Pages

Fitopreparati za žene u menopauzi
Fitopreparati za žene u menopauzi
Ivana Peteljak
Menopauza predstavlja kraj fizioloških menstrualnih krvarenja, odnosno kraj reproduktivne dobi žene. Očituje se brojnim vazomotornim smetnjama i psihičkim promjenama. U želji da ublaže simptome menopauze žene posežu za hormonskom nadomjesnom terapijom, a u zadnje vrijeme i brojnim biljnim pripravcima. Ovaj rad daje pregled biljnih vrsta za koje se smatra da bi mogle poslužiti kao alternativa estrogenima za olakšanje simptoma menopauze. Znanstvena istraživanja su pokazala da je...
Fitoterapijski potencijal odoljena - Valeriana officinalis L.
Fitoterapijski potencijal odoljena - Valeriana officinalis L.
Iva Ostović
Biljna vrsta Valeriana officinalis L. tradicionalno se koristi kao blagi sedativ i anksiolitik koji ublažava znakove nervoze i olakšava uspavljivanje. Primjena odoljena i dalje je aktualna jer nesanica predstavlja jedan od najčešćih zdravstvenih poremećaja današnjice. Zbog tradicionalne uporabe u liječenju mnogih neuroloških poremećaja, većina se suvremenih znanstvenih istraživanja usmjerila na moguće interakcije sastavnica korijena odoljena s GABAᴀ neurotransmitorskim...
Fitoterapijski potencijal ružičastog žednjaka (Rhodiola rosea L.)
Fitoterapijski potencijal ružičastog žednjaka (Rhodiola rosea L.)
Jelena Grđan
Korijen i podanak biljne vrste Rhodiola rosea, L. se već dugi niz godina upotrebljavaju u tradicionalnoj medicini, najviše u Rusiji i skandinavskim zemljama. Dvije važne skupine spojeva koje trebaju sadržavati ekstrakti ružičastog žednjaka su salidrozidi i rosavini, za ovu biljku karakteristična skupina spojeva, u omjeru 1:3 u kojem se oni prirodno nalaze u biljci. Ružičasti žednjak ima širok spektar učinaka. Pozitivno djeluje na stres, kognitivne funkcije, smanjenje simptoma...
Fran Kušan, utemeljitelj Zavoda za farmaceutsku botaniku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Fran Kušan, utemeljitelj Zavoda za farmaceutsku botaniku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Vlatko Svorcina
U ovom radu prikazan je život i djelovanje Frana Kušana (1902. – 1972.). Rođen je u selu Vučja Luka kod Sarajeva. Godine 1924. upisao je Filozofski fakultet u Zagrebu, a doktorsku disertaciju brani 1928. godine. Na Filozofskom fakultetu postaje izvanrednim profesorom Farmaceutske botanike (1940.) a ponovnim osnivanjem samostalnog Farmaceutskog fakulteta (1945.) prvim redovnim profesorom Farmaceutske botanike i predstojnikom Zavoda za farmaceutsku botaniku, čiju dužnost obnaša sve do...
Gastritis: bolest modernog doba
Gastritis: bolest modernog doba
Paula Rubčić
Gastritis kao bolest modernoga doba i širokom rasprostranjenošću diljem svijeta svakako zaslužuje pažnju. On predstavlja veliki javno zdravstveni problem ne samo zbog posljedične hospitalizacije i povećanja troškova liječenja, već i zbog smanjene kvalitete života pacijenta. Velik je napredak postignut u definiciji i terapiji gastritisa od otkrića bakterije H. pylori 1982. godine do danas. Liječenje infekcije H. pylori provodi se kombinacijom IPP-a, makrolida i beta...
Gastrointestinalna stabilnost ekstrakata komine masline
Gastrointestinalna stabilnost ekstrakata komine masline
Nikolina Antolić
Komina masline je nusprodukt koji u velikim količinama zaostaje nakon proizvodnje maslinovog ulja. Bogata je polifenolima, spojevima poznatima po antioksidacijskom djelovanju. U ovom radu cilj je bio ispitati stabilnost polifenola nakon izlaganja eksperimentalnim in vitro uvjetima gastrične i intestinalne digestije. Osim nativnog uzorka, gastrointestinalna stabilnost je ispitana i za uzorke enkapsulirane s različitim vrstama i koncentracijama ciklodekstrina, koji se dodaju zbog loših...
Genotipovi ABO sustava krvnih grupa kod žena oboljelih od tumora dojke
Genotipovi ABO sustava krvnih grupa kod žena oboljelih od tumora dojke
Tamara Bezek
ABO sustav krvnih grupa povezan je s rizikom od nekoliko malignih bolesti, ali još uvijek nije razjašnjeno je li rizik od tumora dojke veći kod nositeljica određene ABO krvne grupe. Cilj istraživanja bio je ispitati povezanost između genotipova ABO krvnih grupa i pojave tumora dojke te ispitati povezanost između genotipova ABO krvnih grupa i zastupljenosti gradusa tumora (I-III) i biljega ER, PR i HER2/neu. Istraživanjem je obuhvaćeno 59 bolesnica kojima je dijagnosticiran invazivni...
Genotoksični učinak aflatoksina B1, okratoksina A i sterigmatocistina na ljudske keratinocite
Genotoksični učinak aflatoksina B1, okratoksina A i sterigmatocistina na ljudske keratinocite
Vedran Mužinić
Ljudska koža najveći je organ ljudskog tijela, a kao takva je izložena brojnim potencijalno štetnim kemikalijama iz okoline. Mikotoksini aflatoksin B1 (AFB1), okratoksin A (OTA) i sterigmatocistin (STC) su produkti sekundarnog metabolizma filamentoznih plijesni različitih rodova (najčešće Aspergillus), a pri dugotrajnom izlaganju predstavljaju rizične čimbenike za razvoj hepatocelularnog i karcinoma bubrega. Njihova akutna i kronična toksičnost uglavnom je istraživana kroz unos...
Ginkgo biloba L. u liječenju kardiovaskularnih bolesti
Ginkgo biloba L. u liječenju kardiovaskularnih bolesti
Emilija Šanta Ištvanović
Cilj istraživanja Cilj ovog specijalističkog rada je dati pregled rezultata nekliničkih i kliničkih istraživanja biljne vrste Ginkgo biloba L., koji ukazuju na mogućnost primjene u liječenju kardiovaskularnih bolesti. Materijali i metode Istraživanje u okviru ovog rada je teorijskog karaktera i uključuje pregled dostupne literature o predloženoj temi. U pretraživanju su korištene dostupne elektronske bibliografske baze podataka (Current Contents, ScienceDirect, Scopus,...
Glavobolja
Glavobolja
Željka Štajner
Ovaj diplomski rad daje pregled osnovnih saznanja o etiologiji, patofiziologiji te farmakološkim mogućnostima u području liječenja različitih tipova glavobolja kao jednog od najčešćih neuroloških poremećaja. Glavobolje se dijele na primarne i sekundarne. Najčešće primarne glavobolje su migrena, glavobolja tenzijskog tipa i cluster glavobolja. Njihova etiologija nije u potpunosti razjašnjena, a novija saznanja ukazuju na brojne periferne i središnje čimbenike. Sekundarne...
Glikozilacija u razvoju novih terapijskih pristupa
Glikozilacija u razvoju novih terapijskih pristupa
Darija Anić
Glikani su najrašireniji biopolimeri. Osim njihove uloge u metabolizmu, osnovne su sastavnice staničnih površina gdje su uključeni u vitalne stanične procese prepoznavanja. Zbog specifičnih interakcija s fiziološkim receptorima sudjeluju u mnogim biološkim procesima. Svi ti procesi su potencijalne mete terapeutskih intervencija. Početak dvadesetog stoljeća obilježen je začetkom moderne medicine na čelu s terapijama baziranima na glikanima. Međutim, glikani su vrlo brzo postali...
Glutation peroksidaza i glutation S-transferaza u HepG2 stanicama tretiranim vrstama roda Globularia
Glutation peroksidaza i glutation S-transferaza u HepG2 stanicama tretiranim vrstama roda Globularia
Ana Ercegović
Šećerna bolest je metabolički poremećaj kojeg karakterizira hiperglikemija, poremećaj u metabolizmu ugljikohidrata, masti i proteina koji dovodi do manjkave sekrecije i/ili aktivnosti inzulina. Smatra se da oksidativni stres ima ključnu ulogu u nastanku i razvoju šećerne bolesti, kao i njenih kasnijih komplikacija.Tretiranje HepG2 stanica 20 mM glukozom stvara hiperglikemijske uvjete koji dovode do oksidativnog stresa, što se očituje značajnim padom aktivnosti enzima glutation...

Pages