. U šećernoj bolesti su aktivnosti enzima glikolize, metaboličkog puta razgradnje glukoze, smanjene zbog nedostatka glukoze u stanici. Cilj ovog rada je bio ispitati hipoglikemijski učinak Betule pendule, Roth. (Betulaceae), odnosno, učinak na aktivnost piruvat kinaze (PK), enzima koji katalizira...
Histaminski sustav u zdravlju i bolesti
Histaminski sustav u zdravlju i bolesti
Barbara Borić
Histaminski sustav je uključen u regulaciju različitih fizioloških funkcija, kao što su izlučivanje želučane kiseline, neurotransmisija i imunomodulacija. Histaminski sustav u užem smislu obuhvaća četiri podtipa histaminskih receptora i njihove izoforme putem kojih histamin, endogeni biogeni amin ostvaruje svoje biološke učinke. Cilj ovog diplomskog rada bio je opisati ulogu histaminskog sustava u zdravlju i bolesti kroz prikaz najznačajnijih znanstvenih rezultata koja su...
Hrvatske ljekaruše u svjetlu antičke medicine i suvremene fitoterapije
Hrvatske ljekaruše u svjetlu antičke medicine i suvremene fitoterapije
Ivana Krnjak
Najstarije zapise o primjeni ljekovitih droga, u svrhu liječenja, nalazimo u medicini drevnih civilizacija. Važnu su ulogu u europskoj srednjovjekovnoj medicini imali svećenici. Oni su u samostanima sastavljali ljekaruše, rukopisne zbirke s receptima za izradu lijekova i liječenje različitih bolesti ljudi i životinja. Ovaj diplomski rad daje uvid u materiu medicu pet ljekaruša pisanih na području Hrvatske od 17. do 19. stoljeća. Istraženi su recepti s biljnim drogama koje...
Hrvatsko farmaceutsko društvo kroz povijest hrvatskog ljekarništva
Hrvatsko farmaceutsko društvo kroz povijest hrvatskog ljekarništva
Barbara Žgaljardić
U ovom diplomskom radu je cjelovito i pregledno opisan povijesni razvoj, utemeljenje i djelovanje Hrvatskog farmaceutskog društva. Stoljetno razvijanje farmacije na našem tlu omogućilo je ljekarnicima da se kroz strukovna udruženja, cehove, gremije i Glavni ljekarnički zbor, međusobno pomažu i unapređuju struku. Hrvatsko farmaceutsko društvo danas je krovna organizacija farmaceuta u Hrvatskoj, a osnovano je 1946. godine s cljem stručnog i etičkog usavršavanja ljekarnika kroz...
Identifikacija aspergila iz sekcija Circumdati, Flavi i Nigri u prašini nakon poplave
Identifikacija aspergila iz sekcija Circumdati, Flavi i Nigri u prašini nakon poplave
Jelena Geček
Sredinom svibnja 2014. godine, kao posljedica intenzivnih oborina uzrokovanih višednevnim zadržavanjem jake i duboke ciklone iznad jugoistočne Europe te dugotrajnog kišnog razdoblja s početka iste godine, došlo je do nezapamćenih poplava čije su se posljedice osobito odrazile na područje Gunje. Povećanjem dostupnosti vode u supstratu, tj. aw vrijednosti, stvoreni su uvjeti koji pogoduju širenju konidija i fragmenata micelija plijesni te njihovih mikotoksina u zrak unutrašnjih...

Pages