Pages

Antioksidacijsko djelovanje etanolnih ekstrakata odabranih vrsta roda Juniperus
Antioksidacijsko djelovanje etanolnih ekstrakata odabranih vrsta roda Juniperus
Ana-Marija Plećaš
U okviru ovog diplomskog rada istražen je fitokemijski sastav i antioksidacijski učinak polifenolnih sastavnica u etanolnim ekstraktima listova i grančica odabranih vrsta roda Juniperus iz hrvatske flore (J. communis, J. oxycedrus i J. phoenicea). Metodom tankoslojne kromatografije visoke djelotvornosti dokazana je prisutnost flavonoida i trjeslovina te su vrste J. communis i J. oxycedrus istaknute kao bogat izvor rutina. Primjenom različitih spektrofotometrijskih metoda određeno...
Antioksidansi u aterosklerozi
Antioksidansi u aterosklerozi
Petar Vehtersbah-Stojan
Ateroskleroza je kronična, progresivna, upalna bolest arterija, koja se asimptomatski razvija desetljećima. Faktori koji mogu utjecati na njezin razvoj su hiperlipidemija, hipertenzija, pušenje, dijabetes i dr. Najvažnije posljedice ateroskleroze su koronarna bolest srca (posebno infarkt miokarda) i moždani udar. Važnu ulogu u patofiziologiji ateroskleroze ima oksidativni stres. Oksidativni stres je stanje narušene redoks ravnoteže, kada količina nastalih reaktivnih spojeva nadvlada...
Antioksidativna aktivnost komine masline u modelu mesa
Antioksidativna aktivnost komine masline u modelu mesa
Mara Vuletić
Za maslinovo ulje se već od davnina zna da ima blagotvoran učinak na organizam, ali ono što je manje poznato jest da prilikom njegove proizvodnje nastaju velike količine otpadnih produkata. Te nusprodukte se skupnim imenom naziva kominom masline, a njihov sastav varira ovisno o načinu proizvodnje. Svima je pak zajedničko da sadrţe visok postotak polifenolnih spojeva. Upravo zbog njih mogu biti prijetnja okolišu ako se neispravno odlaţu, ali isto tako i vrijedna sirovina u...
Antioksidativni potencijal i udio polifenola u napitcima na bazi rogača
Antioksidativni potencijal i udio polifenola u napitcima na bazi rogača
Andrea Matak
Rogač (Ceratonia siliqua, Fabaceae) je višegodišnja zimzelena biljka koja u današnje vrijeme najvećim dijelom raste na području Sredozemlja. Zahvaljujući visokom udjelu polifenola, poznatih po svom jakom antioksidativnom učinku, plod rogača je danas tema brojnih znanstvenih istraživanja. Svrha ovog rada bila je istražiti utjecaj zamjene dijela kakaa rogačevim brašnom (onim bez sjemenki, kao i onim sa sjemenkama) u smjesi za pripremu napitka na udio polifenola i antioksidacijski...
Antioksidativni učinak propolisa: EPR spektroskopija
Antioksidativni učinak propolisa: EPR spektroskopija
Lana Štimac
Slobodni radikali, zbog svoje reaktivnosti, sudjeluju u mnogobrojnim procesima koji oštećuju stanične dijelove i funkciju stanice. Kako bi se zaštitio od štetnog djelovanja slobodni radikala organizam je razvio mehanizme kojima se stanično oštećenje uzrokovano slobodnim radikalima može spriječiti. Antioksidanski neutraliziraju višak slobodnih radikala čime štite stanicu od njihovog štetnog djelovanja te sprječavaju nastanak i razvoj bolesti. Propolis je poznat od davnina te...
Antioksidativni učinak vodenog ekstrakta lista biljke Betula pendula Roth (Betulaceae) u hiperglikemijskim uvjetima in vitro
Antioksidativni učinak vodenog ekstrakta lista biljke Betula pendula Roth (Betulaceae) u hiperglikemijskim uvjetima in vitro
Antonija Petrunić
Šećerna bolest je kronični metabolički sindrom karakteriziran kroničnom hiperglikemijom koji nastaje zbog relativnog i/ili apsolutnog manjka inzulina. Oksidativni stres dovodi do oštećenja makromolekula i DNA što uzrokuje disfunkciju stanica i oštećenje tkiva. Povećani oksidativni stres faktor je koji u konačnici dovodi do razvoja šećerne bolesti tipa 2. Neka istraživanja pokazala su da antioksidativni tretman može prevenirati, ali i ublažiti kardiovaskularne komplikacije...
Antiradikalna i redukcijska učinkovitost lista rogača (Ceratonia siliqua L.)
