diplomski rad
Verifikacija reagensa za određivanje koncentracije humanog korionskog gonadotropina metodom imunotesta elektrokemiluminiscencijom

Monika Doželenčić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju