Pages

Enkefalini u neuropatskoj boli
Enkefalini u neuropatskoj boli
Andrej Jurić
Mehanizmi nastanka i održavanja kronične neuropatske boli izuzetno su kompleksni te, između ostalog, uključuje brojne periferne i središnje promjene broja i funkcije različitih molekula, poput N tipa Ca2+ kanala, TRPV1 vaniloidnih receptora, Na+ kanala, kao i opioidnih mi, delta i kapa receptora.Brojna istraživanja su pokazala značajnu ulogu endogenog opioidnog sustava u procesima transmisije i modulacije bolne informacije. Od tri glavne skupine opioidnih peptida, najviše dokaza o...
Epidemiologija i ekonomski trošak bolesti uzrokovanih humanim papiloma virusom (HPV)
Epidemiologija i ekonomski trošak bolesti uzrokovanih humanim papiloma virusom (HPV)
Boris Benčina
Humani papiloma virus (HPV) je virus koji često pogađa muškarce i žene diljem svijeta, a 50-80% spolno aktivnih muškaraca i žena zaraze se HPV om u nekome trenutku svoga života. HPV je DNA virus sastavljen od proteina virusne kapside koja se sastoji se od 72 kapsomere. Svaka kapsomera sastoji se od pet pentamera. Svaki pentamer sastoji se od 5 trokutastih proteina. Najveće opterećenje bolešću povezuje se s karcinomom cerviksa. Utvrđeno je da je infekcija onkogenim tipovima HPV a...
Eterična ulja vrsta roda Citrus L.
Eterična ulja vrsta roda Citrus L.
Zrinka Zekulić
Fitokemijski sastav i biološki učinci eteričnih ulja dio su suvremenih istraživanja terapijskog potencijala prirodnih ljekovitih tvari. Cilj ovog diplomskog rada bio je prikupiti i obraditi relevantna znanstvena istraživanja u području navedene problematike, da bi se dobili detaljni podaci o eteričnim uljima vrsta roda Citrus L. koja se primjenjuju u ljekarničkoj praksi: Citri aetheroleum, Aurantii dulcis aetheroleum, Aurantii amari aetheroleum, Neroli aetheroleum, Aurantii folii...
Farmaceutska industrija s aktivnostima u području razvoja i proizvodnje nanolijekova
Farmaceutska industrija s aktivnostima u području razvoja i proizvodnje nanolijekova
Miro Baković
Nanolijekovi se intenzivno istražuju i razvijaju s ciljem značajnog poboljšanja sigurnosnog profila i djelotvornosti postojećih lijekova (a što se najčešće postiže uklapanjem u različite nosače nanometarskih dimenzija) ili se razvijaju nove molekule djelatnih tvari koje u određenoj mjeri postižu ciljano djelovanje (tzv. polimerni terapeutici). Istraživačke i industrijske aktivnosti vezano za razvoj nanolijekova vrlo su intenzivne u razvijenim zemljama svijeta. Analizirajući...
Farmaceutska skrb kod pacijenata na terapiji statinima
Farmaceutska skrb kod pacijenata na terapiji statinima
Marija Raguž
Hiperlipidemija je jedan od najvažnijih rizičnih čimbenika za razvoj bolesti kardiovaskularnog sustava koje su najveći uzročnici smrtnosti u svijetu. Statini su najvažnija skupina lijekova u terapiji hiperlipidemije. Zbog svoje učinkovitosti, trenutno spadaju među najpropisivanije lijekove u cijelom svijetu. Cilj ovog diplomskog rada bio je proširiti znanje o interakcijama statina s drugim lijekovima posebice onih koje mogu imati klinički značajne posljedice te istaknuti...
Farmaceutski botanički vrt "Fran Kušan"
Farmaceutski botanički vrt "Fran Kušan"
Martina Došen
Ovaj diplomski rad predstavlja cjelovit prikaz osnutka i djelovanja Farmaceutskog botaničkog vrta „Fran Kušan“ uz dosad neobjavljene detalje iz obiteljskog života i profesionalne karijere njegova osnivača Frana Kušana. Fran Kušan (1902. – 1972.) je bio sveučilišni profesor Farmaceutske botanike, pedagog, planinar, popularizator botaničkih znanosti, utemeljitelj Zavoda za farmaceutsku botaniku i osnivač tri botanička vrta: Planinskog botaničkog vrta na Medvednici...
Farmaceutsko-tehnološke i biofarmaceutske značajke tekućih i polučvrstih dermalnih podloga
Farmaceutsko-tehnološke i biofarmaceutske značajke tekućih i polučvrstih dermalnih podloga
Martina Tkalčević
U ovom radu opisani su farmaceutsko-tehnološki oblici podloga i njihove značajke koji se koriste za izradu tekućih i polučvrstih dermalnih pripravaka. Rad pruža detaljan uvid u bitne aspekte podloga za dermalnu primjenu: od sirovina korištenih za njihovu izradu do postizanja željenih biofarmaceutskih svojstava pojedinih dermalnih podloga. Uobičajene podloge za izradu tekućih i polučvrstih dermalnih pripravaka su kompleksne smjese sirovina što omogućuje optimiranje kozmetičkih...
Farmakoekonomska prednost biološke terapije u liječenju psorijaze
Farmakoekonomska prednost biološke terapije u liječenju psorijaze
Elizabeta Kiršek
Psorijaza je kronična, upalna kožna bolest koju karakterizira hiperproliferacija i abnormalna diferencijacija keratinocita i infiltracija upalnih stanica. Psorijaza je najčešća kronična upalna kožna bolest, a uključuje lokalizirane ili generalizirane kožne lezije. Psorijaza u oboljelih može rezultirati smanjenom kvalitetom života, smanjenim zdravljem (komorbiditeti), umanjenim prihodom i zaposlenjem. Postoje pet glavnih oblika psorijaze: plak psorijaza (psoriasis vulgaris),...
Farmakogenetika klopidogrela
Farmakogenetika klopidogrela
Andrea Plečko
Cilj istraživanja: Cilj rada je pregledno prikazati genetičke čimbenike koji utječu na učinkovitost i sigurnost terapije klopidogrelom, a koji mogu omogućiti ljekarnicima lakše savjetovanje i individualizaciju terapije. Materijali i metode: U tu svrhu pretražena je znanstvena literatura, terapijske smjernice i publikacije stručnih institucija i drugi izvori. Opisan je utjecaj genetičke varijabilnosti na apsorpciju (gen ABCB1 ), metabolizam i aktivaciju (geni CYP2C19, CES1),...
Farmakogenetska načela liječenja i preporuke za njihovu primjenu u kliničkoj praksi
Farmakogenetska načela liječenja i preporuke za njihovu primjenu u kliničkoj praksi
Sven Komljenović
Farmakogenetika je disciplina koja proučava interindividualne razlike u slijedu DNA, a koje dovode do varijabilnog odgovora na terapiju lijekovima. Krajnji cilj farmakogenetike jest uspostava liječenja na principima tzv. personalizirane medicine, u kojoj se svakoj osobi, odnosno bolesniku, pristupa kao pojedincu. Način na koji se to postiže je da mu se metodama molekularne dijagnostike odredi farmakogenetski status i tako pruži mogućnost prilagodbe liječenja po njegovoj mjeri. Cilj...
Farmakokinetički parametri azatioprina-in silico pristup
Farmakokinetički parametri azatioprina-in silico pristup
Valentina Hil
Najnovija istraživanja na području razvijanja novih lijekova usmjerena su na uvođenje novih metoda koje bi cjelokupni proces učinile kraćim i sigurnijim. Cilj današnjeg razvoja novih lijekova je ključne informacije o potencijalnom lijeku prikupiti prije započinjanja pretkliničkih i kliničkih ispitivanja. U tu svrhu primjenjuje se in silico pristup koji omogućava predviđanje farmakokinetike i toksičnosti potencijalnog lijeka u najranijim fazama njegova istraživanja. Trenutno na...
Farmakološka svojstva najčešće korištenih lijekova u (samo)liječenju boli
Farmakološka svojstva najčešće korištenih lijekova u (samo)liječenju boli
Maja Majić
U ovom diplomskom radu opisana su farmakološka svojstva nesteroidnih protuupalnih lijekova. Pobliže su opisani lijekovi koji su dostupni u bezreceptnom režimu izdavanja, kao što su acetilsalicilna kiselina, ibuprofen, naproksen te paracetamol. Nesteroidni protuupalni lijekovi primjenjuju se za liječenje boli različite etiologije, upale, vrućice, reumatoidnih oboljenja. Jedni su od najizdavanijih lijekova uopće, a često se nabavljaju izvan ljekarni i primjenjuju neracionalno, bez...

Pages