Pages

Farmaceutska industrija s aktivnostima u području razvoja i proizvodnje nanolijekova
Farmaceutska industrija s aktivnostima u području razvoja i proizvodnje nanolijekova
Miro Baković
Nanolijekovi se intenzivno istražuju i razvijaju s ciljem značajnog poboljšanja sigurnosnog profila i djelotvornosti postojećih lijekova (a što se najčešće postiže uklapanjem u različite nosače nanometarskih dimenzija) ili se razvijaju nove molekule djelatnih tvari koje u određenoj mjeri postižu ciljano djelovanje (tzv. polimerni terapeutici). Istraživačke i industrijske aktivnosti vezano za razvoj nanolijekova vrlo su intenzivne u razvijenim zemljama svijeta. Analizirajući...
Farmaceutska skrb kod pacijenata na terapiji statinima
Farmaceutska skrb kod pacijenata na terapiji statinima
Marija Raguž
Hiperlipidemija je jedan od najvažnijih rizičnih čimbenika za razvoj bolesti kardiovaskularnog sustava koje su najveći uzročnici smrtnosti u svijetu. Statini su najvažnija skupina lijekova u terapiji hiperlipidemije. Zbog svoje učinkovitosti, trenutno spadaju među najpropisivanije lijekove u cijelom svijetu. Cilj ovog diplomskog rada bio je proširiti znanje o interakcijama statina s drugim lijekovima posebice onih koje mogu imati klinički značajne posljedice te istaknuti...
Farmaceutski botanički vrt "Fran Kušan"
Farmaceutski botanički vrt "Fran Kušan"
Martina Došen
Ovaj diplomski rad predstavlja cjelovit prikaz osnutka i djelovanja Farmaceutskog botaničkog vrta „Fran Kušan“ uz dosad neobjavljene detalje iz obiteljskog života i profesionalne karijere njegova osnivača Frana Kušana. Fran Kušan (1902. – 1972.) je bio sveučilišni profesor Farmaceutske botanike, pedagog, planinar, popularizator botaničkih znanosti, utemeljitelj Zavoda za farmaceutsku botaniku i osnivač tri botanička vrta: Planinskog botaničkog vrta na Medvednici...
Farmaceutsko-tehnološke i biofarmaceutske značajke tekućih i polučvrstih dermalnih podloga
Farmaceutsko-tehnološke i biofarmaceutske značajke tekućih i polučvrstih dermalnih podloga
Martina Tkalčević
U ovom radu opisani su farmaceutsko-tehnološki oblici podloga i njihove značajke koji se koriste za izradu tekućih i polučvrstih dermalnih pripravaka. Rad pruža detaljan uvid u bitne aspekte podloga za dermalnu primjenu: od sirovina korištenih za njihovu izradu do postizanja željenih biofarmaceutskih svojstava pojedinih dermalnih podloga. Uobičajene podloge za izradu tekućih i polučvrstih dermalnih pripravaka su kompleksne smjese sirovina što omogućuje optimiranje kozmetičkih...
Farmakoekonomska prednost biološke terapije u liječenju psorijaze
Farmakoekonomska prednost biološke terapije u liječenju psorijaze
Elizabeta Kiršek
Psorijaza je kronična, upalna kožna bolest koju karakterizira hiperproliferacija i abnormalna diferencijacija keratinocita i infiltracija upalnih stanica. Psorijaza je najčešća kronična upalna kožna bolest, a uključuje lokalizirane ili generalizirane kožne lezije. Psorijaza u oboljelih može rezultirati smanjenom kvalitetom života, smanjenim zdravljem (komorbiditeti), umanjenim prihodom i zaposlenjem. Postoje pet glavnih oblika psorijaze: plak psorijaza (psoriasis vulgaris),...
Farmakogenetika klopidogrela
Farmakogenetika klopidogrela
Andrea Plečko
Cilj istraživanja: Cilj rada je pregledno prikazati genetičke čimbenike koji utječu na učinkovitost i sigurnost terapije klopidogrelom, a koji mogu omogućiti ljekarnicima lakše savjetovanje i individualizaciju terapije. Materijali i metode: U tu svrhu pretražena je znanstvena literatura, terapijske smjernice i publikacije stručnih institucija i drugi izvori. Opisan je utjecaj genetičke varijabilnosti na apsorpciju (gen ABCB1 ), metabolizam i aktivaciju (geni CYP2C19, CES1),...
Farmakogenetska načela liječenja i preporuke za njihovu primjenu u kliničkoj praksi
Farmakogenetska načela liječenja i preporuke za njihovu primjenu u kliničkoj praksi
Sven Komljenović
Farmakogenetika je disciplina koja proučava interindividualne razlike u slijedu DNA, a koje dovode do varijabilnog odgovora na terapiju lijekovima. Krajnji cilj farmakogenetike jest uspostava liječenja na principima tzv. personalizirane medicine, u kojoj se svakoj osobi, odnosno bolesniku, pristupa kao pojedincu. Način na koji se to postiže je da mu se metodama molekularne dijagnostike odredi farmakogenetski status i tako pruži mogućnost prilagodbe liječenja po njegovoj mjeri. Cilj...
Farmakokinetički parametri azatioprina-in silico pristup
Farmakokinetički parametri azatioprina-in silico pristup
Valentina Hil
Najnovija istraživanja na području razvijanja novih lijekova usmjerena su na uvođenje novih metoda koje bi cjelokupni proces učinile kraćim i sigurnijim. Cilj današnjeg razvoja novih lijekova je ključne informacije o potencijalnom lijeku prikupiti prije započinjanja pretkliničkih i kliničkih ispitivanja. U tu svrhu primjenjuje se in silico pristup koji omogućava predviđanje farmakokinetike i toksičnosti potencijalnog lijeka u najranijim fazama njegova istraživanja. Trenutno na...
Farmakološke i nefarmakološke mjere u terapiji nesanice
Farmakološke i nefarmakološke mjere u terapiji nesanice
Jura Kordovan
Nesanica je poremećaj koji se javlja kod velikog broja ljudi i može imati puno različitih uzroka. Kratkotrajne (akutne) nesanice su uglavnom posljedice stresnih situacija koje osoba proživljava u svom životu i obično nestaju kada se izvor stresa ukloni. Kronične nesanice imaju razne uzroke i često su povezane sa psihološkihm problemima. Liječenje nesanice, ovisno o težini, uzroku i samom pacijentu, može biti jednostavno ili jako komplicirano. Kratkotrajna nesanica obično ne...
Farmakološki i socijalni pristup u liječenju alkoholizma
Farmakološki i socijalni pristup u liječenju alkoholizma
Petra Novosel
Iako je nedvojbeno da alkohol ima pozitivan učinak na zdravlje (antioksidativno djelovanje i bogato je raznim vitaminima i mineralima) prekomjerno konzumiranje alkohola postaje javno-zdravstveni problem od iznimne važnosti. U istraživanju smo pokazali da je prekomjerno konzumiranje alkohola posebno rasprostranjeno među mladima. Budući da je riječ o životnoj dobi u kojoj proces fiziološkog i psihološkog rasta i razvoja nije završen, negativan utjecaj alkohola je posebno izražen....
Farmakoterapijske mogucnosti u lijecenju atopijskog dermatitisa
Farmakoterapijske mogucnosti u lijecenju atopijskog dermatitisa
Ane Bašić
Atopijski dermatitis je kronična upalna dermatoza koja pogađa 15 do 30% djece te 1 do 3 % odraslih. Većini oboljelih simptomi se povlače do razdoblja adolescencije, ali bolest može progredirati u astmu ili alergijski rinitis. Bolest je karakterizirana kompleksnom patogenezom koja uključuje kombinaciju genetičkih, imunosnih i okolišnih čimbenika koji posljedično dovode do narušavanja barijerne funkcije kože i neravnoteže imunosnog sustava. Najčešći simptomi su svrbež,...
Farmakoterapijske mogućnosti u liječenju bolesnika s multiplom sklerozom
Farmakoterapijske mogućnosti u liječenju bolesnika s multiplom sklerozom
Andrea Martinović
Multipla skleroza (MS) je kronična, upalna, demijelinizacijska bolest središnjeg živčanog sustava. Uglavnom se dijagnosticira u dobi između 20. i 40. godine starosti. Posljedica demijelinizacije su različiti neurološki simptomi koji se progresijom bolesti pogoršavaju, i koji u većoj ili manjoj mjeri uzrokuju invalidnost. Bolest ima značajan negativan utjecaj na kvalitetu života bolesnika te predstavlja socioekonomski problem i za cijelu zajednicu. Cilj istraživanja: Cilj ovog...

Pages