diplomski rad
HPLC analiza fenolnih kiselina i flavonoidnih aglikona u biljnim vrstama: Betula pendula, Salvia officinalis i Vaccinium myrtillus

Nina Šoštarić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za farmakognoziju