završni specijalistički
Doprinos novoga farmakovigilancijskoga zakonodavstva EU-a u zaštiti zdravlja

Maša Mihalić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet