Dobro došli u digitalni repozitorij!

Digitalni repozitorij je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata. U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa.

Zadnje dodano

  • Professional paper - Review paper info:eu-repo/semantics/openAccess Inhibitori ciklooksigenaze i lipoksigenaze kao lijekovi - Ćoso, Višnja; Rajić, Zrinka; Zorc, Branka (2009)
  • Professional paper - Professional paper info:eu-repo/semantics/openAccess Lijekovi u terapiji Parkinsonove bolesti - Vuić, Hrvoje; Zorc, Branka; Rajić, Zrinka (2010)
  • Professional paper - Professional paper info:eu-repo/semantics/openAccess Funkcija štitnjače i tiroidni lijekovi - Modrić, Maja; Perković, Ivana; Zorc, Branka (2009)
  • Professional paper - Professional paper info:eu-repo/semantics/openAccess Malarija i antimalarici - Vuk, Ivana; Rajić, Zrinka; Zorc, Branka (2008)
  • Professional paper - Professional paper info:eu-repo/semantics/openAccess Peptidomimetici - Zorc, Branka (2008)
  • Professional paper - Professional paper info:eu-repo/semantics/openAccess Eritropoetin - Husnjak, Ivana; Zorc, Branka (2006)
  • Professional paper - Professional paper info:eu-repo/semantics/openAccess Pušenje na području grada Zagreba - Nevečerel, Ljiljana; Antolić, Sanja; Zorc, Branka; Takšić, Vladimir (2003)
  • Professional paper - Review paper info:eu-repo/semantics/openAccess Terapija alopecije - Hrs, Koraljka; Barbarić, Monika; Zorc, Branka (2005)
  • Professional paper - Professional paper info:eu-repo/semantics/openAccess Simpatolitici - Zorc, Branka (2001)
  • Professional paper - Professional paper info:eu-repo/semantics/openAccess Simpatomimetici - Zorc, Branka; Knežević, Natalija (2001)
Subscribe to Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu RSS