diplomski rad
Utjecaj mutacija u ribosomskom mjestu A na aktivnost metil-transferaza Sgm i RmtB

Maja Franić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju