Pages

Biophysical characterisation of LL-37-derived antimicrobial peptides
Biophysical characterisation of LL-37-derived antimicrobial peptides
Drago Ilišinović
Antimicrobial peptides (AMPs) are a novel class of therapeutics with activity against bacteria. Such peptides mostly act by disrupting bacterial cytoplasmic membrane. Therefore, membrane composition as well as peptide properties are both important in determining a peptide’s level of activity. Such peptides may have both positive and negative additional properties. Therefore, new peptides with better and enhanced properties are being developed. One of such peptides is OP-145, derived from...
Biopokazatelji malignih bolesti crijeva
Biopokazatelji malignih bolesti crijeva
Marija Brajković
Kolorektalni karcinom jest zloćudna novotvorina epitelnih stanica sluznice debelog crijeva. Spada u skupinu tumora s najvećom incidencijom i visokom stopom smrtnosti. Razvoj kolorektalnog karcinoma potiču stanične promjene genske ekspresije i sinteze proteina. Pogreške u genomu matične stanice česte su kod kolorektalnog karcioma, a postoje tri različita aspekta genomske nestabilnosti: CIN, MSI i putevi fenotipa CpG. Promjene se događaju na genima za proteine vezane za diobu...
Bioraspoloživost i bioekvivalencija generičkih oftalmika
Bioraspoloživost i bioekvivalencija generičkih oftalmika
Jelena Škarijot
Cilj istraživanja Cilj ovog specijalističkog rada je pregledno opisati regulatorne smjernice Europske agencije za lijekove (EMA) za ispitivanje bioraspoloživosti i provjere bioekvivalencije u postupku davanja odobrenja za stavljanje generičkog oftalmika u promet na području Europske unije. Materijali i metode Literatura je pretraživana prema temi i predmetu istraživanja, autorima i časopisu, od općih prema specijaliziranim člancima pri čemu su odabrani članci relevantni za...
Bioraznolikost plijesni u prašini nakon poplave
Bioraznolikost plijesni u prašini nakon poplave
Ivana Kovačević
Poplava u općini Gunja u 2014. godini uništila je brojne domove te utjecala na promjene u koncentraciji i sastavu plijesni u različitim supstratima što se odrazilo i na sastav kućne prašine. Kako bi se utvrdio kvantitativni i kvalitativni sastav plijesni u prašini, u rujnu 2017. godini prikupljeni su uzorci prašine iz neobnovljenih (N = 5) i obnovljenih lokacija (N = 6) u Gunji uključujući obnovljene kuće i školu, kao i kuća i škole na kontrolnoj lokaciji u Gornjem Stupniku (N...
Bioraznolikost plijesni u žitaricama nakon poplave
Bioraznolikost plijesni u žitaricama nakon poplave
Ivana Komac
U svibnju 2014. godine područje istočne Hrvatske pogođeno je katastrofalnim poplavama, a najgore je stradalo područje Gunje. Poplavna voda donosi sa sobom fekalije, bakterije i plijesni, utječe na sastav tla na kojem se uzgajaju usjevi, ali i količinu vlage. Zato su 2017. godine prikupljeni uzorci žitarica s područja Gunje i Gornjeg Stupnika kao kontrolne lokacije. Kolonije porasle na odgovarajućim podlogama identificirane su usporedbom njihovih morfoloških svojstava s podacima iz...
Bol kao posljedica ozljede leđne moždine
Bol kao posljedica ozljede leđne moždine
Ines Miškec
Bol nastala kao posljedica ozljede leđne moždine obuhvaća nociceptivnu, neuropatsku, visceralnu te bol središnjeg porijekla. Usprkos brojnim suvremenim metodama liječenja, kod velikog broja ovakvih pacijenata, neadekvatno i nepravovremeno liječenje bolova rezultira kroničnim bolnim sindromom, pri čemu bol preuzima dominaciju nad njihovim životom. Cilj ovog rada je istražiti i opisati načine liječenja boli te ukazati na probleme i izazove kod osoba s ozljedom leđne moždine. U...
Botulinum toksin tip A - farmakološka svojstva i terapijska primjena
Botulinum toksin tip A - farmakološka svojstva i terapijska primjena
Martina Radoš Filipović
Cilj istraživanja Cilj ovog rada je dati detaljan uvid u najnovija saznanja o farmakološkim svojstvima botulinum toksina tipa A (BoNT-A) te dati kratak povijesni pregled od otkrića molekule toksina do prve primjene lijeka u kliničkoj praksi. Posebno će se opisati trenutno registrirani pripravci BoNT-A na globalnom tržištu, njihove sličnosti i razlike s obzirom na formulaciju, indikacije i ostale karakteristike bitne za kliničku primjenu. Materijali i metode Za potrebe ovog...
Budući izazovi čuvanja i prijevoza termoosjetljivih biofarmaceutika
Budući izazovi čuvanja i prijevoza termoosjetljivih biofarmaceutika
Kristina Kopjar-Videc
Cilj istraživanja Cilj je ovog specijalističkog rada sustavnim pregledom dostupne literature prikazati specifičnosti u čuvanju i prijevozu termoosjetljivih biofarmaceutika. Specijalistički rad donosi sistematičan pregled smjernica povezanih uz osiguranje propisanih temperaturnih uvjeta tijekom skladištenja i prijevoza lijekova sve do trenutka njegove primjene. Sustavno je opisan način upravljanja temperaturnim odstupanjima tijekom čuvanja i prijevoza te njihov utjecaj na...
Cannabis sativa var. indica - farmakološki učinci, toksičnosti i nuspojave
Cannabis sativa var. indica - farmakološki učinci, toksičnosti i nuspojave
Hrvoje Baričević
Kanabis je biljka koja potječe iz središnje Azije, a danas se uzgaja diljem svijeta te predstavlja najčešće upotrebljavanu zabranjenu drogu u mnogim razvijenim zemljama. Kanabis sadrži preko 400 različitih kemijskih tvari, a oko 60 je specifično za ovu biljnu vrstu i nazivaju se kanabinoidi. Najzastupljeniji kanabionidi su (-)trans-ƒ˘9-tetrahidrokanabinol (THC) i kanabidiol, ali jedino THC ima psihoaktivno djelovanje. U svrhu izrade ovog diplomskog rada pregledana je najnovija...
Citotoksičnost 5-metoksisterigmatocistina za ljudske stanice pluća i jetre
Citotoksičnost 5-metoksisterigmatocistina za ljudske stanice pluća i jetre
Dunja Palija
Mikotoksini su sekundarni metaboliti plijesni te mogu predstavljati rizik za ljudsko zdravlje. Glavni putevi dospijevanja mikotoksina u ljudski organizam su ingestija putem hrane ili inhalacija spora koje sadržavaju mikotoksin. 5-metokisterigmatocistin (5-MET-STC) je metoksi derivat dobro poznatog sterigmatocistina (STC). Među najznačajnijim proizvođačima oba toksina je plijesni roda Aspergillus sekcije Versicolores koja nastanjuje vlažne stambene prostore, a uz to značajan je...
Citotoksičnost citrinina za ljudske stanice pluća i jetre
Citotoksičnost citrinina za ljudske stanice pluća i jetre
Lara Mamić Subašić
Mikotoksini su sekundarni metaboliti plijesni kojima su ljudi u najvećem broju slučaja izloženi putem hrane, a rijeđe inhalacijom ili transdermalnim putem. Sveprisutnost mikotoksina može imati velike posljedice na zdravlje ljudi pa se iz tog razloga nastoje donijeti ograničenja za dozvoljeni sadržaj mikotoksina u hrani koji nema štetan učinak za ljude. Citrinin (CTN) je jedan od prvih otkrivenih mikotoksina, ali unatoč tome jedan od najneistraženijih. Iako je u početku...
Citotoksičnost okratoksina A za ljudske stanice pluća i jetre
Citotoksičnost okratoksina A za ljudske stanice pluća i jetre
Roko Pecotić
Okratoksin A (OTA) je sekundarni metabolit plijesni roda Aspergillus i Penicillium koji je toksičan za životinje i ljude. Pri kroničnoj izloženosti može dovesti do nefrotoksičnih, imunotoksičnih, hepatotoksičnih, neurotoksičnih učinaka i do nastanak tumora. Unos OTA hranom predstavlja najznačajniji rizik za zdravlje koji je ujedno i najviše izučavan. Unos OTA inhalacijom nije toliko proučen, postoji tek nekoliko istraživanja koja ukazuju na značajnu opasnost zbog unosa...

Pages