završni specijalistički
Terapijski problemi u liječenju pacijenata sa shizofrenijom i depresijom

Margareta Bego (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet