professional thesis
Oslobađanje lijeka iz parenteralnih treapijskih sustava metodama in vitro i korelacija in vitro in vivo

Maja Radić (2017)
University of Zagreb
Faculty of Pharmacy and Biochemistry