Pages

Farmakološke i nefarmakološke mjere u terapiji nesanice
Farmakološke i nefarmakološke mjere u terapiji nesanice
Jura Kordovan
Nesanica je poremećaj koji se javlja kod velikog broja ljudi i može imati puno različitih uzroka. Kratkotrajne (akutne) nesanice su uglavnom posljedice stresnih situacija koje osoba proživljava u svom životu i obično nestaju kada se izvor stresa ukloni. Kronične nesanice imaju razne uzroke i često su povezane sa psihološkihm problemima. Liječenje nesanice, ovisno o težini, uzroku i samom pacijentu, može biti jednostavno ili jako komplicirano. Kratkotrajna nesanica obično ne...
Farmakološki i socijalni pristup u liječenju alkoholizma
Farmakološki i socijalni pristup u liječenju alkoholizma
Petra Novosel
Iako je nedvojbeno da alkohol ima pozitivan učinak na zdravlje (antioksidativno djelovanje i bogato je raznim vitaminima i mineralima) prekomjerno konzumiranje alkohola postaje javno-zdravstveni problem od iznimne važnosti. U istraživanju smo pokazali da je prekomjerno konzumiranje alkohola posebno rasprostranjeno među mladima. Budući da je riječ o životnoj dobi u kojoj proces fiziološkog i psihološkog rasta i razvoja nije završen, negativan utjecaj alkohola je posebno izražen....
Farmakoterapija i adherencija u bolesnika s fibrilacijom atrija
Farmakoterapija i adherencija u bolesnika s fibrilacijom atrija
Goran Perković
CILJ ISTRAŽIVANJA Cilj ovog preglednog rada je prikazati patofiziološku pozadinu fibrilacije atrija, naglasiti opasnosti neodgovarajućeg liječenja te prikazati farmakološke mogućnosti liječenja, vodeći se aktualnim smjernicama. Ovaj rad prikazat će aktualne smjernice farmakološkog liječenja fibrilacije atrija i pridružene zdravstvene rizike takvog liječenja. Osim toga, cilj ovog rada jest prikazati i rezultate istraživanja u kojem je mjerena adherencija na propisanu...
Farmakoterapijske mogucnosti u lijecenju atopijskog dermatitisa
Farmakoterapijske mogucnosti u lijecenju atopijskog dermatitisa
Ane Bašić
Atopijski dermatitis je kronična upalna dermatoza koja pogađa 15 do 30% djece te 1 do 3 % odraslih. Većini oboljelih simptomi se povlače do razdoblja adolescencije, ali bolest može progredirati u astmu ili alergijski rinitis. Bolest je karakterizirana kompleksnom patogenezom koja uključuje kombinaciju genetičkih, imunosnih i okolišnih čimbenika koji posljedično dovode do narušavanja barijerne funkcije kože i neravnoteže imunosnog sustava. Najčešći simptomi su svrbež,...
Farmakoterapijske mogućnosti u liječenju bolesnika s multiplom sklerozom
Farmakoterapijske mogućnosti u liječenju bolesnika s multiplom sklerozom
Andrea Martinović
Multipla skleroza (MS) je kronična, upalna, demijelinizacijska bolest središnjeg živčanog sustava. Uglavnom se dijagnosticira u dobi između 20. i 40. godine starosti. Posljedica demijelinizacije su različiti neurološki simptomi koji se progresijom bolesti pogoršavaju, i koji u većoj ili manjoj mjeri uzrokuju invalidnost. Bolest ima značajan negativan utjecaj na kvalitetu života bolesnika te predstavlja socioekonomski problem i za cijelu zajednicu. Cilj istraživanja: Cilj ovog...
Fitofarmacija u simptomatskom liječenju psorijaze
Fitofarmacija u simptomatskom liječenju psorijaze
Simona Martinuš
Psorijaza je kronična upalna kožna bolest koja je histološki karakterizirana hiperproliferacijom i abnormalnom diferencijacijom epidermalnih keratinocita. Ustanovljen je širok spektar konvencionalnih načina liječenja psorijaze, od topikalne i sustavne primjene lijekova do fototerapije ili kombinacije istih. No, većina ima ograničenu učinkovitost i može uzrokovati niz nuspojava. U ovom radu su opisani različiti biljni izvori s prepoznatom potencijalom za liječenje psorijaze:...
Fitokemijska i antioksidacijska svojstva polifenola u vrstama Juniperus oxycedrus L. i Juniperus phoenicea L.
Fitokemijska i antioksidacijska svojstva polifenola u vrstama Juniperus oxycedrus L. i Juniperus phoenicea L.
Andrea Stanić
U okviru ovog diplomskog rada po prvi put je istražen fitokemijski sastav smrekinja vrsta Juniperus oxycedrus L. i Juniperus phoenicea L. hrvatske flore te je ispitan antioksidacijski potencijal njihovih etanolnih ekstrakata. Istraživanja su provedena usporedno s farmakopejskom drogom Juniperi galbulus (smrekinje vrste Juniperus communis L.). Prisutnost flavonoidnih glikozida i aglikona dokazana je metodom tankoslojne kromatografije. Primjenom spektrofotometrijskih metoda određeno je da...
Fitokemijska karakterizacija polifenola vrste Centaurea ragusina L., Asteraceae
Fitokemijska karakterizacija polifenola vrste Centaurea ragusina L., Asteraceae
Iva Domitrović
U okviru ovoga diplomskog rada provedena je fitokemijska karakterizacija endemske vrste Centaurea ragusina L., Asteraceae. Prisutnost polifenolnih tvari dokazana je općim reakcijama stvaranja obojenih produkata ili taloga. Provedbom tankoslojne kromatografije potvrđena je prisutnost kvercetina, rutina i klorogenske kiseline u metanolnom ekstraktu dubrovačke zečine. Kvantitativna analiza ukupnih polifenola (UP), trjeslovina (T), flavonoida (F) i fenolnih kiselina (FK) provedena je...
Fitokemijska karakterizacija polifenola vrste Micromeria frivaldszkyana (Deg.) Vel. (Lamiaceae)
Fitokemijska karakterizacija polifenola vrste Micromeria frivaldszkyana (Deg.) Vel. (Lamiaceae)
Daria Vukelić
U okviru ovoga diplomskog rada provedena je fitokemijska karakterizacija polifenola bugarske endemske vrste Micromeria frivaldszkyana (Deg.) Vel. (Lamiaceae). Prisutnost polifenolnih tvari dokazana je općim reakcijama stvaranja obojenih produkata ili taloga. Provedbom tankoslojne kromatografije potvrđena je prisutnost kvercetina, rutina, naringina, te klorogenske i ružmarinske kiseline u metanolnom ekstraktu nadzemnih dijelova ispitivane biljne vrste. Kvantitativna analiza ukupnih...
Fitokemijska karakterizacija vrsta roda Globularia L. koje rastu na području Republike Hrvatske
Fitokemijska karakterizacija vrsta roda Globularia L. koje rastu na području Republike Hrvatske
Karolina Musić
U okviru ovog rada provedena su fitokemijska ispitivanja na vrstama roda Globularia L. koje rastu na području Hrvatske. Provedene fitokemijske reakcije u epruveti na metanolnim ekstraktima i praškastom biljnom materijalu vrsta Globularia alypum, Globularia cordifolia, Globularia meridionalis i Globularia punctata utvrdile su prisutnost flavonoida, trjeslovina, fenolnih kiselina, iridoida, triterpena, antocijana u tragovima te manjih količina saponina. Metodom tankoslojne kromatografije...
Fitokemijski sastav i biološki učinci gljive Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.
Fitokemijski sastav i biološki učinci gljive Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.
Josip Zekić
Cilj istraživanja Cilj ovog specijalističkog rada je pregled podataka o bioaktivnim sastavnicama i farmakološkim učincima kineskog kordicepsa da se ustanovi postoje li znanstveni temelji za tradicionalnu uporabu ove gljive te koja pitanja ostaju otvorena za daljnja istraživanja. Materijal i metode Istraživanje u okviru ovog rada je teorijskog karaktera i uključuju pregled dostupne znanstvene i stručne literature o predloženoj temi. U pretraživanju su korištene...
Fitopreparati s kurkumom u ljekarničkoj praksi
Fitopreparati s kurkumom u ljekarničkoj praksi
Jadranka Bačić-Katinić
Cilj istraživanja Cilj ovog specijalističkog rada je pregled podataka o kliničkim studijama na kojima se temelji medicinska primjena biljne droge Curcumae longae rhizoma i kitički osvrt na fitopreparate u ljekarničkoj praksi u pogledu njihove učinkovitosti i sigurnosti. Materijal i metode Istraživanje u okviru ovog rada je teorijskog karaktera i uključuju pregled dostupne znanstvene i stručne literature o predloženoj temi. U pretraživanju su korištene bibliografske ...

Pages