Pages

Bioraznolikost plijesni u žitaricama nakon poplave
Bioraznolikost plijesni u žitaricama nakon poplave
Ivana Komac
U svibnju 2014. godine područje istočne Hrvatske pogođeno je katastrofalnim poplavama, a najgore je stradalo područje Gunje. Poplavna voda donosi sa sobom fekalije, bakterije i plijesni, utječe na sastav tla na kojem se uzgajaju usjevi, ali i količinu vlage. Zato su 2017. godine prikupljeni uzorci žitarica s područja Gunje i Gornjeg Stupnika kao kontrolne lokacije. Kolonije porasle na odgovarajućim podlogama identificirane su usporedbom njihovih morfoloških svojstava s podacima iz...
Bol kao posljedica ozljede leđne moždine
Bol kao posljedica ozljede leđne moždine
Ines Miškec
Bol nastala kao posljedica ozljede leđne moždine obuhvaća nociceptivnu, neuropatsku, visceralnu te bol središnjeg porijekla. Usprkos brojnim suvremenim metodama liječenja, kod velikog broja ovakvih pacijenata, neadekvatno i nepravovremeno liječenje bolova rezultira kroničnim bolnim sindromom, pri čemu bol preuzima dominaciju nad njihovim životom. Cilj ovog rada je istražiti i opisati načine liječenja boli te ukazati na probleme i izazove kod osoba s ozljedom leđne moždine. U...
Cannabis sativa var. indica - farmakološki učinci, toksičnosti i nuspojave
Cannabis sativa var. indica - farmakološki učinci, toksičnosti i nuspojave
Hrvoje Baričević
Kanabis je biljka koja potječe iz središnje Azije, a danas se uzgaja diljem svijeta te predstavlja najčešće upotrebljavanu zabranjenu drogu u mnogim razvijenim zemljama. Kanabis sadrži preko 400 različitih kemijskih tvari, a oko 60 je specifično za ovu biljnu vrstu i nazivaju se kanabinoidi. Najzastupljeniji kanabionidi su (-)trans-ƒ˘9-tetrahidrokanabinol (THC) i kanabidiol, ali jedino THC ima psihoaktivno djelovanje. U svrhu izrade ovog diplomskog rada pregledana je najnovija...
Citrinin u dodacima prehrani na bazi crvene riže - potencijalni rizik za zdravlje ljudi
Citrinin u dodacima prehrani na bazi crvene riže - potencijalni rizik za zdravlje ljudi
Ivana Đurović
Mikotoksini su toksični proizvodi sekundarnog metabolizma nekih vrsta plijesni. Jedan je od takvih toksičnih produkata i citrinin (CTN). Proizvode ga vrste iz rodova Penicillium, Aspergillus i Monascus, a može se naći u namirnicama biljnog podrijetla (pšenica, riža, ječam, kukuruz) te voću, povrću i voćnim sokovima. CTN je primarno nefrotoksičan, a može također dovesti do oštećenja jetre ili koštane srži. IARC ga svrstava u kategoriju 3 kancerogenih tvari. U ovom je radu CTN...
Degenerativne promjene fibroblasta i kolagena uzrokovane kronološkim i fotostarenjem kože
Degenerativne promjene fibroblasta i kolagena uzrokovane kronološkim i fotostarenjem kože
Ljiljana Skendžić
CILJ ISTRAŽIVANJA Cilj predloženog specijalističkog rada je pregledno opisati i kritički raspraviti nove spoznaje povezane s degenerativnim promjenama fibroblasta i kolagena kao ključnog mehanizma kronološkog i fotostarenja kože s naglaskom na kozmeceutike i dermatokozmetičke pripravke koji se koriste ili ispituju u svrhu preveniranja i/ili usporavanja tih degenerativnih promjena. MATERIJALI I METODE Pretraživanje literature obavljeno je elektroničkim putem, a pretražena je...
Deregulacija tržišta lijekova i mogućnosti ljekarnikovog profesionalnog djelovanja
Deregulacija tržišta lijekova i mogućnosti ljekarnikovog profesionalnog djelovanja
Katarina Perić
U radu se kritički propituje ubrzani trend liberalizacije tržišta lijekova koji u posljednjih par desetljeća nameće neoliberalna politička ekonomija. Riječ je o reorganizaciji sustava distribucije lijekova kojom sve veći broj lijekova, ranije dostupnih samo uz recept, dolazi u slobodnu prodaju. Lijekovi se, drugim riječima, pretvaraju u robu koja se poput bilo koje druge robe na tržištu može slobodno kupiti i prodati. U krajnje komercijaliziranom društvu, profesije, naime, nisu...
