Paginacija

Terapijske mogućnosti liječenja gihta
Terapijske mogućnosti liječenja gihta
Josipa Gabrić
Giht je jedna od najčešćih reumatskih bolesti i njegova incidencija i prevalencija su u stalnom porastu. Iako je pozadina ove bolesti već odavno poznata, često se kasno dijagnosticira i nepravilno liječi što dovodi do smanjene kvalitete života i radne produktivnosti oboljelih te većih troškova zdravstvenog sustava. Giht nastaje kao posljedica odlaganja kristala mokraćne kiseline u zglobove i okolna tkiva što uzrokuje upalu i u konačnici strukturno oštećenje zglobova. Glavni...
Terapijske mogućnosti u liječenju Crohnove bolesti
Terapijske mogućnosti u liječenju Crohnove bolesti
Vlatka Brozović
Crohnova bolest (CB), jedna od dva glavna tipa upalnih bolesti crijeva, kronična je, progresivna i potencijalno onesposobljavajuća bolest. Incidencija CB povećala se u zapadnom svijetu u drugoj polovici dvadesetog stoljeća zajedno s industrijalizacijom i socioekonomskim razvitkom te posljednje epidemiološke studije pokazuju značajni porast u zemljama u razvoju Može zahvatiti bilo koji dio gastrointestinalnog trakta od usta do anusa, a glavna patofiziološka obilježja su...
Terapijske mogućnosti u liječenju akni
Terapijske mogućnosti u liječenju akni
Maja Vuković
Acne vulgaris su česta upalna bolest pilosebacealnih folikula na koži, posebno kod adolescenata i mlađih odraslih osoba. Lezije akni najčešće se nalaze na licu, ali i na vratu, prsima, gornjem dijelu leđa i ramenima. Lezije mogu biti neupalne ili upalne. Neupalne lezije obuhvaćaju otvorene i zatvorene komedone, dok se upalne lezije najčešće opisuju kao papule, pustule ili noduli (čvorići). Patološki faktori uključeni u razvoj akne su: lučenje sebuma, folikularna...
Terapijske mogućnosti u liječenju rosacee
Terapijske mogućnosti u liječenju rosacee
Antonia Belušić
Rosacea je kronična upalna bolest kože koja zahvaća obraze, nos, bradu i čelo. Najčešće se javlja između 30. i 50. godine života kod osoba svjetlije puti. Glavna klinička obilježa na temelju kojih se donosi dijagnoza su prolazno ili trajno crvenilo lica, teleangiektazije, papule i pustule, fimatozne promjene i okularne manifestacije. To je bolest multifaktorijalne i nerazjašnjene patofiziologije koja je vjerojatno splet genetskih čimbenika, promjena u urođenom imunosnom...
Terapijski nanosustavi na bazi lipida - čvrste lipidne nanočestice, izazovi razvoja i proizvodnje
Terapijski nanosustavi na bazi lipida - čvrste lipidne nanočestice, izazovi razvoja i proizvodnje
Nina Raič
CILJ ISTRAŽIVANJA Svrha ovog specijalističkog rada je razraditi problematiku razvoja i industrijski aspekt terapijskih nanosustava temeljenih na lipidima u obliku čvrstih lipidnih nanočestica (engl. solid lipid nanoparticle, SLN). Problematika će biti razrađena unutar okvira postojećih regulatornih smjernica i dostupne literature. Čvrste lipidne nanočestice odabrane su kao područje od velikog interesa industrije i znanosti, te zbog činjenice da su biološki kompatibilni...
Terapijski potencijal huperzina A i njegovih derivata u liječenju Alzheimerove bolesti
Terapijski potencijal huperzina A i njegovih derivata u liječenju Alzheimerove bolesti
Katarina Zemljak
Cilj ovog diplomskog rada bio je prikupiti, sistematizirati i prikazati dosadašnje znanstvene spoznaje o pretkliničkim i kliničkim dokazima djelotvornosti huperzina A i njegovih derivata. Huperzin A je alkaloid izoliran iz kineske huperzije (Huperzia serrata (Thunb .) Trevis.), ljekovite biljke s dugom tradicijom primjene u kineskoj medicini. Rezultati dosadašnjih pretkliničkih i kliničkih istraživanja potvrđuju da se može ubrojiti među najpotentnije inhibitore acetilkolinesteraze...
Terapijski potencijal kanabinoida u neurološkim oboljenjima
Terapijski potencijal kanabinoida u neurološkim oboljenjima
Marija Mišković
Konoplja (Cannabis sativa L., Cannabinacae) je biljka koja se tisućama godina koristi u ljekovite svrhe. Dosadašnja istraživanja identificirala su nekoliko stotina bioaktivnih sastavnica, među kojima se ističu kanabinoidi. Aktivacijom CB1 i CB2 kanabinoidnih receptora kanabinoidi ostvaruju brojne učinke. U ovom radu pozornost je usmjerena na njihovo djelovanje u središnjem živčanom sustavu gdje regulacijom sinaptičke transmisije pomažu u olakšavanju teških simptoma u pacijenata...
Terapijski potencijal medicinske konoplje
Terapijski potencijal medicinske konoplje
Jelena Holy
Cilj istraživanja Cilj ovog specijalističkog rada je pregled podataka o glavnim farmakološki aktivnim sastavnicama vrste Cannabis sativa L. te provedenim kliničkim studijama na kojima se temelji njena medicinska uporaba. Materijal i metode Istraživanje u okviru ovog rada je teorijskog karaktera i uključuje pregled dostupne znanstvene i stručne literature o predloženoj temi. U pretraživanju su korištene relevantne elektronske mrežne stranice te bibliografske baze podataka kao...
Terapijski problemi hospitaliziranih pacijenata s astmom i KOPB-om
Terapijski problemi hospitaliziranih pacijenata s astmom i KOPB-om
Iva Perković
Cilj istraživanja bio je utvrditi učestalost i vrstu terapijskih problema pri otpustu hospitaliziranih bolesnika koji boluju od astme i kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB-a). Retrospektivno opservacijsko istraživanje provedeno je na Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Dubrava u razdoblju od listopada 2014. do travnja 2016. godine. Uključni kriteriji bili su 1) postavljena dijagnoza astme, KOPB-a ili sindroma preklapanja astme i KOPB-a (ACOS-a), 2) najmanje jedan...
Terapijski problemi kod pacijenata Ljekarne Ludbreg
Terapijski problemi kod pacijenata Ljekarne Ludbreg
Damir Čiček
Cilj istraživanja: Ovim istraživanjem želi se utvrditi vrsta, učestalost i uzroci pojedinih terapijskih problema na uzorku pacijenata u javnoj ljekarni. Istraživanje uključuje utvrđivanje prisutnosti potencijalnih interakcija i nuspojava lijekova, prikladnosti odabira lijeka, ispravnosti doziranja, duljine trajanja terapije, načina uzimanja lijeka te adherencije. Ispitanici i metode: Ovo presječno opservacijsko istraživanje provedeno je u Ljekarni Varaždinske županije,...
Terapijski problemi kod primjene opioidnih analgetika i antidepresiva u bolesnika starije životne dobi
Terapijski problemi kod primjene opioidnih analgetika i antidepresiva u bolesnika starije životne dobi
Vesna Nižetić
Cilj ovog specijalističkog rada je identificirati terapijske probleme s kojima se susreću bolesnici starije životne dobi koji kao terapiju uzimaju opioidne analgetike i antidepresive, pojedinačno ili u kombinaciji. U svrhu istraživanja za potrebe ovog specijalističkog rada napravljen je sustavni pregled relevantnih knjiga i priručnika iz područja medicine i farmakologije, znanstvene i stručne literature kroz bibliografske baze podataka (pubmed i scopus) te mrežnih stranica s...
Terapijski problemi osoba starije životne dobi smještenih u domu za starije i nemoćne
Terapijski problemi osoba starije životne dobi smještenih u domu za starije i nemoćne
Ivona Đurović
Budući da s porastom životne dobi raste broj komorbiditeta i broj korištenih lijekova, osobe starije životne dobi imaju povećani rizik od razvoja terapijskih problema koji mogu narušiti kvalitetu života i zdravlje bolesnika, dovesti do povećanja broja hospitalizacija i odlazaka liječniku, ali i povećanja zdravstvenih troškova. Uloga praktičara ljekarničke skrbi jest odgovorno nadziranje i upravljanje farmakoterapijom koja je učinkovita i sigurna za bolesnika. S obzirom da je...

Paginacija