Rad nije dostupan
diplomski rad
Utjecaj modifikacija površine elektrode nanomaterijalom na voltametrijski odgovor lovastatina i nebivolola

Nuša Kujundžić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za analitiku i kontrolu lijekova
Podaci o radu
NaslovUtjecaj modifikacija površine elektrode nanomaterijalom na voltametrijski odgovor lovastatina i nebivolola
AutorNuša Kujundžić
Voditelj/MentorBiljana Nigović (mentor)
Sažetak rada
Lovastatin je hipolipemik iz skupine statina, kompetitivnih inhibitora HMG CoA reduktaze. Koristi za snižavanje „lošeg“ kolesterola (LDL-C) i povišenje „dobrog“ kolesterola (HDL). Nebivolol je kardioselektivan antagonist β1 receptora i spada u treću generaciju β blokatora. Koristi se za liječenje esencijalne hipertenzije, kroničnog zatajenja srca, aritmija te angine pectoris. U ovom radu promatrani su utjecaji različitih modifikacija nanomaterijalom površine ugljikove elektrode od staklastog ugljika na voltametrijski odgovor lovastatina, odnosno nebivolola u otopini. Korištene modifikacije bile su nano dimenzija i to: grafen, ugljikove nanocjevčice i bizmutove nanočestice. Navedeni nanomaterijali bili su dispergirani u otopinama Nafiona u etanolu. Prilikom mjerenja, mijenjani su i uvjeti u otopini lovastatina i nebivolola kao što su pH pufera, udio organskog otapala i vrijeme akumulacije analita na modificiranu površinu elektrode od staklastog ugljika. Mjerenja su provedena cikličkom i diferencijalno pulsnom voltametrijom. Svrha ispitivanja bila je utvrditi postoji li mogućnost primjene navedenih modifikacija površine elektrode od staklastog ugljika za razvoj nove elektroanalitičke metode za odredivanje lovastatina i nebivolola.
Ključne riječilovastatin nebivolol ciklička voltametrija diferencijalna pulsna voltametrija nanomaterijalima modificirana elektroda
Naslov na drugom jeziku (engleski)The influence of nanomaterial based electrode surface modifications on voltammetric response of lovastatin and nebivolol
Povjerenstvo za obranuBiljana Nigović
Željan Maleš
Ana Mornar Turk
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za analitiku i kontrolu lijekova
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Farmacija
Farmacija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjintegrirani preddiplomski i diplomski
Naziv studijskog programaFarmacija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra farmacije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. pharm.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-09-23
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Lovastatin is a hypolipidemic agent. It belongs to a group of competitive inhibitors of HMG CoA reductase, also called statins. Lovastatin is used for lowering the „bad“ cholesterol (LDL-C) and increasing the „good“ cholesterol (HDL). Nebivolol is cardioselective β1 antagonist and belongs to a group of third - generation beta blockers. It is used for treatment of essential hypertension, chronic heart failure, arrhythmias, and angina pectoris. In this paper, effects of different anomodifications of GCE surface on voltammetric response of lovastatin and nebivolol were observed. Used modificators were nano – sized: graphene, carbon nanotubes and bismuth nanoparticles, all of them were dispergated in Nafion solutions. During measurements, conditions in lovastatin i nebivolol solutions were changed: pH, content of organic solvent and accumulation time of analyte on modified surface of glassy carbon electrode. Measurements were carried out by cyclic and differential pulse voltammetry.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)lovastatin nebivolol cyclic voltammetry differential pulse voltammetry electrode nanomaterial surface modifier
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:163:125257
PohranioPetra Gašparac