Diazepam
Diazepam
Petar Ciganović
U ovom diplomskom radu dana su osnovna farmakološka i farmakodinamička obilježja diazepama, fokusirajući se na nove spoznaje o lijeku. Diazepam je generički naziv za lijek iz skupine benzodiazepina koji ispoljava anksiolitičko, sedativno-hipnotičko, antikonvulzivno te mišićno-relaksirajuće djelovanje. Otkrio ga je dr. Leo Henryk Sternbach 1963. godine ispitivajući djelovanja određenih boja na SŽS glodavaca. Diazepam je indiciran za liječenje anksioznosti, stanja koja su...
Dijagnostička vrijednost tumorskog biljega HE4 u diferencijalnoj dijagnostici ginekoloških oboljenja
Dijagnostička vrijednost tumorskog biljega HE4 u diferencijalnoj dijagnostici ginekoloških oboljenja
Mateja Troha
Karcinom jajnika druga je najčešća maligna bolest i vodeći uzrok smrti od karcinoma u žena. CA125, do nedavno jedini tumorski biljeg u laboratorijskoj dijagnostici karcinoma jajnika, nedovoljne je dijagnostičke specifičnosti i osjetljivosti. S ciljem poboljšanja dijagnostike karcinoma jajnika ispitivano je nekoliko različitih proteina. Obećavajuće rezultate dao je sekretorni glikoprotein HE4 (eng. human epididymal protein 4). Cilj ovog rada je ispitati dijagnostičku vrijednost...
Dijagnostička značajnost HE4 u bolesnica s karcinomom jajnika
Dijagnostička značajnost HE4 u bolesnica s karcinomom jajnika
Nikica Karačić
HE4 je ljudski epididimalni protein koji nastaje ekspresijom HE4 (WFDC2) gena. To je sekretorni protein iz obitelji inhibitora proteaza WAP i izražen je kod karcinoma jajnika. Iako je otkriven 1991.godine i već postoje brojna istraživanja na temu HE4, zbog izrazite histološke kompleksnosti EOC i nejednolikog izražaja biljega u svim podskupinama EOC,potrebna su daljnja istraživanja u ranoj fazi bolesti. Dijagnostička značajnost HE4 u usporedbi s CA-125 je u činjenici da pruža bolju...
Dijagnostička značajnost topivoga E-selektina kod fibromialgije
Dijagnostička značajnost topivoga E-selektina kod fibromialgije
Antonio Šare
Fibromialgija je česti, idiopatski, i kompleksni kronični sindrom koji je karakteriziran alodinijom. Češće obolijevaju žene u dobi 20-50 godina, ali se bolest javlja i kod muškaraca te žena ostalih dobnih skupina. Etiologija fibromialgije je nejasna. Brojna, istraživanja ukazuju na razne faktore koji utječu na nastanak samoga sindroma, poput: disfunkcije središnjega i autonomnoga živčanoga i imunosnoga sustava te genski i psihosocijalni utjecaji. Primarni simptom fibromialgije...
Dijetoterapija reumatoidnog artritisa
Dijetoterapija reumatoidnog artritisa
Marija Brčić
Reumatoidni artritis (RA) je kronična sistemska autoimuna bolest koja se najčešće očituje simetričnim poliartritisom. Obzirom da ne postoji lijek za RA, glavni terapijski cilj jest smanjenje boli i kontrola upale, čime se nastoje ublažiti simptomi. Najčešće korišteni lijekovi su NSAID, DMARD, salicilati i kortikosteroidi koji imaju svoje neželjene reakcije te mogu utjecati na nutritivni status pacijenta. Mnoga istraživanja upućuju na povezanost nutritivnog unosa i načina...
Dizajn i konzistentnost industrijske proizvodnje proteinskih lijekova
Dizajn i konzistentnost industrijske proizvodnje proteinskih lijekova
Nikolina Gračić
Cilj ovog istraživanja bio je napraviti pregled trenutno dostupnih postupaka u industrijskoj proizvodnji proteinskih lijekova i definirati čimbenike koje je potrebno razmotriti prilikom postavljanja ponovljivog proizvodnog procesa. Postavljene su hipoteze da se odgovarajuće postavljenim proizvodnim procesom dobivaju željeni produkti proizvodnje proteinskih lijekova koji su prikladni za kliničku primjenu te da se odgovarajuće nadziranim i kontroliranim proizvodnim procesom kontinuirano...

Pages