Pages

Doprinos novoga farmakovigilancijskoga zakonodavstva EU-a u zaštiti zdravlja
Doprinos novoga farmakovigilancijskoga zakonodavstva EU-a u zaštiti zdravlja
Maša Mihalić
Cilj istraživanja: Cilj ovog rada bio je istražiti doseg današnje farmakovigilancije, odnosno utjecaj nove farmakovigilancijske legislative Europske unije na praćenja sigurnosnog profila lijeka, a ponajviše njezin doprinos zaštiti zdravlja pacijenta. Također, cilj rada je bio na temelju prikupljenih podataka opisati farmakovigilancijske aktivnosti koje su dio nove farmakovigilancijske legislative. Materijali i metode: Kao materijal za izradu ovog teorijskog rada poslužit će...
Eksperimentalno i kvantno-kemijsko istraživanje regioselektivnog aciliranja ferocenoilnih derivata nukleobaza
Eksperimentalno i kvantno-kemijsko istraživanje regioselektivnog aciliranja ferocenoilnih derivata nukleobaza
Valentina Havaić
Ferocenoilna skupina je selektivno uvedena na N1-položaj pirimidinskog prstena uracila, timina i 5-fluorouracila. Deprotonirane pirimidinske nukleobaze reagiraju s ferocenoil kloridom (FcCOCl) ili ferocenoil etil karbonatom (FcCOOCOEt) u prisutnosti natrij hidrida (NaH) u dimetilformamidu (DMF). Regioselektivnost reakcija analizirana je NMR spektroskopijom i kvantno - kemijskim računima. 1H i 19F NMR spektri reakcijskih smjesa te 13C NMR i 2D NOESY spektri produkata potvrđuju stvaranje...
Ekspresija enkefalina u dorzalnom rogu kralješničke moždine u modelu upalne boli
Ekspresija enkefalina u dorzalnom rogu kralješničke moždine u modelu upalne boli
Lamia Muhasilović
Upalna bol nastaje kao posljedica upale ili ozljede tkiva. Stanice oko nociceptora luče upalne medijatore od kojih jedni izravno aktiviraju nociceptore, dok drugi neizravno interferiraju sa signalnim procesima unutar nociceptora. To za posljedicu ima smanjenje praga aktivacije nociceptora i povećanje podražljivosti membrane aferentnog završetka. Zbog učestalog izbijanja primarnih aferentnih neurona u upali dolazi i do brojnih promjena u SŽS-u, poput središnje senzitizacije,...
Ekspresija enkefalina u kralježničnoj moždini u modelu neuropatske boli
Ekspresija enkefalina u kralježničnoj moždini u modelu neuropatske boli
Petra Čarapina
Kompleksna patofiziologija neuropatske boli uključuje brojne mehanizme na perifernoj, spinalnoj i supraspinalnoj razini koji su posredovani važnim neurotransmitorima poput glutamata, GABA-e, glicina te transmembranskim proteinima kao što su N tip Ca2+ kanala, TRPV1 vaniloidni receptori te opioidni μ-, δ- i κ-receptori. Brojnim je istraživanjima pokazana značajna uloga endogenog opioidnog sustava u procesima transmisije i modulacije boli. Eksprimetalni modeli neuropatske boli pokazuju...
Ekspresija izoformi proteina p53 i p73 u stanicama melanoma čovjeka nakon izlaganja gama-zračenju
Ekspresija izoformi proteina p53 i p73 u stanicama melanoma čovjeka nakon izlaganja gama-zračenju
Lidija Petrović
Obitelj proteina p53 čine strukturno slični transkripcijski faktori s raznolikim biološkim funkcijama koje obuhvaćaju regulaciju staničnog ciklusa, starenje te smrt stanice. Posebno ih zanimljivima čini sposobnost prepisivanja s različitih promotora te široka mogućnost alternativnog prekrajanja što rezultira velikim brojem izoformi. Te su izoforme različite po svojim ulogama u organizmu te međusobno stupaju u interakcije koje rezultiraju aktivacijom ili inaktivacijom pojedinog...
Ekstrakti biljnih i životinjskih droga u kozmetičkim proizvodima na hrvatskom tržištu
Ekstrakti biljnih i životinjskih droga u kozmetičkim proizvodima na hrvatskom tržištu
Ljiljana Vučilovski
Proizvodi koji se deklariraju kao „prirodna kozmetika“ sadrže veliki broj tvari prirodnog podrijetla zbog kompleksnosti namjene i oblikovanja istih. U radu je napravljen pregled biljnih sastojaka, životinjskih produkata i izoliranih prirodnih produkata u 27 kozmetičkih proizvoda s hrvatskog tržišta. Najzastupljeniji sastojci bili su oni dobiveni iz biljnih vrsta Olea europaea, Simmondsia chinennsis i Vitellaria paradoxa. Pregledom literature utvrđeno je da bi navedeni biljni...
Elastografske značajke tumora jetre
Elastografske značajke tumora jetre
Darija Mikić
Konačna dijagnoza jetrenih tumora postavlja se biopsijom, koja je neugodna metoda i nosi određeni rizik od komplikacija. Iz tog se razloga istražuju neinvazivne metode za karakterizaciju tumora jetre. Jedna od novih metoda je i dvodimenzionalna shear wave elastografija u stvarnom vremenu (RT-2D-SWE). Cilj ovog istraživanja bio je analizirati vrijednosti tvrdoće pojedinih histoloških tipova tumora jetre metodom RT-2D-SWE. U istraživanje je bio uključen 81 pacijent s tumorom jetre, od...
Elektronička cigareta - toksičnost, sigurnost i mogući rizici za zdravlje
Elektronička cigareta - toksičnost, sigurnost i mogući rizici za zdravlje
Toni Rogulj
Elektroničke cigarete (e-cigarete) su elektronički uređaji koji stvaraju aerosol nalik dimu koji korisnik udiše prilikom njihova korištenja. Taj dim obično sadrži nikotin ali ne i većinu drugih toksina koje pušači udišu konzumiranjem duhanske cigarete. E-cigarete su postale popularne među pušačima koji žele smanjiti rizik povezan s pušenjem. Ovaj diplomski rad napravljen je s ciljem da se prikupe rezultati kliničkih studija kako bi se analiziralo mogu li e-cigarete pomoći...
Endokanabinoidni sustav u zdravlju i bolesti
Endokanabinoidni sustav u zdravlju i bolesti
Frane Drača
Endogeni kanabinoidni sustav čini skupina receptora u organizmu sisavaca, njihovih liganada, enzima koji sudjeluju u stvaranju endogenih kanabinoida, kao i njihovoj razgradnji. Endokanabinoidni sustav posreduje brojne fiziološke učinke te igra važnu ulogu u različitim patološkim procesima. U ovom radu opisana je fiziološka funkcija endokanabinoidnog sustava, posebnosti endokanabinoidnih receptora i njihovih liganada, njihova uloga u različitim patofiziološkim procesima,...
Enkefalini u neuropatskoj boli
Enkefalini u neuropatskoj boli
Andrej Jurić
Mehanizmi nastanka i održavanja kronične neuropatske boli izuzetno su kompleksni te, između ostalog, uključuje brojne periferne i središnje promjene broja i funkcije različitih molekula, poput N tipa Ca2+ kanala, TRPV1 vaniloidnih receptora, Na+ kanala, kao i opioidnih mi, delta i kapa receptora.Brojna istraživanja su pokazala značajnu ulogu endogenog opioidnog sustava u procesima transmisije i modulacije bolne informacije. Od tri glavne skupine opioidnih peptida, najviše dokaza o...
Epidemiologija i ekonomski trošak bolesti uzrokovanih humanim papiloma virusom (HPV)
Epidemiologija i ekonomski trošak bolesti uzrokovanih humanim papiloma virusom (HPV)
Boris Benčina
Humani papiloma virus (HPV) je virus koji često pogađa muškarce i žene diljem svijeta, a 50-80% spolno aktivnih muškaraca i žena zaraze se HPV om u nekome trenutku svoga života. HPV je DNA virus sastavljen od proteina virusne kapside koja se sastoji se od 72 kapsomere. Svaka kapsomera sastoji se od pet pentamera. Svaki pentamer sastoji se od 5 trokutastih proteina. Najveće opterećenje bolešću povezuje se s karcinomom cerviksa. Utvrđeno je da je infekcija onkogenim tipovima HPV a...
Eterična ulja vrsta roda Citrus L.
Eterična ulja vrsta roda Citrus L.
Zrinka Zekulić
Fitokemijski sastav i biološki učinci eteričnih ulja dio su suvremenih istraživanja terapijskog potencijala prirodnih ljekovitih tvari. Cilj ovog diplomskog rada bio je prikupiti i obraditi relevantna znanstvena istraživanja u području navedene problematike, da bi se dobili detaljni podaci o eteričnim uljima vrsta roda Citrus L. koja se primjenjuju u ljekarničkoj praksi: Citri aetheroleum, Aurantii dulcis aetheroleum, Aurantii amari aetheroleum, Neroli aetheroleum, Aurantii folii...

Pages