Pages

Usklađivanje farmakoterapije pacijenata starije životne dobi kod prijema u bolnicu
Usklađivanje farmakoterapije pacijenata starije životne dobi kod prijema u bolnicu
Lucija Iveković
Usklađivanje terapije (eng. medication reconciliation) je proces uspoređivanja popisa lijekova propisanih pacijentu prije, tijekom i nakon hospitalizacije s lijekovima koje taj pacijent stvarno uzima. Može se definirati i kao usporedba najbolje moguće medikacijske povijesti (eng. Best Possible Medication History, BPMH) s propisanom terapijom od strane liječnika. Cilj istraživanja: Utvrditi stupanj usklađenosti prethodne farmakoterapije u odnosu na onu propisanu kod prijema bolesnika...
Usklađivanje terapije kod prijema u bolnicu
Usklađivanje terapije kod prijema u bolnicu
Tina Babajko
Usklađivanje terapije (eng. medication reconciliation) je proces uspoređivanja popisa lijekova propisanih od strane liječnika sa svim lijekovima koje pacijent stvarno koristi. Također se može definirati i kao usporedba najbolje moguće medikacijske povijesti (eng. Best Possible Medication History, BPMH) s propisanom terapijom od strane liječnika prilikom prijema, premještanja i otpusta pacijenta iz bolnice te identificiranje i rješavanje svih razlika ili odstupanja (eng....
Uspješnost bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 u sniženju razina glukoze u plazmi i glikiranog hemoglobina šest mjeseci nakon Dnevne bolnice
Uspješnost bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 u sniženju razina glukoze u plazmi i glikiranog hemoglobina šest mjeseci nakon Dnevne bolnice
Iva Vlak
Šećerna bolest tipa 2 najčešći je oblik šećerne bolesti i jedan od najvećih problema današnjega javnoga zdravstva zbog visoke prevalencije i velikih troškova liječenja. Karakterizirana je inzulinskom rezistencijom, a tijekom vremena dolazi i do relativnog nedostatka inzulina što rezultira hiperglikemijom. Cilj studije bio je ispitati uspješnost bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 šest mjeseci nakon boravka u dnevnoj bolnici Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti ...
Usporedba DFT metoda za računanje elektrokemijskih parametara ferocenskih derivata
Usporedba DFT metoda za računanje elektrokemijskih parametara ferocenskih derivata
Katarina Filipović
Ferocen i njegovi derivati posjeduju korisna fizikalno-kemijska svojstva (npr. obojanost, termička stabilnost, jedno-elektronska redukcija), te se primjenjuju u znanosti o materijalima, a njihova primjena u biomedicini intenzivno se istražuje u posljednjim desetljećima. Znajući da su elektrokemijska svojstva ferocenskih derivata u korelaciji s njihovom biološkom aktivnosti, proučavanje ovih svojstava od iznimne je važnosti. Primjena računalne kemije u predviđanju ...
Usporedba HPLC metoda za analizu onečišćenja azitromicinskih proizvoda
Usporedba HPLC metoda za analizu onečišćenja azitromicinskih proizvoda
Marin Blagović
CILJ RADA Azitromicin je makrolidni antibiotik koji se koristi za liječenje bakterijskih infekcija. Danas se nalazi na tržištu u obliku tableta, sirupa, kapsula i injekcija. Jedno od analitičkih ispitivanja koja se provode u kontroli kvalitete gotovih proizvoda azitromicina je analiza onečišćenja (srodnih spojeva i razgradnih produkata). Cilj ovog rada je opisati i objasniti kromatografske metode za analizu onečišćenja u proizvodima azitromicina koje se koriste u kontroli...
Usporedba N-glikanskih profila iz umbilikalne krvi novorođenčadi zdravih majki i majki koje boluju od dijabetesa
Usporedba N-glikanskih profila iz umbilikalne krvi novorođenčadi zdravih majki i majki koje boluju od dijabetesa
Rinea Barbir
Pojam dijabetesa u trudnoći obuhvaća dvije vrste dijabetesa: pregestacijski dijabetes, koji podrazumijeva diabetes mellitus tip 1 (DMT1) i diabetes mellitus tip 2 (DMT2) te gestacijski dijabetes. Svaki od njih ukazuje na lošiju prognozu za majku i novorođenče, kako za vrijeme trudnoće tako i na samom porodu, ali i tijekom života. Promjene glikozilacije proteina koje se javljaju u dijabetesu tip 2 su već i prije istraživane i mogle bi se koristiti za probiranje osoba s...
Usporedba dvije klasične analitičke metode za određivanje sadržaja kalcija u dodacima prehrani
Usporedba dvije klasične analitičke metode za određivanje sadržaja kalcija u dodacima prehrani
Lucija Bušljeta
Kalcij je najzastupljeniji mineral u tijelu čovjeka. Kao takav, sudjeluje u regulaciji niza biokemijskih procesa i njegova neravnoteža dovodi do ozbiljnih funkcionalnih poremećaja. Narušavanje homeostaze kalcija u organizmu može nastati uslijed nedovoljnog uzimanja kalcija putem prehrane. Deficijenciju kalcija moguće je korigirati korištenjem dodataka prehrani s kalcijem. Cilj ovog rada je usporediti dvije klasične analitičke metode za određivanje sadržaja kalcija u odabranim...
Usporedba efikasnosti obilježavanja N-glikana imunoglobulina G 2-aminobenzamidom, prokainamidom i RapiFluor-MS-om
Usporedba efikasnosti obilježavanja N-glikana imunoglobulina G 2-aminobenzamidom, prokainamidom i RapiFluor-MS-om
Mirna Brkušić
Glikozilacija je složena kotranslacijska i postranslacijska reakcija modifikacije posredovana enzimima u kojoj se šećerne strukture kovalentno vežu na proteine i lipide, a glikani su, kao strukturni dio glikoproteina, od iznimne su važnosti za njihovu funkciju i pravilnu strukturu te se danas sve više i više istražuju. Jedna od tehnika u analizi glikana koja se često koristi je tekućinska kromatografija vrlo visoke djelotvornosti temeljena na hidrofilnim reakcijama (HILIC-UPLC) ...
Usporedba farmakoloških svojstava odabranih beta blokatora te razlike u učinkovitosti kod najčešćih kliničkih primjena
Usporedba farmakoloških svojstava odabranih beta blokatora te razlike u učinkovitosti kod najčešćih kliničkih primjena
Marin Vučić
Beta blokatori jedni su od najstarijih lijekova koji djeluju na kardiovaskularni sustav i svakako jedni od najkorištenijih lijekova općenito. Spektar njihove primjene seže od kardiovaskularnih bolesti od kojih su najvažnije arterijska hipertenzija, ishemijske bolesti srca, kronično zatajenja srca sa smanjenom ejekcijskom frakcijom i srčane aritmije pa sve do liječenja i/ ili prevencije migrene i tremora. Iako je njihov osnovni mehanizam djelovanja antagonizam ( blokada)...
Usporedba koncentracija fenilalanina, tirozina i njihovih omjera (Phe/Tyr) izmjerenih na dvama tandemskim spektrometrima masa u svrhu novorođenačkog probira i praćenja metaboličke kontrole pacijenata s fenilketonurijom
Usporedba koncentracija fenilalanina, tirozina i njihovih omjera (Phe/Tyr) izmjerenih na dvama tandemskim spektrometrima masa u svrhu novorođenačkog probira i praćenja metaboličke kontrole pacijenata s fenilketonurijom
Donatella Čagljević
Novorođenački probir na fenilketonuriju u Republici Hrvatskoj provodi se centralizirano, u Odjelu za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir KBC-a Zagreb od 1978. godine. 2017. godine u Hrvatskoj započinje prošireni novorođenački probir tandemskom spektrometrijom masa. Ključni metaboliti u novorođenačkom probiru na fenilketonuriju tandemskom spektrometrijom masa jesu aminokiseline fenilalanin i tirozin, a omjer koncentracija fenilalanina...
Usporedba metoda za određivanje aktivnosti aminotransferaza sa i bez dodatka piridoksal fosfata
Usporedba metoda za određivanje aktivnosti aminotransferaza sa i bez dodatka piridoksal fosfata
Anđelka Milakara
Uvođenje nove metode u rutinski rad laboratorija obavezno zahtijeva provedbu verifikacije kako bi se ispitale analitičke značajke koje je utvrdio proizvođač. Metoda određivanja aktivnosti aminotransferaza s dodatkom piridoksal-fosfata (PLP) uključuje postupak verifikacije (ponovljivost, međulaboratorijska preciznost, mjerna nesigurnost), provjeru istinitosti i stabilnosti te usporedbu s metodom bez dodatka PLP. PLP se primjenuje zbog onih ispitanika koji imaju deficit PLP da bi...
Usporedba metoda za određivanje osmolalnosti u serumu
Usporedba metoda za određivanje osmolalnosti u serumu
Renata Lipovec
Volumen tjelesnih tekućina i koncentracije elektrolita normalno se održavaju u vrlo uskim granicama usprkos velikim kolebanjima unosa hranom, metaboličke aktivnosti i okolišnih stresova. Razlike hidrostatskih tlakova s jedne i druge strane staničnih membrana su zanemarljive, pa hidratacija stanica ovisi o osmotskoj razlici između unutarstanične i izvanstanične tekućine. Osmolalnost plazme najvažniji je parametar za procjenu unutarnje ravnoteže vode u organizmu. Za mjerenje...

Pages