Pages

Autoimunosne bolesti - od patomehanizama do terapije
Autoimunosne bolesti - od patomehanizama do terapije
Kristina Bauer
Autoimunosne bolesti predstavljaju posebnu skupinu mnogobrojnih i klinički raznovrsnih bolesti. Nastaju kao posljedica gubitka imunološke tolerancije organizma na vlastite antigene, kao posljedica sinteze autoantitijela koja napadaju vlastite stanice. Uzroci nastanka autoimunosnih bolesti su još uvijek nejasni i mnogi stručnjaci smatraju da ih je većina uzrokovana tehnološkim i kulturnim napretkom i odmicanjem čovjeka od njegovog prirodnog okoliša (tzv. bolesti obilja). Također, za...
Autologni serumi u obliku kapi za oko
Autologni serumi u obliku kapi za oko
Marina Pranjić
Autologni serumi u obliku kapi za oko se sve više koriste za liječenje sindroma suhog oka i drugih nedostataka epitela rožnice, a obično se propisuju nakon što se ne postignu očekivani ishodi konvecionalnim liječenjem. Autologni serumi u obliku kapi za oko izrađuju se iz pacijentove krvi preko autologne kolekcije. Faktori rasta, vitamini A i E, fibronektin i albumini sadržani u takvim kapima za oko smatraju se najvažnijim za proliferaciju epitelnih stanica rožnice koja je...
Autologni serumi u obliku kapi za oko
Autologni serumi u obliku kapi za oko
Marina Pranjić
Središnji živčani sustav čine dvije vrste stanica: neuroni i glija stanice. Mikroglija, kao vrsta glija stanica, predstavlja potporne stanice i u fiziološkim uvjetima obavlja funkciju imunosnog nadziranja kao i regulacije sinaptičke funkcije. Brojna istraživanja pokazala su važnost i ulogu aktivacije mikroglije SŽS-a u modelima upalne i neuropatske boli. Postoji nedostatak dobrih animalnih modela za kroničnu koštano-mišićnu bol, a većina dostupnih proučava samo akutnu bol...
Bakteriofagi - potencijal za prevladavanje antibiotičke rezistencije
Bakteriofagi - potencijal za prevladavanje antibiotičke rezistencije
Tibor Klinčić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je načiniti opsežan pregled dosadašnjih spoznaja i zahtjeva za razvoj i primjenu bakteriofaga kao potencijala za suzbijanje infekcija uzrokovanih rezistentnim bakterijskim sojevima. Hipoteze istraživanja su: 1. Mehanizam djelovanja bakteriofaga razlikuje se od mehanizma djelovanja standardnih antibiotika pa razvoj rezistencije može biti odgođen ili se rezistencija može prevladati. 2. Bakteriofagi predstavljaju potencijal za izbjegavanje trenutne...
Biljne sastavnice pripravaka za regulaciju tjelesne težine
Biljne sastavnice pripravaka za regulaciju tjelesne težine
Ana Udina Hudak
Cilj istraživanja Na tržištu se pojavljuje sve više biljnih pripravaka koji se koriste kao pomoć pri smanjenju tjelesne težine. Cilj rada je detaljan pregled i sistematizacija kliničkih studija u kojima je ispitan utjecaj biljnih pripravaka na tjelesnu težinu kako bi se stekao uvid u nedavna znanstvena saznanja vezana za njihovu učinkovitost i sigurnost primjene. Materijal / Ispitanici i metode Za potrebe pisanja specijalističkog rada pretražena je elektronička baza...
Biljni pripravci u trudnoći
Biljni pripravci u trudnoći
Ivana Modrić
Trudnoća je posebni period u životu žene.Kroz taj period njezino tijelo prolazi brojne promjene kako bi se prilagodilo za rast i razvoj ploda.Nastale promjene u organizmu mijenjaju farmakokinetiku kako lijekova tako i biljnih preparata.Najrizičnije razdoblje trudnoće je prvi trimestar kada se odvija organogeneza. Tada primjena biljnih preparata može dovesti do malformacija ploda, uzrokovati razvojne defekte ili zastoj u razvoju djeteta. Multinacionalno istraživanje je pokazalo da je...
Bioetički pogled na oralnu hitnu kontracepciju
Bioetički pogled na oralnu hitnu kontracepciju
Eva Šintić
Pregledom povijesnog razdoblja vidljivo je kako razvoj hitne kontracepcije eksponencijalno napreduje. Jednako tako, razvojem iste, raste i njena dostupnost do mjere da se pojedini oblici oralne hitne kontracepcije, u nekim zemljama, stavljaju na listu bezreceptnih lijekova. No, nužno je primijetiti da, s dostupnošću, ne raste i upućenost javnosti u sve mehanizme djelovanja ovih pilula. Iako nedostaje istraživanja koja bi potvrdila točne način djelovanja, svoditi mehanizme tri...
Biofarmaceutici podrijetlom iz ljudske plazme
Biofarmaceutici podrijetlom iz ljudske plazme
Jasna Safić
Cilj: Pregledno prikazati i usporediti klasične i suvremene industrijske postupke proizvodnje, opisati posebnosti u formulacijskim, regulatornim i farmakovigilancijskim zahtjevima, te istaknuti najvažnije kliničke značajke biofarmaceutika iz ljudske plazme. Materijal i metode: Pretraživala se literatura u bibliografskim bazama podataka (PubMed, ScienceDirect) prema osnovnim ključnim riječima. Članci prikupljeni pretraživanjem razvrstani su od općih prema specijaliziranim pri...
Biokompatibilne lipidno-alginatne nanočestice s velikom uspješnošću uklapanja deksametazona
Biokompatibilne lipidno-alginatne nanočestice s velikom uspješnošću uklapanja deksametazona
Lucija Ćorić
Glukokortikoidi su hormoni steroidne strukture koji mogu biti prirodnog ili sintetskog podrijetla. Djeluju protuupalno i imunosupresivno. Poremećaj njihove regulacije i djelovanja povezuje se s etiologijom mnogih bolesti što objašnjava njihov velik terapijski potencijal. Topikalno se primjenjuju s ciljem liječenja dermatitisa (dermalna primjena), uveitisa (oftalmička primjena), astme (pulmonalna primjena), alergijskog rinitisa (nazalna primjena) i ulceroznog kolitisa te Crohnove bolesti...
Biološki i bioslični lijekovi - pregled regulatornih smjernica o zamjenjivosti i analiza sumnji na nuspojave
Biološki i bioslični lijekovi - pregled regulatornih smjernica o zamjenjivosti i analiza sumnji na nuspojave
Željana Margan Koletić
Cilj istraživanja Ciljevi istraživanja provedenog u sklopu ovog specijalističkog rada su utvrditi postoje li razlike između preporuka danih od Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) Republike Hrvatske (RH) i drugih nacionalnih regulatornih tijela za lijekove na temu zamjenjivosti bioloških lijekova, poštuju li se farmakovigilancijski zahtjevi za biološke lijekove i u kojoj mjeri te mogu li se utvrditi razlike u sigurnosti primjene i djelotvornosti između izvornih...
Biološki učinci oleuropeina
Biološki učinci oleuropeina
Ivana Matelić
Oleuropein je antioksidativni polifenolni sekoiridoidni spoj iz maslinovog ulja odgovoran za njegov gorak okus i oksidativnu stabilnost. Najzastupljenija je supstanca u listovima i plodovima masline dok ga u maslinovom ulju ima mnogo manje. Njegovi učinci na zdravlje čovjeka ovise ponajviše o njegovoj količini u maslinovom ulju koja veoma varira, a manje o apsorpciji i metabolizmu u organizmu čovjeka. Oleuropein je pokazao antioksidativne, protuupalne, kardioprotektivne,...
Bioluminiscencijski reporterski geni i njihova primjena u razvoju lijekova
Bioluminiscencijski reporterski geni i njihova primjena u razvoju lijekova
Tea Tekić
Bioluminiscencijski reporterski geni kodiraju enzime luciferaze koji kataliziraju oksidaciju luciferina popraćenu emisijom svjetlosti. Brojne prirodne i rekombinantne luciferaze različitih svojstava komercijalno su dostupne u testnim kompletima za određenu namjenu. Luciferazni test se može izvesti kao jednostruki, dvostruki ili višestruki za praćenje više staničnih događaja istovremeno kombiniranjem luciferaza koje emitiraju svjetlost različitih boja. Bioluminiscencijski...

Pages