diplomski rad
Određivanje koncentracije ohratoksina A u hrvatskim vinima organske i konvencionalne proizvodnje

Ana Sekulić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet