završni specijalistički
Terapijski problemi u liječenju astme: opservacijsko istraživanje na uzorku pacijenata iz Doma zdravlja "Solin"

Marina Cokarić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet