Paginacija

Degenerativne promjene fibroblasta i kolagena uzrokovane kronološkim i fotostarenjem kože
Degenerativne promjene fibroblasta i kolagena uzrokovane kronološkim i fotostarenjem kože
Ljiljana Skendžić
CILJ ISTRAŽIVANJA Cilj predloženog specijalističkog rada je pregledno opisati i kritički raspraviti nove spoznaje povezane s degenerativnim promjenama fibroblasta i kolagena kao ključnog mehanizma kronološkog i fotostarenja kože s naglaskom na kozmeceutike i dermatokozmetičke pripravke koji se koriste ili ispituju u svrhu preveniranja i/ili usporavanja tih degenerativnih promjena. MATERIJALI I METODE Pretraživanje literature obavljeno je elektroničkim putem, a pretražena je...
Deregulacija tržišta lijekova i mogućnosti ljekarnikovog profesionalnog djelovanja
Deregulacija tržišta lijekova i mogućnosti ljekarnikovog profesionalnog djelovanja
Katarina Perić
U radu se kritički propituje ubrzani trend liberalizacije tržišta lijekova koji u posljednjih par desetljeća nameće neoliberalna politička ekonomija. Riječ je o reorganizaciji sustava distribucije lijekova kojom sve veći broj lijekova, ranije dostupnih samo uz recept, dolazi u slobodnu prodaju. Lijekovi se, drugim riječima, pretvaraju u robu koja se poput bilo koje druge robe na tržištu može slobodno kupiti i prodati. U krajnje komercijaliziranom društvu, profesije, naime, nisu...
Dermatološke bolesti i promjene u trudnoći
Dermatološke bolesti i promjene u trudnoći
Jelena Kliček
Cilj istraživanja Cilj specijalističkog rada je pregledno opisati i klasificirati kožne bolesti i promjene tijekom trudnoće u svrhu njihovog pravovremenog prepoznavanja, liječenja i preveniranja neželjenih posljedica. Materijal i metode Dostupna stručna i znanstvena literatura pretraživat će se od općih prema specijaliziranim člancima pri čemu će se odabirati oni najrelevantniji za ovo područje istraživanja. Literatura će se pretraživati po temi, predmetu, autorima,...
Diazepam
Diazepam
Petar Ciganović
U ovom diplomskom radu dana su osnovna farmakološka i farmakodinamička obilježja diazepama, fokusirajući se na nove spoznaje o lijeku. Diazepam je generički naziv za lijek iz skupine benzodiazepina koji ispoljava anksiolitičko, sedativno-hipnotičko, antikonvulzivno te mišićno-relaksirajuće djelovanje. Otkrio ga je dr. Leo Henryk Sternbach 1963. godine ispitivajući djelovanja određenih boja na SŽS glodavaca. Diazepam je indiciran za liječenje anksioznosti, stanja koja su...
Dijagnostička vrijednost tumorskog biljega HE4 u diferencijalnoj dijagnostici ginekoloških oboljenja
Dijagnostička vrijednost tumorskog biljega HE4 u diferencijalnoj dijagnostici ginekoloških oboljenja
Mateja Troha
Karcinom jajnika druga je najčešća maligna bolest i vodeći uzrok smrti od karcinoma u žena. CA125, do nedavno jedini tumorski biljeg u laboratorijskoj dijagnostici karcinoma jajnika, nedovoljne je dijagnostičke specifičnosti i osjetljivosti. S ciljem poboljšanja dijagnostike karcinoma jajnika ispitivano je nekoliko različitih proteina. Obećavajuće rezultate dao je sekretorni glikoprotein HE4 (eng. human epididymal protein 4). Cilj ovog rada je ispitati dijagnostičku vrijednost...
Dijagnostička značajnost HE4 u bolesnica s karcinomom jajnika
Dijagnostička značajnost HE4 u bolesnica s karcinomom jajnika
Nikica Karačić
HE4 je ljudski epididimalni protein koji nastaje ekspresijom HE4 (WFDC2) gena. To je sekretorni protein iz obitelji inhibitora proteaza WAP i izražen je kod karcinoma jajnika. Iako je otkriven 1991.godine i već postoje brojna istraživanja na temu HE4, zbog izrazite histološke kompleksnosti EOC i nejednolikog izražaja biljega u svim podskupinama EOC,potrebna su daljnja istraživanja u ranoj fazi bolesti. Dijagnostička značajnost HE4 u usporedbi s CA-125 je u činjenici da pruža bolju...
Dijagnostička značajnost topivoga E-selektina kod fibromialgije
Dijagnostička značajnost topivoga E-selektina kod fibromialgije
Antonio Šare
Fibromialgija je česti, idiopatski, i kompleksni kronični sindrom koji je karakteriziran alodinijom. Češće obolijevaju žene u dobi 20-50 godina, ali se bolest javlja i kod muškaraca te žena ostalih dobnih skupina. Etiologija fibromialgije je nejasna. Brojna, istraživanja ukazuju na razne faktore koji utječu na nastanak samoga sindroma, poput: disfunkcije središnjega i autonomnoga živčanoga i imunosnoga sustava te genski i psihosocijalni utjecaji. Primarni simptom fibromialgije...
Dijetoterapija reumatoidnog artritisa
Dijetoterapija reumatoidnog artritisa
Marija Brčić
Reumatoidni artritis (RA) je kronična sistemska autoimuna bolest koja se najčešće očituje simetričnim poliartritisom. Obzirom da ne postoji lijek za RA, glavni terapijski cilj jest smanjenje boli i kontrola upale, čime se nastoje ublažiti simptomi. Najčešće korišteni lijekovi su NSAID, DMARD, salicilati i kortikosteroidi koji imaju svoje neželjene reakcije te mogu utjecati na nutritivni status pacijenta. Mnoga istraživanja upućuju na povezanost nutritivnog unosa i načina...
Dizajn i konzistentnost industrijske proizvodnje proteinskih lijekova
Dizajn i konzistentnost industrijske proizvodnje proteinskih lijekova
Nikolina Gračić
Cilj ovog istraživanja bio je napraviti pregled trenutno dostupnih postupaka u industrijskoj proizvodnji proteinskih lijekova i definirati čimbenike koje je potrebno razmotriti prilikom postavljanja ponovljivog proizvodnog procesa. Postavljene su hipoteze da se odgovarajuće postavljenim proizvodnim procesom dobivaju željeni produkti proizvodnje proteinskih lijekova koji su prikladni za kliničku primjenu te da se odgovarajuće nadziranim i kontroliranim proizvodnim procesom kontinuirano...
Dizajn i sinteza novih malih molekula kao inhibitora Chikungunya virusa
Dizajn i sinteza novih malih molekula kao inhibitora Chikungunya virusa
Tajana Iva Pejaković
The worldwide impact of Chikungunya virus (CHIKV) and the emergence of new transmission strains in Europe and Americas shows that arthritogenic Alphaviruses infections pose a serious public health issue. There are no vaccines or antivirals available for the prevention or treatment of CHIKV infection, and most of the treatment regimens are symptomatic and based on the clinical manifestations. The purpose of this thesis was to synthesize new carbonyl compounds that could act as CHIKV...
Djelovanje gama zračenja na fungalne kolonizatore celuloznih materijala
Djelovanje gama zračenja na fungalne kolonizatore celuloznih materijala
Katarina Šarić
U ovom radu istraživane su plijesni, ubikvitarni mikroorganizmi i jedni od najvažnijih uzroka propadanja predmeta kulturne baštine. Dekontaminacija ovih predmeta može se učinkovito i sigurno provesti gama zračenjem. Međutim, doza i brzina zračenja moraju biti pažljivo odabrane kako bi se polučio što bolji antifungalni učinak bez oštećivanja materijala. U radu je proučavan utjecaj γ- zračenja na prirodnu mikobiotu papira i platna i na odabrane vrste inokuliranih kolonizatora...
Djelovanje gama zračenja na mikobiotu papira
Djelovanje gama zračenja na mikobiotu papira
Lucija Sinčić
Veliki dio kulturne baštine čine objekti od papirnatih materijala. Kao takvi izrazito su podložni kontaminaciji gljivicama koje svojim djelovanjem ubrzavaju njegovo propadanje. Jedna od najpogodnijih metoda za zaustavljanje destruktivnog djelovanja gljivica je gama zračenje. U ovom je radu ispitivan utjecaj gama zračenja na prirodnu mikobiotu papira te utjecaj na inokuliranog sekundarnog kolonizatora, vrstu Cladosporium sphaerospermum. Uzorci su tretirani pomoću izvora u Laboratoriju...

Paginacija