Pages

Značajke korištenja bezreceptnih lijekova za liječenje poremećaja kiselosti u probavnom sustavu: opservacijsko istraživanje u ljekarnama Splitsko-dalmatinske županije
Značajke korištenja bezreceptnih lijekova za liječenje poremećaja kiselosti u probavnom sustavu: opservacijsko istraživanje u ljekarnama Splitsko-dalmatinske županije
Jelena Kačić
CILJ ISTRAŽIVANJA Ovim se istraţivanjem žele utvrditi značajke korištenja bezreceptnih lijekova za liječenje poremećaja kiselosti u probavnom sustavu: u kojoj mjeri je samoliječenje ovim lijekovima ispravno i prikladno te koji su glavni razlozi moguće neispravne primjene. Cilj je također utvrditi koliko često pacijenti traže savjet o odabiru lijeka od ljekarnika te procjeniti kakvi su stavovi pacijenata i ljekarnika o lijekovima iz ove skupine. ISPITANICI I METODE Ovo...
Značajke korištenja bezreceptnih lijekova, dodataka prehrani, galenskih pripravaka i medicinskih proizvoda u samoliječenju
Značajke korištenja bezreceptnih lijekova, dodataka prehrani, galenskih pripravaka i medicinskih proizvoda u samoliječenju
Ingrid Kummer
Cilj istraživanja bio je utvrditi učestalost korištenja pripravaka za samoliječenje te postoje li možda razlike među pojedinim skupinama pacijenata (između pacijenata iz urbanog i ruralnog područja, pacijenata s kroničnim i akutnim bolestima). Ispitanici u ovom istraživanju bili su pacijenti koji su pohodili ljekarne tijekom ispitivanja od 24. ožujka do 7. listopada 2014. godine. Kriterij za uključivanje u istraživanje bio je da ispitanik podigne jedan lijek i da istodobno kupi...
Značajnost određivanja aminokiselina u dijagnostici i praćenju poremećaja ciklusa ureje
Značajnost određivanja aminokiselina u dijagnostici i praćenju poremećaja ciklusa ureje
Aleksandra Radonjić
Rad se bavi poremećajima ciklusa ureje, koji nastaju kao posljedica mutacije jednog od enzima potrebnih za eliminaciju amonijevih iona i sintezu arginina. U radu je naglasak na dijagnostici poremećaja ciklusa ureje u kojoj važnu ulogu igra određivanje aminokiselina. U prvom dijelu rada opširno je opisan ureja ciklus. Prikazane su smjernice koje se preporučuje slijediti pri dijagnostici poremećaja ciklusa ureje, kao i postupci koji se primjenjuju pri liječenju akutnih i kroničnih...
Značenje reakcija biotransformacija u pojavi idiosinkratskih reakcija lijekova
Značenje reakcija biotransformacija u pojavi idiosinkratskih reakcija lijekova
Andrea Antolić
Osnovna podjela nuspojava na lijekove je na nuspojave tipa A koje nastaju kao posljedica pretjeranog farmakološkog učinka lijeka, te na nuspojave tipa B, odnosno idiosinkratske reakcije. Idiosinkratske reakcije su nepredvidive, odgođene u nastanku, niske učestalosti, ali velike smrtnosti. Čine 10% ukupnih nuspojava na lijekove i predstavljaju veliki problem s obzirom da su posljedice takvih reakcija često opasne po život, a sam mehanizam nastanka nije u potpunosti razjašnjen....
Čimbenici djelotvornosti dermalnog pripravka
Čimbenici djelotvornosti dermalnog pripravka
Martina Hotujac Grgurević
CILJ ISTRAŽIVANJA Cilj ovog specijalističkog rada je pregledno opisati, detaljno analizirati i kritički raspraviti bitne čimbenike koji utječu na djelotvornost dermalnog pripravka. MATERIJALI I METODE Pretraživanje literature online baza podataka obavljeno je elektroničkim putem pomoću umreženog računala koje ima online pristup bazama podataka. Pretražene su bibliografska baza podataka PubMed, baza Elsevier i ScienceDirect. Literatura je pretraživana prema temi ...
Čimbenici varijabilnosti učinkovitosti rosuvastatina
Čimbenici varijabilnosti učinkovitosti rosuvastatina
Martina Kalan
Bolesti krvnih žila vodeći su uzrok pobola i smrtnosti u većini razvijenih zemalja. U Republici Hrvatskoj ateroskleroza, također predstavlja veliki javnozdravstveni problem, te su dijagnoze kao što su akutni infarkt miokarda, ishemijska bolest srca i moždani udar vodeći uzroci smrtnosti. Glavni cilj u borbi protiv bolesti srca i krvnih žila je sprječavanje nastanka aterosklerotičkih nakupina, prevencijom i liječenjem čimbenika rizika. Ukoliko je došlo do nastanka...
Šećerna bolest u djece i adolescenata
Šećerna bolest u djece i adolescenata
Sandra Židak
Šećerna bolest je skupina metaboliĉkih poremećaja karakteriziranih kroničnom hiperglikemijom koja nastaje zbog poremećenog lučenja inzulina i/ili poremećenog inzulinskog djelovanja. Šećerna bolest tipa 1 najčešći je oblik dijabetesa u djece i adolescenata, a u posljednjih desetak godina incidencija se povećava 2-5% godišnje. S pandemijom pretilosti svjedočimo sve većoj učestalosti i šećerne bolesti tipa 2 već u toj dobi. Procjenjuje se da se danas dijabetes melitus tip 2...
Što znamo o nitrozaminima i njihovim štetnim učincima?
Što znamo o nitrozaminima i njihovim štetnim učincima?
Jelena Pušeljić
Nitrozamini su spojevi opće strukture R1N(-R2)-N=O. Nastaju oksidacijom amina (najčešće sekundarnih ili tercijarnih) pomoću nitrozacijskog agensa (nitratni anhidrid) u procesu koji se zove nitrozacija. Oko 90% ih je kancerogeno za većinu pokusnih životinja i reproduktivno su toksični. Oni su indirektni karcinogeni što znači da se aktiviraju biotransformacijom u organizmu čovjeka. Aktivni oblik su različiti alkilirajući spojevi koji stvaraju DNA adukte. Posebno su djelotvorni...
Ženska sportska trijada
Ženska sportska trijada
Mateja Serdar
Ženska sportska trijada“ (trijada) opisana je i definirana 1992. od Američkog koledža za sportsku medicinu. Objedinjuje nisku dostupnost energije sa ili bez poremećaja prehrane, menstrualnu disfunkciju i narušeno zdravlje kostiju. Navedeni poremećaji, koji su u porastu, češće se javljaju kod žena u sportovima koji zahtijevaju mršavu tjelesnu figuru. Stoga je cilj ovog rada bio analizirati komponente ženske sportske trijade, njihovu međusobnu povezanost, kao i njihove...

Pages