završni specijalistički
Uloga kliničkog farmaceuta u optimizaciji farmakoterapije u ordinaciji obiteljske medicine

Tina Perić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet