master's thesis
Effects of hemolysis on routine biochemical parameters measured in plasma samples stored under different conditions

Aida Hadži-Egrić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Metadata
TitleUtjecaj hemolize na rutinske biokemijske parametre u uzorcima plazme pohranjenim u različitim uvjetima
AuthorAida Hadži-Egrić
Mentor(s)Ana-Maria Šimundić (thesis advisor)
Abstract
Hemoliza je najčešći razlog odbijanja uzoraka. Cilj ovog istraživanja je ispitati prikladnost korištenja ostatnih uzoraka pohranjenih u različitim uvjetima (vrijeme, temperatura) za ispitivanje interferencije hemolize i verifikacija navoda proizvođača o utjecaju hemolize. U istraživanju su korišteni ostatni uzorci krvi pacijenata pohranjeni 24-48 sati na +4°C, 3-6 sati na sobnoj temperaturi i svježi uzorci krvi zdravih dobrovoljaca. Raspon indeksa hemolize postignute mehaničkim oštećenjem stanica iznosi 0,04-15,06. Razlike u dobivenim vrijednostima indeksa hemolize pri kojima dolazi do interferencije najznačajnije su za unutarstanične komponente kalij, AST te za ACE, AMS i ukupne proteine, a posljedica su većih koncentracija/aktivnosti analita u referentnim epruvetama 1. i 2. Protokola zbog izlaska iz stanica stajanjem krvi ili nejednakih raspona indeksa hemolize između protokola. Navodi proizvođača nisu potvrđeni. Veće granične vrijednosti indeksa hemolize zapažene su za konjugirani bilirubin, LDH (0,37), folnu kiselinu (0,56), kalij (0,94), ukupne proteine (2,21), amonijak, AMS (3,81), manje za AST (0,37) i UIBC (1,63), a za vitamin B12, anorganske fosfate, GGT, ukupni bilirubin, klor, natrij, kalcij interferencije nema pri maksimalnom indeksu hemolize (3,81 i 3,05). Pohranjeni uzorci nisu pogodni za analizu interferencije hemolize jer stajanjem dolazi do otpuštanja unutarstaničnih sastojaka i dilucije plazme što nepovratno utječe na mjerenje. Navode proizvođača potrebno je verificirati kako bi se utvrdili kriteriji odbacivanja uzoraka.
Keywordshemolysis interference analytes evaluation
Parallel title (English)Effects of hemolysis on routine biochemical parameters measured in plasma samples stored under different conditions
Committee MembersAna-Maria Šimundić
Marija Grdić Rajković
Olga Gornik
GranterSveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Lower level organizational unitsZavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Pharmacy
Medical Biochemistry
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeMedical Biochemistry
Academic title abbreviationmag. med. biochem.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-08-31
Parallel abstract (English)
Hemolysis is the most common reason for rejecting samples. The aim of this study is to examine the suitability for use of samples stored in different conditions and to evaluate manufacturing specifications for hemolysis interference. Remaining patient blood samples stored for 24-28 hours at +4°C and for 3-6 hours at room temperature were used in this study along with fresh blood samples from healthy volunteers. Hemolysis indices range 0,04-15,06. Lysis was achieved by mechanical trauma. Differences between hemolysis interference between three protocols are the most significant for intracellular components potassium, AST and ACE, amylase and total protein. This occurs because of the release of cellular constituents during storage or because the range of hemolysis indices is not the same in all protocols. Results also differ from manufacturing specifications. Higher amounts of hemolysis affect direct bilirubin, LDH (0,37), folic acid (0,56), potassium (0,94), total protein (2,21), ammonia, amylase (3,81) and lower amounts of hemolysis affect AST (0,37) and UIBC (1,63) than what manufacturer declared. For vitamin B12, inorganic phosphorus, GGT, total bilirubin, chloride, sodium and calcium there is no interference at hemolysis indices 3,81 and 3,05. Stored samples are not suitable for assessment of hemolysis interference because of the release of intracellular constituents during storage and dilution of plasma. Manufacturing specifications should be evaluated to determine criteria for rejection of samples.
Parallel keywords (Croatian)hemoliza interferencija analiti verifikacija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:163:899953
CommitterPetra Gašparac