diplomski rad
Utjecaj tetrapropilamonijevog klorida u PCET oksidaciji askorbata heksacijanoferatnim(III) ionima

Tomislav Aužina (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za fizikalnu kemiju