Pages

Autologni serumi u obliku kapi za oko
Autologni serumi u obliku kapi za oko
Marina Pranjić
Središnji živčani sustav čine dvije vrste stanica: neuroni i glija stanice. Mikroglija, kao vrsta glija stanica, predstavlja potporne stanice i u fiziološkim uvjetima obavlja funkciju imunosnog nadziranja kao i regulacije sinaptičke funkcije. Brojna istraživanja pokazala su važnost i ulogu aktivacije mikroglije SŽS-a u modelima upalne i neuropatske boli. Postoji nedostatak dobrih animalnih modela za kroničnu koštano-mišićnu bol, a većina dostupnih proučava samo akutnu bol...
Autologni serumi u obliku kapi za oko
Autologni serumi u obliku kapi za oko
Marina Pranjić
Autologni serumi u obliku kapi za oko se sve više koriste za liječenje sindroma suhog oka i drugih nedostataka epitela rožnice, a obično se propisuju nakon što se ne postignu očekivani ishodi konvecionalnim liječenjem. Autologni serumi u obliku kapi za oko izrađuju se iz pacijentove krvi preko autologne kolekcije. Faktori rasta, vitamini A i E, fibronektin i albumini sadržani u takvim kapima za oko smatraju se najvažnijim za proliferaciju epitelnih stanica rožnice koja je...
Bakteriofagi - potencijal za prevladavanje antibiotičke rezistencije
Bakteriofagi - potencijal za prevladavanje antibiotičke rezistencije
Tibor Klinčić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je načiniti opsežan pregled dosadašnjih spoznaja i zahtjeva za razvoj i primjenu bakteriofaga kao potencijala za suzbijanje infekcija uzrokovanih rezistentnim bakterijskim sojevima. Hipoteze istraživanja su: 1. Mehanizam djelovanja bakteriofaga razlikuje se od mehanizma djelovanja standardnih antibiotika pa razvoj rezistencije može biti odgođen ili se rezistencija može prevladati. 2. Bakteriofagi predstavljaju potencijal za izbjegavanje trenutne...
Biljne sastavnice pripravaka za regulaciju tjelesne težine
Biljne sastavnice pripravaka za regulaciju tjelesne težine
Ana Udina Hudak
Cilj istraživanja Na tržištu se pojavljuje sve više biljnih pripravaka koji se koriste kao pomoć pri smanjenju tjelesne težine. Cilj rada je detaljan pregled i sistematizacija kliničkih studija u kojima je ispitan utjecaj biljnih pripravaka na tjelesnu težinu kako bi se stekao uvid u nedavna znanstvena saznanja vezana za njihovu učinkovitost i sigurnost primjene. Materijal / Ispitanici i metode Za potrebe pisanja specijalističkog rada pretražena je elektronička baza...
Biljni pripravci u trudnoći
Biljni pripravci u trudnoći
Ivana Modrić
Trudnoća je posebni period u životu žene.Kroz taj period njezino tijelo prolazi brojne promjene kako bi se prilagodilo za rast i razvoj ploda.Nastale promjene u organizmu mijenjaju farmakokinetiku kako lijekova tako i biljnih preparata.Najrizičnije razdoblje trudnoće je prvi trimestar kada se odvija organogeneza. Tada primjena biljnih preparata može dovesti do malformacija ploda, uzrokovati razvojne defekte ili zastoj u razvoju djeteta. Multinacionalno istraživanje je pokazalo da je...
Bioetički pogled na oralnu hitnu kontracepciju
Bioetički pogled na oralnu hitnu kontracepciju
Eva Šintić
Pregledom povijesnog razdoblja vidljivo je kako razvoj hitne kontracepcije eksponencijalno napreduje. Jednako tako, razvojem iste, raste i njena dostupnost do mjere da se pojedini oblici oralne hitne kontracepcije, u nekim zemljama, stavljaju na listu bezreceptnih lijekova. No, nužno je primijetiti da, s dostupnošću, ne raste i upućenost javnosti u sve mehanizme djelovanja ovih pilula. Iako nedostaje istraživanja koja bi potvrdila točne način djelovanja, svoditi mehanizme tri...
Biofarmaceutici podrijetlom iz ljudske plazme
Biofarmaceutici podrijetlom iz ljudske plazme
Jasna Safić
Cilj: Pregledno prikazati i usporediti klasične i suvremene industrijske postupke proizvodnje, opisati posebnosti u formulacijskim, regulatornim i farmakovigilancijskim zahtjevima, te istaknuti najvažnije kliničke značajke biofarmaceutika iz ljudske plazme. Materijal i metode: Pretraživala se literatura u bibliografskim bazama podataka (PubMed, ScienceDirect) prema osnovnim ključnim riječima. Članci prikupljeni pretraživanjem razvrstani su od općih prema specijaliziranim pri...
Biokompatibilne lipidno-alginatne nanočestice s velikom uspješnošću uklapanja deksametazona
Biokompatibilne lipidno-alginatne nanočestice s velikom uspješnošću uklapanja deksametazona
Lucija Ćorić
Glukokortikoidi su hormoni steroidne strukture koji mogu biti prirodnog ili sintetskog podrijetla. Djeluju protuupalno i imunosupresivno. Poremećaj njihove regulacije i djelovanja povezuje se s etiologijom mnogih bolesti što objašnjava njihov velik terapijski potencijal. Topikalno se primjenjuju s ciljem liječenja dermatitisa (dermalna primjena), uveitisa (oftalmička primjena), astme (pulmonalna primjena), alergijskog rinitisa (nazalna primjena) i ulceroznog kolitisa te Crohnove bolesti...
Biološki učinci oleuropeina
Biološki učinci oleuropeina
Ivana Matelić
Oleuropein je antioksidativni polifenolni sekoiridoidni spoj iz maslinovog ulja odgovoran za njegov gorak okus i oksidativnu stabilnost. Najzastupljenija je supstanca u listovima i plodovima masline dok ga u maslinovom ulju ima mnogo manje. Njegovi učinci na zdravlje čovjeka ovise ponajviše o njegovoj količini u maslinovom ulju koja veoma varira, a manje o apsorpciji i metabolizmu u organizmu čovjeka. Oleuropein je pokazao antioksidativne, protuupalne, kardioprotektivne,...
Biophysical characterisation of LL-37-derived antimicrobial peptides
Biophysical characterisation of LL-37-derived antimicrobial peptides
Drago Ilišinović
Antimicrobial peptides (AMPs) are a novel class of therapeutics with activity against bacteria. Such peptides mostly act by disrupting bacterial cytoplasmic membrane. Therefore, membrane composition as well as peptide properties are both important in determining a peptide’s level of activity. Such peptides may have both positive and negative additional properties. Therefore, new peptides with better and enhanced properties are being developed. One of such peptides is OP-145, derived from...
Bioraspoloživost i bioekvivalencija generičkih oftalmika
Bioraspoloživost i bioekvivalencija generičkih oftalmika
Jelena Škarijot
Cilj istraživanja Cilj ovog specijalističkog rada je pregledno opisati regulatorne smjernice Europske agencije za lijekove (EMA) za ispitivanje bioraspoloživosti i provjere bioekvivalencije u postupku davanja odobrenja za stavljanje generičkog oftalmika u promet na području Europske unije. Materijali i metode Literatura je pretraživana prema temi i predmetu istraživanja, autorima i časopisu, od općih prema specijaliziranim člancima pri čemu su odabrani članci relevantni za...
Bioraznolikost plijesni u prašini nakon poplave
Bioraznolikost plijesni u prašini nakon poplave
Ivana Kovačević
Poplava u općini Gunja u 2014. godini uništila je brojne domove te utjecala na promjene u koncentraciji i sastavu plijesni u različitim supstratima što se odrazilo i na sastav kućne prašine. Kako bi se utvrdio kvantitativni i kvalitativni sastav plijesni u prašini, u rujnu 2017. godini prikupljeni su uzorci prašine iz neobnovljenih (N = 5) i obnovljenih lokacija (N = 6) u Gunji uključujući obnovljene kuće i školu, kao i kuća i škole na kontrolnoj lokaciji u Gornjem Stupniku (N...

Pages