završni specijalistički
Klinički značajne interakcije lijekova kod pacijenata na antikoagulantnoj terapiji u dobi do 65 godina

Sanja Smontara (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet