Pages

Gastrointestinalna stabilnost ekstrakata komine masline
Gastrointestinalna stabilnost ekstrakata komine masline
Nikolina Antolić
Komina masline je nusprodukt koji u velikim količinama zaostaje nakon proizvodnje maslinovog ulja. Bogata je polifenolima, spojevima poznatima po antioksidacijskom djelovanju. U ovom radu cilj je bio ispitati stabilnost polifenola nakon izlaganja eksperimentalnim in vitro uvjetima gastrične i intestinalne digestije. Osim nativnog uzorka, gastrointestinalna stabilnost je ispitana i za uzorke enkapsulirane s različitim vrstama i koncentracijama ciklodekstrina, koji se dodaju zbog loših...
Genotipovi ABO sustava krvnih grupa kod žena oboljelih od tumora dojke
Genotipovi ABO sustava krvnih grupa kod žena oboljelih od tumora dojke
Tamara Bezek
ABO sustav krvnih grupa povezan je s rizikom od nekoliko malignih bolesti, ali još uvijek nije razjašnjeno je li rizik od tumora dojke veći kod nositeljica određene ABO krvne grupe. Cilj istraživanja bio je ispitati povezanost između genotipova ABO krvnih grupa i pojave tumora dojke te ispitati povezanost između genotipova ABO krvnih grupa i zastupljenosti gradusa tumora (I-III) i biljega ER, PR i HER2/neu. Istraživanjem je obuhvaćeno 59 bolesnica kojima je dijagnosticiran invazivni...
Genotoksični učinak aflatoksina B1, okratoksina A i sterigmatocistina na ljudske keratinocite
Genotoksični učinak aflatoksina B1, okratoksina A i sterigmatocistina na ljudske keratinocite
Vedran Mužinić
Ljudska koža najveći je organ ljudskog tijela, a kao takva je izložena brojnim potencijalno štetnim kemikalijama iz okoline. Mikotoksini aflatoksin B1 (AFB1), okratoksin A (OTA) i sterigmatocistin (STC) su produkti sekundarnog metabolizma filamentoznih plijesni različitih rodova (najčešće Aspergillus), a pri dugotrajnom izlaganju predstavljaju rizične čimbenike za razvoj hepatocelularnog i karcinoma bubrega. Njihova akutna i kronična toksičnost uglavnom je istraživana kroz unos...
Ginkgo biloba L. u liječenju kardiovaskularnih bolesti
Ginkgo biloba L. u liječenju kardiovaskularnih bolesti
Emilija Šanta Ištvanović
Cilj istraživanja Cilj ovog specijalističkog rada je dati pregled rezultata nekliničkih i kliničkih istraživanja biljne vrste Ginkgo biloba L., koji ukazuju na mogućnost primjene u liječenju kardiovaskularnih bolesti. Materijali i metode Istraživanje u okviru ovog rada je teorijskog karaktera i uključuje pregled dostupne literature o predloženoj temi. U pretraživanju su korištene dostupne elektronske bibliografske baze podataka (Current Contents, ScienceDirect, Scopus,...
Glavobolja
Glavobolja
Željka Štajner
Ovaj diplomski rad daje pregled osnovnih saznanja o etiologiji, patofiziologiji te farmakološkim mogućnostima u području liječenja različitih tipova glavobolja kao jednog od najčešćih neuroloških poremećaja. Glavobolje se dijele na primarne i sekundarne. Najčešće primarne glavobolje su migrena, glavobolja tenzijskog tipa i cluster glavobolja. Njihova etiologija nije u potpunosti razjašnjena, a novija saznanja ukazuju na brojne periferne i središnje čimbenike. Sekundarne...
Glikozilacija u razvoju novih terapijskih pristupa
Glikozilacija u razvoju novih terapijskih pristupa
Darija Anić
Glikani su najrašireniji biopolimeri. Osim njihove uloge u metabolizmu, osnovne su sastavnice staničnih površina gdje su uključeni u vitalne stanične procese prepoznavanja. Zbog specifičnih interakcija s fiziološkim receptorima sudjeluju u mnogim biološkim procesima. Svi ti procesi su potencijalne mete terapeutskih intervencija. Početak dvadesetog stoljeća obilježen je začetkom moderne medicine na čelu s terapijama baziranima na glikanima. Međutim, glikani su vrlo brzo postali...
Glutation peroksidaza i glutation S-transferaza u HepG2 stanicama tretiranim vrstama roda Globularia
Glutation peroksidaza i glutation S-transferaza u HepG2 stanicama tretiranim vrstama roda Globularia
Ana Ercegović
Šećerna bolest je metabolički poremećaj kojeg karakterizira hiperglikemija, poremećaj u metabolizmu ugljikohidrata, masti i proteina koji dovodi do manjkave sekrecije i/ili aktivnosti inzulina. Smatra se da oksidativni stres ima ključnu ulogu u nastanku i razvoju šećerne bolesti, kao i njenih kasnijih komplikacija.Tretiranje HepG2 stanica 20 mM glukozom stvara hiperglikemijske uvjete koji dovode do oksidativnog stresa, što se očituje značajnim padom aktivnosti enzima glutation...
HPLC analiza fenolnih kiselina i flavonoidnih aglikona u biljnim vrstama: Betula pendula, Salvia officinalis i Vaccinium myrtillus
HPLC analiza fenolnih kiselina i flavonoidnih aglikona u biljnim vrstama: Betula pendula, Salvia officinalis i Vaccinium myrtillus
Nina Šoštarić
U ovom radu korištena je tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti (HPLC) za kvalitativnu i kvantitativnu analizu fenolnih kiselina i flavonoidnih aglikona u tri biljne vrste: Betula pendula, Salvia officinalis i Vaccinium myrtillus koje se koriste u narodnoj medicini za liječenje ili ublažavanje tegoba šećerne bolesti. Detekcija ispitivanih fenolnih kiselina i flavonoidnih aglikona izvršena je pomoću DAD detektora. U ispitivanim biljnim vrstama pronađene su brojne fenolne...
HPLC analiza kvercetina i fenolnih kiselina u listovima planike - Arbutus unedo L.
HPLC analiza kvercetina i fenolnih kiselina u listovima planike - Arbutus unedo L.
Petra Fabijančić
Istraživanje je provedeno na listovima planike - Arbutus unedo L., skupljenim kroz 12 mjeseci tijekom 2013. godine u mjestu Božava na Dugom otoku. Tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti (HPLC) provedena je kvalitativna i kvantitativna analiza ekstrakata listova. Kvalitativnom analizom utvrđena je prisutnost flavonoidnog aglikona kvercetina te fenolnih kiselina: klorogenske kiseline, kavene kiseline i p-kumarne kiseline tijekom cijele godine. Kvantitativna analiza je pokazala...
HPLC analiza polifenola u biljnim vrstama: Achillea millefolium, Sambucus nigra i Artemisia absinthium
HPLC analiza polifenola u biljnim vrstama: Achillea millefolium, Sambucus nigra i Artemisia absinthium
Zrinka Živković
Mnoge biljne vrste sadrže različite aktivne supstancije koje mogu pomoći pri liječenju ili ublažavanju simptoma određenih bolesti. Jedna vrsta takvih aktivnih tvari su polifenoli, za koje u posljednje vrijeme raste zanimanje upravo zbog brojnih znanstvenih dokaza o njihovom pozitivnom učinku na zdravlje. U ovom radu korištena je tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti (HPLC) za kvalitativnu i kvantitativnu analizu polifenola u tri biljne vrste: Sambucus nigra, Artmisiia...
HPLC analiza polifenola u samoniklim jestivim biljnim vrstama Dalmacije
HPLC analiza polifenola u samoniklim jestivim biljnim vrstama Dalmacije
Antea Antišić
U ovom radu korištena je tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti (HPLC) za kvalitativnu i kvantitativnu analizu fenolnih kiselina i flavonoida u 12 ekstrakata biljnih vrsta koje se tradicionalno koriste u prehrani u vidu mješavine samoniklog jestivog bilja (mišancija). U ispitivanim biljnim uzorcima pronađene su brojne fenolne kiseline i flavonoidi poput klorogenske, ferulične, ružmarinske i kavene kiseline te rutina. Kako bi se odredila prisutnost pojedinih flavonoidnih...
Hepatitis C - terapijske mogućnosti
Hepatitis C - terapijske mogućnosti
Mario Smoljan
Hepatitis je upala jetre koja dovodi do oštećenja ili uništenja njezinih stanica (hepatocita), a može biti akutni i kronični. Upalu jetre mogu uzrokovati različiti uzročnici kao što su bakterije, virusi, alkohol, toksini pa čak i lijekovi. Od virusnih hepatitisa razlikujemo A, B, C, D, E... Svi ovi hepatitisi razlikuju se po načinima prijenosa, dužini inkubacije, težini bolesti, mogućnosti prelaska u kroničnu upalu i razvoju teških komplikacija kao što su ciroza jetre i...

Pages