diplomski rad
Utjecaj hemolize na rutinske biokemijske parametre u uzorcima plazme pohranjenim u različitim uvjetima

Aida Hadži-Egrić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju