diplomski rad
Optimiziranje spektrofluorimetrijske metode za određivanje malondialdehida u urinu

Marko Nežić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za analitičku kemiju