Antiradikalna i redukcijska učinkovitost lista rogača (Ceratonia siliqua L.)
Valentina Kutnjak
Rogač (Ceratonia siliqua L.) je zimzeleno stablo iz porodice mahunarki široko rasprostranjeno na području sredozemnog pojasa. Cilj ovog rada bio je analizirati antioksidativni potencijal lišća rogača sakupljenog na nekoliko lokacija diljem Dalmatinske obale i otoka, obzirom na lokalitet i spol biljke. U metanolnim ekstraktima lista provedena je analiza antioksidacijske učinkovitosti Folin-Ciocalteu, DPPH, TEAC i FRAP metodom. Dobiveni rezultati pokazuju da se uzorci prikupljeni s...
Antitumorsko djelovanje odabranih vitamina
Antitumorsko djelovanje odabranih vitamina
Laura Perčić
Maligne bolesti spadaju među vodeće uzročnike smrti, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu, što predstavlja veliki javnozdravstveni problem. S obzirom na činjenicu da se značajan broj svih slučajeva raka može prevenirati adekvatnom prehranom, odnosno unosom namirnica bogatih kemoprotektivnim sastojcima, ovaj diplomski rad daje pregled najnovijih saznanja o antitumorskom djelovanju vitamina A, D, E i C koji su se pokazali kao najučinkovitiji u prevenciji i terapiji raka u navedenoj...
Antracenski derivati u pripravcima sene i krkavine na hrvatskom tržištu
Antracenski derivati u pripravcima sene i krkavine na hrvatskom tržištu
Tea Horvacki Zivalov
Antracenski derivati skupina su farmakološki aktivnih prirodnih spojeva izraženog laksativnog djelovanja i glavne su djelatne sastavnice biljnih droga i pripravaka sene i krkavine. U okviru rada dat je pregled najnovijih saznanja o primjeni droga Sennae folium, Sennae fructus i Frangulae cortex kao laksativa, njihovom fitokemijskom sastavu, mehanizmima djelovanja, te kliničkim dokazima njihove učinkovitosti. S ciljem usporednog vrjednovanja kakvoće fitopreparata sene i krkavine...
Antun Vrgoč, sveučilišni profesor farmakognozije i prvi dekan samostalnog Farmaceutskog fakulteta
Antun Vrgoč, sveučilišni profesor farmakognozije i prvi dekan samostalnog Farmaceutskog fakulteta
Margareta Car
Utemeljenjem modernog Sveučilišta u Zagrebu (1874.) i njegovih prirodoslovnih odjela (1876.) bio je otvoren put za osnivanje studija farmacije (1882.). Julije Domac, sveučilišni profesor farmakognozije, osniva prvi samostalni Farmakognostički zavod u svijetu (1896.) i odvaja farmakognoziju kao samostalnu znanost. Profesora Domca naslijedio je njegov asistent Antun Vrgoč (1881. – 1949.), izvanredni profesor farmakognozije i predstojnik Farmakognoškog zavoda (1924.), potom redovni...
Apoptoza kao meta "pametnih lijekova" za maligne bolesti
Apoptoza kao meta "pametnih lijekova" za maligne bolesti
Matija Habunek
Apoptoza je oblik stanične smrti neophodan organizmu za njegov razvoj i održavanje stanične homeostaze. To je proces u kojem stanica aktivno pokreće svoju vlastitu smrt zbog različitih fizioloških ili patoloških procesa. Apoptoza je vrlo složen i dobro kontroliran proces i za organizam je veoma važno njezino pravilno odvijanje. U tumorski stanicama dolazi do poremećaja kontrolnog mehanizma zbog čega stanice postaju rezistentne na apoptozu. Rezistentnost na apoptozu predstavlja...
Arilesterazna aktivnost paraoksonaze 1 u uzorku seruma, EDTA, citratne i heparinske plazme
Arilesterazna aktivnost paraoksonaze 1 u uzorku seruma, EDTA, citratne i heparinske plazme
Ana Franjko
Humana serumska paraoksonaza 1 (PON1) je kalcij ovisan enzim koji se sintetizira u jetri, a u krvi je vezan za lipoproteine visoke gustoće (HDL). PON1 posjeduje organofosfataznu, arilesteraznu i laktonaznu aktivnost i hidrolizira različite vrste supstrata. Zbog antiaterogenog i antioksidacijskog djelovanja sve se više istražuje u kliničkim i epidemiološkim ispitivanjima. Arilesterazna aktivnost PON1 (ARE) određuje se pomoću supstrata fenilacetata i to najčešće iz uzorka seruma....

Pages