disertacija
Učinak kadmija na funkcije posteljice u prijenosu esencijalnih mikroelemenata i sintezi steroidnih hormona u štakorica

Anja Mikolić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet