završni specijalistički
Prednost korištenja novih reagensa u patohistološkoj dijagnostici

Eva Cvitaš Jurković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet