Pages

Maleš, Željan, Šoić, Dinko, Tušinec, Marin
Divlja šparoga (Asparagus acutifolius L.) – botanički podaci, kemijski sastav i uporaba
Perovic, Antonija, Nikolac, Nora, Braticevic, Marina Njire, Milcic, Ana, Sobocanec, Sandra, Balog, Tihomir, Dabelic, Sanja, Dumic, Jerka
Does recreational scuba diving have clinically significant effect on routine haematological parameters?
Bach-Rojecky, Lidija
Dopamin i dopaminergički lijekovi
Petrić, Zvonimir, Žuntar, Irena
Dušični oksidul - upotreba, toksičnost, zloupotreba
Huzjak, M., Rajić, Zrinka, Zorc, Branka
Dvojni lijekovi s identičnim i neidentičnim podjedinicama
Medić-Šarić, Marica, Čupahin, O., Rendić, Slobodan
EAN kao pretpostavka uvođenja integralnog informacijskog sistema u prometu lijekova
Kosalec, Ivan
Echinacea vrste - prošlost, sadašnjost i budućnost tog biljnog imunostimulansa
Žanić-Grubišić, Tihana, Griparić, Lorena, Zrinski, Renata, Floegel, Mirna
Ecto-ADPase activity in the rat renal brush-border membranes
Žanić Grubišić, Tihana
Edukacija magistara medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: kako smo se uklopili u Bolonjski proces
Rukavina, Krešimir, Grbavac, Jacinta, Bezjak, Aleksandar, Baričević, Vanja
Edukativni programi iz područja interakcije lijekova
Delaš, Ivančica, Dražić, Tonko, Čačić-Hribljan, Melita, Sanković, Krešimir
Effect of L-carnitine supplementation on some biochemical parameters in blood serum of sedentary population
Dabelić, Sanja, Flögel, Mirna, Dumić, Jerka
Effects of aspirin and indomethacin on galectin-3

Pages